2022: Điều kiện cấp giấy phép hoạt động đối với công ty xuất khẩu lao động

2022: Điều kiện cấp giấy phép hoạt động đối với công ty xuất khẩu lao động

Công ty Việt Nam đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng hay còn gọi là công ty xuất khẩu lao động ngoài việc đáp ứng các điều kiện thành lập công ty quy định tại luật công ty năm 2020 còn phải đáp ứng các điều kiện khác.

2022: Điều kiện cấp giấy phép hoạt động đối với công ty xuất khẩu lao động
2022: Điều kiện cấp giấy phép hoạt động đối với công ty xuất khẩu lao động

Nội dung

1. Điều kiện cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Phù hợp với quy định tại Điều 1, Điều 10 Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 2020điều kiện để được cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng:

– Có vốn cổ phần từ 05 tỷ đồng trở lên; mà chủ sở hữu, tất cả các thành viên và cổ đông là nhà đầu tư trong nước.

– Nộp hồ sơ theo quy định tại Điều 24 Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2020;

Có người đại diện theo pháp luật:

+ Là công dân Việt Nam, có trình độ đại học trở lên và có ít nhất 5 năm kinh nghiệm đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động, dịch vụ;

+ Không bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

+ Chưa có tiền án về các tội phá hoại an ninh quốc gia, tội phá hoại tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con người, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, tội lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản, tội quảng cáo sai sự thật, tội lừa dối khách hàng, tội tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh, ở lại Việt Nam trái phép, tội tổ chức, môi giới cho người khác trốn ra nước ngoài trái phép hoặc ở lại nước ngoài, tội cưỡng bức người khác trốn đi nước ngoài hoặc tội ở lại nước ngoài bất hợp pháp;

– Có đủ số lượng nhân viên chuyên nghiệp (quy định ở phần bên dưới).

– Có cơ sở vật chất của công ty hoặc được công ty thuê ổn định để đáp ứng yêu cầu giáo dục định hướng cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

– Có trang thông tin điện tử.

2. Điều kiện về đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp

Theo điều 4 Nghị định 112/2021 / NĐ-CPĐiều kiện của nhân viên chuyên môn được quy định như sau:

– Đối với mỗi nội dung quy định tại Điều 9 Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 2020, công ty phải có ít nhất 01 nhân viên chuyên môn phụ trách thực hiện, những người này phải có trình độ đại học loại khá trở lên:

+ Thuộc nhóm ngành đào tạo thuộc các lĩnh vực luật, nhân văn, dịch vụ xã hội, khoa học xã hội và hành vi hoặc kinh doanh và quản lý;

+ Không thuộc các nhóm công nghiệp trên và có ít nhất 02 năm kinh nghiệm đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

– Phải có hợp đồng lao động và tham gia BHXH bắt buộc tại công ty, trừ các trường hợp không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.

3. Yêu cầu về cơ sở vật chất để tổ chức giáo dục định hướng cho người lao động

– Phải đảm bảo các điều kiện về an toàn, vệ sinh và tuân thủ các tiêu chuẩn sau:

+ Có phòng học và trang thiết bị nội trú cho ít nhất 100 học sinh tại một thời điểm; có trụ sở sơ cứu, cấp cứu với trang thiết bị, phương tiện sơ cứu, cấp cứu;

+ Phòng học có diện tích tối thiểu 1,4 m2/ học sinh, có thiết bị cơ bản để học tập;

+ Phòng nội trú diện tích tối thiểu 3,5m2/ học sinh, có trang thiết bị cơ bản để phục vụ các hoạt động nội trú; tổ chức không quá 12 sinh viên / phòng; Khu nội trú được tách biệt cho học sinh nam và học sinh nữ, có đủ nhà tắm, vệ sinh.

– Trường hợp cho thuê cơ sở vật chất, thời hạn thuê ít nhất là 02 năm tính đến thời điểm công ty nộp hồ sơ đề nghị cấp phép.

Cần lưu ý: Doanh nghiệp phải duy trì việc sử dụng hợp pháp cơ sở vật chất để giáo dục định hướng trong suốt thời gian hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

4. Các điều khoản trên trang web

– Có tên miền quốc gia Việt Nam “.vn”, đăng tải thông tin cơ bản về công ty, đăng hình ảnh giấy phép sau khi được cấp và nội dung thông tin kinh doanh dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng ở nước ngoài.

– Đảm bảo hoạt động thường xuyên, liên tục theo quy định của pháp luật về quản lý, cung cấp và sử dụng thông tin trên mạng. Các công ty dịch vụ phải cập nhật trang web của mình trong vòng 07 ngày kể từ ngày sửa đổi các thông tin sau:

+ Thông tin về người đại diện theo pháp luật;

+ Danh sách cán bộ nghiệp vụ;

+ Địa chỉ trụ sở chính, địa điểm kinh doanh, cơ sở vật chất phục vụ hoạt động giáo dục nghề nghiệp;

+ Quyết định phân công nhiệm vụ cho chi bộ;

+ Văn bản của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chấp thuận về việc chuẩn bị nguồn công việc;

+ Thông tin đầy đủ, chính xác về số lượng, tiêu chuẩn tuyển chọn, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của người lao động theo nội dung của hợp đồng cung ứng lao động;

+ Danh sách lao động tham gia công tác chuẩn bị nguồn và được tuyển chọn.

Ngoài ra, khi đưa người lao động Việt Nam đi làm việc tại một số thị trường nhất định (như Đài Loan, Nhật Bản) hoặc đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài với tư cách là người giúp việc gia đình cũng cần phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Chương III Nghị định 112/2021 / NĐ- CP.

Thư viện Luật.

Trả lời