Biên bản hòa giải tranh chấp quyền sử dụng đất không đúng thành phần, phải làm sao?


Hỏi: Các đương sự tranh chấp quyền sử dụng đất, Uỷ ban nhân dân xã, phường đã tiến hành hoà giải không thành, nhưng thành phần tham gia hoà giải không đúng quy định, thì Toà án có thụ lý giải quyết không? Nếu đã thụ lý thì giải quyết thế nào? (Có ra quyết định tạm đình chỉ giải quyết để Uỷ ban nhân dân xã phường tiền hành hoà giải lại không?)

Luật sư trả lời: Khi nhận được đơn khởi kiện của đương sự đối với vụ án tranh chấp quyền sử dụng đất, Toà án phải kiểm tra về thủ tục hoà giải của Uỷ ban nhân dân xã, phường xem có đúng thành phần không (thành phần hoà giải tranh chấp quyền sử dụng đất tại Uỷ ban nhân dân xã, phường gồm có: Chủ tịch hay Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã phường; đại diện Uỷ ban Mặt trận tổ quốc xã, phường; đại diện Hội nông dân xã, phường). Nếu không đúng thành phần trên thì toà án không thụ lý và áp dụng điểm đ khoản 1 Điều 168 Bộ luật tố tụng dân sự trả lại đơn kiện cho đương sự. Nếu đã thụ lý thì Toà án dụng khoản 4 Điều 189 Bộ luật tố tụng dân sự ra quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án chờ kết quả hoà giải của Uỷ ban nhân dân xã, phường.