Phải xử lý nghiêm người tố cáo sai sự thật
"Động cơ, nguyên nhân phát sinh tố cáo có rất nhiều, có khi cố tình tố cáo sai sự thật. Cho nên, cần quy định và xử lý nghiêm trường hợp cố tình tố cáo sai sự thật” - Thanh tra Bộ Công an đã kiến nghị như vậy, khi góp ý kiến về Dự thảo Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng (PCTN) do Thanh tra Chính phủ soạn thảo, hiện đang lấy ý kiến của các bộ, ngành. 

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật PCTN và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCTN gồm 9 chương và 66 điều. Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều về các hành vi tham nhũng; công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; trình tự, thủ tục, thời hạn tạm đình chỉ công tác, tạm thời chuyển vị trí công tác khác; chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức sau khi cơ quan, tổ chức có thẩm quyền kết luận người đó không có hành vi tham nhũng; chế độ thông tin, báo cáo; chế độ kiểm tra, thanh tra việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng; tố cáo hành vi tham nhũng; xây dựng và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn cùng một số quy định khác của Luật PCTN.
Trong toàn bộ Dự thảo Nghị định, vấn đề "nóng” đang được nhiều bộ, ngành quan tâm và "mổ xẻ” chính là Chương III quy định "Trình tự, thủ tục, thời hạn tạm đình chỉ, chuyển vị trí công tác khác; việc hưởng lương, phụ cấp, quyền, lợi ích khác và việc bồi thường, khôi phục lại quyền, lợi ích hợp pháp của cán bộ, công chức,viên chức sau khi cơ quan, tổ chức có thẩm quyền kết luận không có hành vi tham nhũng”; và Chương VI quy định "Tố cáo hành vi tham nhũng”. Liên quan đến nội dung Chương III, Chánh Thanh tra tỉnh Nam Định Nguyễn Khắc Chanh cho rằng, cần quy định nguyên tắc xác định thẩm quyền ra quyết định tạm đình chỉ công tác, quyết định tạm thời chuyển vị trí công tác, còn không cần quy định chi tiết vì quy định chi tiết thì phải đầy đủ, nếu không đầy đủ thì rất khó vận dụng thực hiện. Ông Chanh cũng cho rằng, thời hạn tạm đình chỉ công tác, tạm thời chuyển vị trí công tác khác phải phù hợp với quy định của Luật Thanh tra và thời hạn điều tra, thời hạn gia hạn thì cũng phải phù hợp với thời giạn gia hạn của cơ quan điều tra. 
Theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, quy định tạm đình chỉ công tác, quyết định tạm thời chuyển vị trí công tác là rất cần thiết. Căn cứ quy định tại Điều 15 Dự thảo, thì cần phải quy định như thế nào để có thể áp dụng được với cả cơ quan hành chính, cơ quan của Đảng cũng như các tổ chức chính trị-xã hội khác. Các thủ tục yêu cầu phải nêu rõ là bằng văn bản để có căn cứ, cũng như xem xét đến trách nhiệm của cơ quan yêu cầu nếu yêu cầu đó không đúng. Cần xác định rõ căn cứ ra cũng như việc hủy quyết định tạm đình chỉ công tác, quyết định tạm thời chuyển vị trí công tác khác. Thanh tra Bộ Quốc phòng cũng đề nghị, nên bỏ Điểm b, Khoản 2, Điều 15 quy định "Khi có tố cáo, phản ánh về tham nhũng mà tố cáo, phản ánh đó có nội dung rõ ràng, bằng chứng cụ thể, có căn cứ để tiến hành xác minh, làm rõ hành vi tham nhũng”, bởi quy định này đã được quy định ở Chương Xử lý tố cáo liên quan đến hành vi tham nhũng. 
Trong khi đó, Chương VI quy định "Tố cáo hành vi tham nhũng” cũng có nhiều ý kiến cho rằng thiếu chi tiết, và quá mờ nhạt, bởi trong khi vấn đề bảo vệ người tố cáo đã được quy định khá chi tiết, thì vấn đề bảo vệ người bị tố cáo vẫn còn thiếu và yếu. Trên thực tế cho thấy, đã có nhiều trường hợp tố cáo sai sự thật, khiến người bị tố cáo bị ảnh hưởng. Thanh tra Bộ Công an cho rằng, động cơ, nguyên nhân phát sinh tố cáo có rất nhiều, có khi cố tình tố cáo sai sự thật. "Cho nên, cần quy định và thể hiện rõ thái độ xử lý nghiêm trường hợp cố tình tố cáo sai sự thật nếu không dễ dẫn đến sự thỏa hiệp giữa người tố cáo và người bị tố cáo”-Thanh tra Bộ Công an bày tỏ quan điểm. Đồng tình với quan điểm trên, Chánh Thanh tra tỉnh Điện Biên Nguyễn Xuân Cách kiến nghị "không phải đợi đến khi người bị tố cáo có yêu cầu mới xử lý, hoặc kiến nghị xử lý người cố tình tố cáo sai sự thật mà Dự thảo cần quy định cụ thể hình thức xử lý để tránh tình trạng lợi dụng tố cáo tràn lan”. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thế Liên cũng chỉ rõ rằng, dấu hiệu chỉ là dấu hiệu, buộc tội phải chứng minh, kết luận đúng sai phải thuyết phục. "Chúng ta đã tuyên bố xây dựng Nhà nước pháp quyền thì phải bảo vệ tối đa quyền con người”- ông Liên nói.T.DươngTheo Đại Đoàn Kết