Yêu cầu ly hôn với một bên vắng mặt, đang có lệnh truy nã, thì Tòa án giải quyết theo thủ tục nào?


Luật sư trả lời: Trong thời gian chờ hướng dẫn của Toà án nhân dân Tối cao, tạm thời toà án giải quyết yêu cầu ly hôn đối với một bên vắng mặt, đang có lệnh truy nã theo thủ tục ly hôn đối với người bị xin ly hôn cố ý lẫn tránh và giấu địa chỉ.