Các bước quan trọng để khai thuế vào năm 2022

Các bước quan trọng để khai thuế vào năm 2022

Cuối năm là thời điểm kết thúc kỳ kế toán của công ty và cũng là thời điểm chuẩn bị các báo cáo gửi các cơ quan chức năng về tình hình hoạt động kinh doanh của công ty trong suốt một năm qua. Vì vậy, đối với những bạn làm kế toán, công việc sẽ bận rộn hơn vào mỗi dịp cuối năm. Dưới đây là các bước quan trọng bạn cần lưu ý về lịch khai thuế, khai thuế năm 2022, cũng như hạn nộp báo cáo tài chính năm 2021 để tránh nộp chậm hoặc bị phạt.

Nội dung

Lịch trình khai thuế năm 2022

ThángHạn nộp hồ sơDoanh nghiệp kê khai thuế GTGT hàng quýDoanh nghiệp kê khai thuế GTGT hàng tháng
đầu tiên20 tháng 1 năm 2022 Tờ khai thuế GTGT tháng 12 năm 2021
Tờ khai thuế thu nhập cá nhân tháng 12 năm 2021 (giá như)
Ngày 30 tháng 1 năm 2022 Kê khai thuế GTGT Quý IV / 2021
Lợi suất thuế TNCN quý 4 năm 2021 (giá như)
Tạm tính thuế doanh nghiệp quý IV năm 2021 (giá như) Tạm tính thuế doanh nghiệp quý IV năm 2021 (giá như)
Tình trạng sử dụng BC Invoice Q4 / 2021 * Tình trạng sử dụng BC Invoice Q4 / 2021 *
Thanh toán phí vào năm 2022 Thanh toán phí vào năm 2022
220 tháng 2 năm 2022 Tờ khai thuế GTGT Q1 / 2022
Lợi tức thuế TNCN ngày 1 tháng 1 năm 2022 (giá như)
320/03/2022 Tờ khai thuế GTGT quý 2/2022
Báo cáo thuế TNCN tháng 2 năm 2022 (giá như)
30/03/2022 Quyết toán thuế TNDN năm 2021 Quyết toán thuế TNDN năm 2021
Quyết toán thuế TNCN năm 2021 Quyết toán thuế TNCN năm 2021
Báo cáo tài chính năm 2021 Báo cáo tài chính năm 2021
420 tháng 4 năm 2022 Tờ khai thuế GTGT tháng 3 năm 2022
Tờ khai thuế thu nhập cá nhân tháng 3 năm 2022 (giá như)
30 tháng 4 năm 2022 Tờ khai thuế GTGT quý 1 năm 2022
Kê khai thuế TNCN quý 1 năm 2022 (giá như)
Số thuế tạm nộp quý 1 năm 2022 (giá như) Số thuế tạm nộp quý 1 năm 2022 (giá như)
Tình hình sử dụng BC Invoice trong quý đầu tiên của năm 2022 * Tình hình sử dụng BC Invoice trong quý đầu tiên của năm 2022 *
520 tháng 5 năm 2022 Tờ khai thuế GTGT tháng 4 năm 2022
Kê khai thuế TNCN tháng 4 năm 2022 (giá như)
620 tháng 6 năm 2022 Tờ khai thuế GTGT T5 / 2022
Báo cáo thuế TNCN tháng 5 năm 2022 (giá như)
720/07/2022 Tờ khai thuế GTGT tháng 6 năm 2022
Báo cáo thuế TNCN tháng 6 năm 2022 (giá như)
30/07/2022 Tờ khai thuế GTGT quý 2 năm 2022
Báo cáo thuế TNCN quý 2 năm 2022 (giá như)
Số thuế tạm nộp quý 2 năm 2022 (giá như) Số thuế tạm nộp quý 2 năm 2022 (giá như)
Tình hình sử dụng BC Invoice trong quý 2 năm 2022 * Tình hình sử dụng BC Invoice trong quý 2 năm 2022 *
số 820 tháng 8, 2022 Tờ khai thuế GTGT tháng 7 năm 2022
Báo cáo thuế TNCN tháng 7 năm 2022 (giá như)
920 tháng 9 năm 2022 Tờ khai thuế GTGT tháng 8 năm 2022
Tờ khai thuế TNCN cho tháng 8 năm 2022 (giá như)
Mười20 tháng 10 năm 2022 Tờ khai thuế GTGT tháng 9 năm 2022
Tờ khai thuế thu nhập cá nhân tháng 9 năm 2022 (giá như)
Ngày 30 tháng 10 năm 2022 Tờ khai thuế GTGT quý III / 2022
Tờ khai thuế thu nhập cá nhân quý 3 năm 2022 (giá như)
Nộp thuế doanh nghiệp tạm tính cho quý 3 năm 2022 (giá như) Nộp thuế doanh nghiệp tạm tính cho quý 3 năm 2022 (giá như)
Tình trạng sử dụng BC Invoice trong Q3 2022 * Tình trạng sử dụng BC Invoice trong Q3 2022 *
1120/11/2022 Tờ khai thuế GTGT T10 / 2022
Tờ khai thuế thu nhập cá nhân tháng 10 năm 2022 (giá như)
thứ mười hai20 tháng 12 năm 2022 Tờ khai thuế GTGT T11 / 2022
Hoàn thuế TNCN 11/2022 (giá như)

* Đối với tổ chức, hộ, cá nhân nghề nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 123/2020 / NĐ-CP và Thông tư 78/2021 / TT-BTC (sẽ thay thế Nghị định 119/2019 / NĐ-CP, Thông tư 68/2019 / TT- BTC) sau đó không phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn điện tử.

** Điều 86 Thông tư 80/2021 / TT-BTC quy định thời hạn nộp hồ sơ khai thuế và thời hạn nộp thuế trùng với ngày nghỉ lễ thì thời hạn khai thuế và thời hạn nộp thuế là ngày làm việc sau ngày nghỉ lễ này theo quy định của bộ luật dân sự.

Hạn nộp báo cáo tài chính năm 2021

Đối với công ty đại chúng:

  • Tổng công ty / doanh nghiệp đại chúng thì thời hạn nộp báo cáo tài chính chậm nhất là ngày thứ 30 kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Ví dụ: Kỳ kế toán của năm sẽ bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 31 tháng 12, thì Công ty phải lập báo cáo tài chính trước ngày 31 tháng 1 năm sau.
  • Các đơn vị có Crown Corp hoặc Công ty mẹ thời hạn nộp báo cáo tài chính chậm nhất là 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Ví dụ: Đối với kỳ kế toán bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12, công ty phải nộp báo cáo tài chính vào ngày 31 tháng 3 năm sau.

Đối với các công ty khác:

  • Thời hạn nộp báo cáo tài chính cho Sở hữu độc quyền (SOE) và Hợp danh (Công ty) là ngày thứ 30 kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Ví dụ: Kỳ kế toán trong năm bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021, thì Công ty phải lập báo cáo tài chính trước ngày 31 tháng 01 năm 2022.
  • này doanh nghiệp dạng còn lại thời hạn nộp báo cáo tài chính chậm nhất là sau 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Ví dụ: Kỳ kế toán bắt đầu từ ngày 01/01/2021 và kết thúc vào ngày 31/12/2021 thì công ty phải lập báo cáo tài chính đến ngày 31/03/2021.

ở trên là Lịch khai thuế năm 2022Hạn nộp báo cáo tài chính năm 2021 Cuối cùng. Kính mong Quý công ty, tổ chức, cá nhân thông cảm và nộp báo cáo đúng thời gian quy định của Bộ Tài chính. /.

Trả lời

Mua theme này