11 trường hợp được miễn học phí năm 2021

11 trường hợp được miễn học phí năm 2021

Các trường hợp miễn lệ phí môn bài tại Nghị định 22/2020 / NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 25/02/2020) sửa đổi Nghị định 139/2016 / NĐ-CP do Chính phủ ban hành như sau:

  • Tổng quan về lệ phí giấy phép
  • Lệ phí môn bài: Kê khai nộp ngân sách Nhà nước như thế nào?
  • Năm 2020 hộ kinh doanh phải nộp những loại thuế nào?
Những trường hợp nào sẽ được miễn thuế tài nguyên vào năm 2020?
Những trường hợp nào sẽ được miễn thuế tài nguyên vào năm 2020?

Cơ sở pháp lý:

– Đạo luật Hỗ trợ Doanh nghiệp Vừa và Nhỏ năm 2017;

– Nghị định 22/2020 / NĐ-CP;

– Nghị định 139/2016 / NĐ-CP;

– Thông tư 302/2016 / TT-BTC;

– Thông tư 65/2015 / TT-BTC.

1. Doanh nghiệp vừa và nhỏ nổi lên từ doanh nghiệp gia đình (phù hợp với điều 16 Đạo luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ) được miễn lệ phí môn bài trong thời hạn 03 năm kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký công ty lần đầu.

Trong thời gian miễn lệ phí môn bài, nếu doanh nghiệp nhỏ và vừa thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thì chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh có thể được miễn lệ phí môn bài trong một thời gian. các công ty được miễn lệ phí cấp phép.

– Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa thành lập trước ngày 25 tháng 02 năm 2020 được miễn lệ phí cấp giấy phép hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh. doanh nghiệp quy mô vừa được miễn lệ phí môn bài.

– Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh trước ngày 25 tháng 02 năm 2020 được hỗ trợ miễn lệ phí môn bài.

Các điều kiện hỗ trợ như sau:

+ Trước khi thành lập doanh nghiệp, hộ nghề nghiệp phải được đăng ký và hoạt động theo quy định của pháp luật;

+ Hộ nghề đã có thời gian hoạt động sản xuất, kinh doanh liên tục ít nhất 01 năm tính đến ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu.

2. Đình chỉ hoạt động trong năm 2021 và nộp thông báo đình chỉ trước ngày 30 tháng 01.

Người nộp thuế đang hoạt động phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp về việc tạm ngừng hoạt động sản xuất, khai thác trong năm dương lịch mà không phải nộp lệ phí môn bài cho năm tạm ngừng hoạt động với các điều kiện sau: của hoạt động sản xuất kinh doanh gửi cơ quan thuếUhDự kiến ​​thời hạn nộp phí theo quy định (ngày 30 tháng 01 hàng năm) và chưa nộp phí của năm đề nghị tạm ngừng hoạt động sản xuất.Hởt, kinh doanh.

6 điều cần lưu ý khi tạm ngừng hoạt động năm 2021

3. Miễn lệ phí môn bài cho năm đầu thành lập hoặc hoạt động sản xuất kinh doanh (từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 31 tháng 12) cho:

– Tổ chức mới thành lập (có mã số thuế mới, mã công ty mới).

– Hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân lần đầu tiên hoạt động sản xuất, kinh doanh.

– Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm thương mại của hai đối tượng trên được thành lập trong thời gian miễn lệ phí môn bài.

4. Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình sản xuất, kinh doanh không thường xuyên; Không có cơ sở cố định.

Như sau:

Các trường hợp bất thường; Trường hợp không có địa điểm kinh doanh cố định thì thực hiện theo hướng dẫn tại điểm a khoản 1 Điều 3. Thông tư số 92/2015 / TT-BTC;

Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình không có địa điểm kinh doanh cố định, kể cả cá nhân thành viên hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nộp lệ phí cấp giấy phép hợp tác xã theo quy định; cá nhân trực tiếp giao kết hợp đồng làm đại lý xổ số, đại lý bảo hiểm, đại lý bán hàng giá hợp lý khấu trừ thuế tại nguồn; thể nhân kinh doanh với tổ chức phù hợp với quy định của Luật thuế thu nhập cá nhân.

5. Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình sản xuất, kinh doanh có tổng doanh thu hàng năm từ 100 triệu đồng trở xuống.

Mức doanh thu từ 100 triệu đồng / năm trở xuống để xác định cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình được miễn lệ phí môn bài là tổng thu nhập để tính thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân.

6. Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình sản xuất muối.

7. Bưu điện văn hóa xã; Cơ quan báo chí (báo chí viết, báo tiếng, báo hình, báo điện tử).

8. Tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình nuôi trồng, đánh bắt thủy sản và kinh doanh dịch vụ hậu cần nghề cá.

9. Liên hiệp tín dụng; chi nhánh, văn phòng đại diện, trụ sở của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, công ty tư nhân hoạt động trên địa bàn miền núi. Vùng núi được xác định theo quy định của Ủy ban Dân tộc.

10. Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã (bao gồm cả chi nhánh, văn phòng đại diện và điểm giao dịch) hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp theo quy định của pháp luật về hợp tác xã nông nghiệp.

11. Cơ sở giáo dục phổ thông, trường mầm non công lập.

Thuvienphapluat.vn

Trả lời

Mua theme này