Ai là người ký thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật?

Mục lục các bài báo

Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật là yếu tố cần thiết của hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật. Cho nên Ai là người ký thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật? Bài viết này sẽ giúp bạn đọc giải đáp những thắc mắc và chia sẻ những thông tin liên quan đến thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty.

Vật chứng, tài liệu kèm theo thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật

Ngoài thông báo thay đổi người đại diện theo mẫu quy định, bạn phải chuẩn bị các tài liệu, chứng cứ cho hồ sơ đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật, đó là:

– Bản sao giấy tờ hợp pháp của người đối với người đại diện theo pháp luật mới;

– Nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một người; nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật;

Nghị quyết và bản sao biên bản họp Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật làm thay đổi nội dung điều khoản của công ty;

Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị công ty cổ phần trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi nội dung Điều lệ công ty khác với nội dung họ và tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty quy định tại Điều 24 Luật công ty.

– Trường hợp đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật theo quy định tại khoản 6 Điều 12 Luật Công ty thì nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp hội đồng thành viên được thay thế bằng bản sao văn bản. chứng nhận. chấp nhận việc người đại diện theo pháp luật của công ty đã chết, mất tích, bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, chấp hành án phạt tù, chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại trung tâm cai nghiện ma túy. hạn chế hoặc mất năng lực, khó khăn trong nhận thức, điều khiển hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm tập thể dục, làm công việc nhất định.

– Giấy tờ, tài liệu chứng minh nội dung ủy quyền trong trường hợp thực hiện thủ tục ủy quyền.

Mẫu thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật

Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật theo quy định là Thông báo được lập theo mẫu tại Phụ lục II-2 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021 / TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cụ thể như sau:

TÊN CÔNG TY

Con số:…………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

……, ngày tháng năm……

THÔNG BÁO

Thay đổi người đại diện theo pháp luật

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố ………….

Tên công ty (viết hoa): ……………………………………………………

Mã số doanh nghiệp / mã số thuế: …………………………………………………….

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số (chỉ khai báo nếu không có số công ty / mã số thuế):…………… Ngày và nơi cấp:………

Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật với nội dung sau:

Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:[1]:

Họ và tên (viết hoa): ……………………………………………………. Giới tính: ……………….

Tiêu đề:……………………………………………………………………………………………………………….

Sinh ngày: …………. /… ../… .. Dân tộc: Quốc tịch: ………………

Loại giấy tờ hợp pháp của cá nhân:

Thẻ căn cướcThẻ căn cước công dân
Hộ chiếuKhác (xác định): …………

Số giấy tờ hợp pháp của người: …………………………………………………….

Ngày cấp:…. /…. /…. Nơi cấp: ………… .. Hạn sử dụng (giá như):… /… /…

Địa chỉ thường trú:

Số nhà, ngách, ngõ, ngách, phố / tổ / xóm / bản / làng: …………………… ..

Quận / Huyện / Thành phố: ……………………………………………………………………………………………… ..

Quận / Huyện / Thị xã / Tỉnh lỵ: …………………………………………………… ..

Thành phố thuộc tỉnh: ……………………………………………………………………………………………….

Dân tộc:……………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ liên lạc:

Số nhà, ngách, ngõ, ngách, phố / tổ / xóm / bản / làng: …………………… ..

Quận / Huyện / Thành phố: ……………………………………………………………………………………………… ..

Quận / Huyện / Thị xã / Thị xã thuộc tỉnh: …………………………………………………….

Thành phố thuộc tỉnh: ……………………………………………………………………………………………….

Dân tộc:……………………………………………………………………………………………………

Điện thoại (giá như): ……………………………… E-mail (giá như): ……………………… ..

Trường hợp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ, đề nghị đăng thông tin đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Công ty cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/

CHỦ TỊCH CÔNG TY/

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ai là người ký thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật?

Trong mẫu Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật mà chúng tôi cung cấp ở trên, ở cuối sẽ là chữ ký của chủ thể có thẩm quyền thông báo với cơ quan nhà nước, cụ thể:

– Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;

– Chủ tịch Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên hợp danh trở lên. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng thành viên là người đại diện theo pháp luật thì người ký tên triệu tập là Chủ tịch Hội đồng thành viên do Hội đồng thành viên bầu;

– Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty TNHH đại chúng. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật thì người ký giấy triệu tập là Chủ tịch Hội đồng quản trị mới do Hội đồng quản trị bầu;

Cần lưu ý:

Trường hợp Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị không có quyền và nghĩa vụ của mình thì người ký thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật là người do Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ định. thành viên được ủy quyền của Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Trường hợp không có thành viên được cấp phép hoặc trong trường hợp chết, mất tích, mất tích, bị tạm giữ trước khi xét xử, chấp hành án phạt tù, xử lý hành chính tại cơ quan, Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch cơ quan cai nghiện bắt buộc. hội đồng quản trị cơ sở, cơ sở giáo dục bắt buộc, bỏ trốn khỏi nơi cư trú, hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, khó khăn trong nhận thức hoặc điều khiển hành vi, bị tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề, cấm hành nghề, cấm thi hành công vụ. thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật là người được bầu tạm thời là Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều 4. Điều 56 Mục 3 Mục 80 và Mục 4 Mục 156 Công ty. Hành động.

Mọi thắc mắc liên quan đến nội dung bài viết Ai là người ký thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật? Bạn đọc đừng ngại liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ nhanh chóng và chính xác. Trân trọng.

Trả lời

Mua theme này