BIỂU MẪU 1

(Kèm theo Công văn số 126/CCTTHC ngày 04 tháng 11 năm 2008 của Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ)


STT

Yêu cầu, câu hỏi

Cáclựachọn, nộidungcần điền, trảlời

1.       

Sốhồ

 

2.       

Tên Cơ quan thống kê

Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh

3.       

Tên thủ tục hành chính (TTHC)

Cấp phiếu lý lịch tư pháp đối với người nước ngòai có thời gian cư trú tại Việt Nam (trực tiếp cho người có yêu cầu)

4.       

Lĩnh vực thống kê

Hành chính tư pháp

5.       

Trình tự thực hiện

a) Đối với người nước ngòai:

- Bước 1:

 Hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn tại mục 7 Biểu mẫu này.

- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Sở Tư pháp trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu và từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30 thứ bảy.  Đương sự nộp lệ phí và nhận biên nhận hẹn ngày trả kết quả. Khi nộp hồ sơ phải có mặt của đương sự.

- Bước 3: Đương sự đến nhận Phiếu Lý lịch tư pháp theo phiếu hẹn của Sở Tư pháp.

 

b) Đối với cơ quan hành chính nhà nước:

- Bước 1: Sở Tư pháp tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ.

- Bước 2: Sở Tư pháp Thành phố in phiếu xác minh lý lịch tư pháp theo mẫu số 03/TP-LLTP (được ban hành kèm theo thông tư số 07/1999/TTLT-BTP-BCA ngày 08/02/1999 của Bộ Tư pháp - Bộ Công an quy định việc cấp phiếu lý lịch tư pháp), chuyển cho Công an Thành phố xác minh theo quy định.

- Bước 3: Khi có kết quả xác minh từ Công an thành phố chuyển sang, Sở Tư pháp tiến hành cấp phiếu lý lịch tư pháp cho đương sự là không có tiền án (nếu đương sự không có tiền án) hoặc là có tiền án (nếu đương sự có tiền án).

- Bước 4: Sở Tư pháp trả hồ sơ cho đương sự theo phiếu hẹn trả hồ sơ.         

6.       

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

7.       

Hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

· Đơn yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp theo mẫu số 02/TP-LLTP (được ban hành kèm theo thông tư số 07/1999/TTLT-BTP-BCA ngày 08/02/1999 của Bộ Tư pháp - Bộ Công an quy định việc cấp phiếu lý lịch tư pháp).

· Bản chụp Hộ chiếu, Visa còn thời hạn (bản chụp giấy chứng nhận thường trú hoặc tạm trú tại Việt Nam kèm bản chính để đối chiếu).

  · Xác nhận của Công an nơi hiện đang tạm trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.

b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

8.       

Thời hạn giải quyết

26 ngày làm việc, kể từ ngày Sở Tư pháp nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Trong trường hợp hồ sơ đến ngày hẹn trả mà chưa cấp được phiếu lý lịch tư pháp cho công dân do một số trường hợp sau đây, thì Sở Tư pháp sẽ có thông báo:

·        Thư báo cho đương sự biết về tình trạng hồ sơ của mình: đối với hồ sơ có tiền án, tiền sự hiện còn đang xác minh tại Công an Thành phố.

·        Thư báo cho đương sự biết về tình trạng hồ sơ của mình: đối với hồ sơ đang xác minh tại Bộ Công an.

·        Có thư mời cho đương sự để bổ sung một số loại giấy tờ theo yêu cầu xác minh của Công an Thành phố Hồ Chí Minh hoặc Sở Tư pháp: đối với những trường hợp hồ sơ của đương sự cần làm thủ tục xóa án tích tại Tòa án nhân dân.

·        Có thư mời cho đương sự đến Sở Tư pháp để thông báo biết về tình trạng hồ sơ của đương sự: không cấp phiếu lý lịch tư pháp cho đương sự đang là bị can, bị cáo trong vụ án hình sự; cấp phiếu lý lịch tư pháp cho đương sự với tình trạng có tiền án (do chưa đủ thời gian đương nhiên xóa án tích theo quy định của pháp luật).

9.       

Cơ quan thực hiện TTHC

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Công an thành phố Hồ Chí Minh

- Tòa án nhân dân các cấp.

- Công an phường, xã, thị trấn.

10. 

Đối tượng thực hiện TTHC

Cá nhân

Tổ chức                                                                  

11. 

TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không?

                                                                        

Nếu có, nêu rõ tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (trong ô dưới đây) và đính kèm mẫu đơn, mẫu tờ khai.

Nêu rõ tên, số, ký hiệu văn bản ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai (trong ô dưới đây) và đính kèm văn bản đó.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai 1

- Đơn yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp (Mẫu 02/TP-LLTP)

 

Tên, số, ký hiệu văn bản quy định mẫu đơn, mẫu tờ khai 1

Thông tư liên tịch số 07/1999/TTLT-BTP-BCA ngày 08/02/1999 của Bộ Tư pháp - Bộ Công an quy định việc cấp phiếu lý lịch tư pháp

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai 2

Tên, số, ký hiệu văn bản quy định mẫu đơn, mẫu tờ khai 2

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai n

Tên, số, ký hiệu văn bản quy định mẫu đơn, mẫu tờ khai n

Không                                                                  

12. 

Phí, lệ phí

                                                      

Nếu có, nêu rõ tên và mức phí, lệ phí (trong ô dưới đây).

Nêu rõ tên, số, ký hiệu, ngày tháng năm của văn bản quy định về phí, lệ phí (trong ô dưới đây) và đính kèm văn bản đó.

Tên và mức phí, lệ phí 1

Lệ phí cấp phiếu lý lịch tư pháp:

100.000 đồng/trường hợp.

 

Tên, số, ký hiệu, ngày tháng năm của văn bản quy định về mức phí, lệ phí 1

-Quyết định số 94//2004/QĐ-BTC ngày 07/12/2004 của Bộ Tài chính về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí.

-Thông tư số 99/2005/TT-BTC ngày 14/11/2005 của Bộ Tài chính về việc quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy xác nhận không có tiền án cho người lao động đi làm việc có thời hạn tại nước ngoài

Tên và mức phí, lệ phí 2

Tên, số, ký hiệu, ngày tháng năm của văn bản quy định về mức phí, lệ phí 2

Tên và mức phí, lệ phí n

Tên, số, ký hiệu, ngày tháng năm của văn bản quy định về mức phí, lệ phí n

Không                                                                 

13. 

Kết quả của việc thực hiện TTHC

giấy phép                                 

giấy chứng nhận                      

giấy đăng ký                             

chứng chỉ hành nghề               

thẻ                                            

phê duyệt                                 

chứng chỉ                                 

văn bản xác nhận                     

quyết định hành chính              

giấy xác nhận                          

bản cam kết                             

biển hiệu                                 

văn bản chấp thuận                 

bằng                                        

loại khác:

ghi rõ: Phiếu lý lịch tư pháp.

14. 

 

Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không?

Nêu đầy đủ các yêu cầu hoặc điều kiện (trong ô dưới đây).

 

Nêu rõ tên, số, ký hiệu, ngày tháng năm của văn bản pháp luật quy định về các yêu cầu hoặc điều kiện (trong ô dưới đây) và đính kèm văn bản đó.

Yêu cầu hoặc điều kiện 1

Điều kiện nộp đơn cấp phiếu lý lịch:

· Là người nứôc ngòai cư trú ở thành phố Hồ Chí Minh thì nộp hồ sơ tại Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh nơi tạm trú;

 · Nếu đương sự có tiền án mà đã đủ thời hạn xóa án tích thì yêu cầu đương sự cung cấp giấy chứng nhận xóa án tích của Tòa án nhân dân các cấp để cấp phiếu lý lịch tư pháp là không có tiền án; còn nếu đương sự chưa đủ thời gian xóa án tích thì cấp phiếu lý lịch tư pháp là có tiền án.

Tên, số, ký hiệu, ngày tháng năm của văn bản pháp luật quy định về yêu cầu hoặc điều kiện 1

Điểm b, khoản 1, Mục II của Thông tư liên tịch số 07/1999/TTLT-BTP-BCA ngày 08/02/1999 của Bộ Tư pháp - Bộ Công an quy định việc cấp phiếu lý lịch tư pháp

Yêu cầu hoặc điều kiện 2

Tên, số, ký hiệu, ngày tháng năm của văn bản pháp luật quy định về yêu cầu hoặc điều kiện 2

Yêu cầu hoặc điều kiện n

Tên, số, ký hiệu, ngày tháng năm của văn bản pháp luật quy định về yêu cầu hoặc điều kiện n

Không

15. 

Căn cứ pháp lý của TTHC

Loại văn bản pháp luật

Tên, số, ký hiệu, ngày ban hành, ngày có hiệu lực:

Luật của Quốc hội

 

Nghị quyết của Quốc hội                                              

 

Pháp lệnh của Ủy ban Thường vụ Quốc hội                     

 

Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội                   

 

Nghị định của Chính phủ                                                   

 

Nghị quyết của Chính phủ                                                 

 

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

 

Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ           

 

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính

-Quyết định số 94//2004/QĐ-BTC ngày 07/12/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí (có hiệu lực ngày 29/12/2004)

Chỉ thị của Bộ trưởng

 

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài Chính

-Thông tư số 99/2005/TT-BTC ngày 14/11/2005 của Bộ Tài Chính về việc quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy xác nhận không có tiền án cho người lao động đi làm việc có thời hạn tại nước ngoài (có hiệu lực ngày 08/12/2005)

Thông tư liên tịch của Bộ Tư pháp và Bộ Công an

 

Thông tư liên tịch số 07/1999/TTLT-BTP-BCA ngày 08/02/1999 của Bộ Tư pháp - Bộ Công an quy định việc cấp phiếu lý lịch tư pháp (có hiệu lực ngày 23/02/1999)

Nghị quyết của HĐND cấp ......

 

Quyết định của UBND thành phố Hồ Chí Minh

 

Chỉ thị của UBND cấp .............

 

Văn bản khác

 

16. 

Thông tin liên hệ

- Họ tên: Hồ Bình Đời

- Địa chỉ cơ quan: 141-143 Pasteur, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh

- Số điện thoại cơ quan: 38251402

- Địa chỉ email:

Biểu mẫu này được nộp một bản giấy và một bản dưới dạng file điện tử cho Tổ công tác.

Bấm vào đây để Download Đơn yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp