Thay đổi người tiến hành tố tụng sau khi đã có quyết định đưa vụ án ra xét xử

Hỏi: Sau khi quyết định đưa vụ án ra xét xử, Toà án đã gửi quyết định này cho những người tham gia tố tụng và Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp, nhưng đến trước khi mở phiên Toà thì một trong những người tố tụng không thể xét xử và thay thế người khác (vì thành phần trong những người tiến hành tố tụng trong quyết định đã tống đạt không có Thẩm phán hoặc hội thẩm nhân dân dự khuyết). Vậy, việc thay thế đó có đúng không? Có phải ra quyết định đưa vụ án ra xét xử khác không?

Luật sư trả lời: Trường hợp nêu trên, để bảo đảm cho việc xét xử đúng luật định, Toà án có thể thay thế người tiến hành tố tụng khác, nhưng cần phải ra quyết định đưa vụ án ra xét xử với thành phần Hội đồng xét xử mới và quyết định này phải được gửi ngay cho đương sự và Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp.

Nếu trước khi khai mạc phiên toà mới có sự thay đổi thì Toà án cũng phải ra quyết định đưa vụ án ra xét xử với Hội đồng xét xử mới, phải gửi ngay cho đương sự trước khi khai mạc phiên toà và trong phần thủ tục bắt đầu phiên toà, Chủ toạ phiên toà phải hỏi những người tham gia tố tụng và Luật sư (nếu có) có đồng ý tiếp tục việc xét xử với thành phần Hội đồng xét xử mới hay không? Nếu tất cả đều đồng ý thì Toà án vẫn tiếp tục xét xử và việc đồng ý này phải ghi rõ vao biên bản phiên toà.