Hồ Sơ Đăng Ký Bổ Sung, Thay Đổi Ngành, Nghề Kinh Doanh Cty TNHH MTV