Trường hợp xét xử vắng mặt bị đơn


Hỏi: Từ khi thụ lý bị đơn vắng mặt. Vậy Toà án triệu tập bị đơn bao nhiêu lần thì được xét xử vắng mặt bị đơn?

Luật sư trả lời: Sau khi Toà án thụ lý vụ án và thực hiện việc thông báo về việc thụ lý vụ án, yêu cầu đương sự nộp tài liệu chứng cứ cho Toà án, thực hiện một số biện pháp để thu thập chứng cứ, Tòa án tiến hành hoà giải để các đương sự thoả thuận với nhau về việc giải quyết vụ án theo khoản 1 Điều 182 Bộ luật tố tụng dân sự. Sau đó, Toà án đưa ra xét xử, nếu bị đơn đã được triệu tập đến lần thứ hai mà vẫn cố tình vắng mặt thì Toà án vẫn tiến hành xét xử vắng mặt họ theo quy định tại khoản 2 Điều 200 Bộ luật tố tụng dân sự.