Các chuyên môn liên quan đến hoạt động kiến ​​trúc và tư vấn kỹ thuật liên quan?

Mục lục các bài báo

Hiện nay, do nhu cầu thị trường ngày càng lớn về các dịch vụ liên quan đến kiến ​​trúc và tư vấn kỹ thuật, nhiều công ty muốn phát triển kinh doanh dịch vụ này để đáp ứng nhu cầu thị trường và theo đuổi lợi nhuận.

Bổ sung các hoạt động liên quan trong các ngành nghề tư vấn kỹ thuật và kiến ​​trúc Nó được làm như thế nào?

Nghề kiến ​​trúc và tư vấn kỹ thuật liên quan có phải là nghề có điều kiện không?

Trước khi tìm hiểu về thủ tục bổ sung việc làm, bạn cần biết kiến ​​trúc và các hoạt động tư vấn kỹ thuật liên quan có phải là ngành nghề có điều kiện hay không?

Theo quy định tại Phụ lục IV Luật Đầu tư 2020 quy định về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện thì hoạt động tư vấn kỹ thuật kiến ​​trúc có liên quan được đưa vào danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Theo Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định 27/2018 / QĐ-TTg, mã ngành nghề quy định:

Mã ngành: 711 – 7110 – 7110: Hoạt động kiến ​​trúc; Hoạt động đo đạc và bản đồ; Hoạt động thăm dò địa chất, nguồn nước; Các hoạt động tư vấn kỹ thuật khác có liên quan.

Cac chuyen mon lien quan den hoat dong kien %E2%80%8B%E2%80%8Btruc

Các chuyên môn liên quan đến hoạt động kiến ​​trúc và tư vấn kỹ thuật liên quan?

Việc bổ sung chi nhánh hoạt động là thủ tục do công ty thực hiện với Sở Kế hoạch và Đầu tư khi muốn gia hạn hoạt động thương mại bằng cách bổ sung một hoặc nhiều chi nhánh hoạt động chưa được bổ sung vào Giấy chứng nhận. Sở kế hoạch đầu tư sẽ cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp.

Theo quy định tại Điều 56 Nghị định 01/2021 / NĐ-CP liên quan đến đăng ký công ty, việc thông báo chuyển đổi ngành nghề như sau:

1. Trường hợp thay đổi ngành, nghề kinh doanh, công ty phải gửi thông báo đến Phòng Đăng ký công ty nơi công ty đặt trụ sở chính. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bao gồm các tài liệu sau:

a) Thông báo về việc thay đổi thông tin đăng ký công ty do người đại diện theo pháp luật của công ty ký;

b) Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần; nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc chuyển đổi ngành, nghề.

2. Sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy tiếp nhận, xác minh tính hợp lệ của hồ sơ và điều kiện tiếp cận thị trường đối với ngành, nghề hạn chế tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật. về đầu tư, cập nhật thông tin về lĩnh vực hoạt động của công ty vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Nếu doanh nghiệp có yêu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

Hồ sơ nghề nghiệp bổ sung hoạt động kiến ​​trúc và tư vấn kỹ thuật liên quan

Các công ty phải chuẩn bị một bộ hồ sơ bao gồm:

+ Thông báo thay đổi thông tin đăng ký kinh doanh do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký

+ Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần; nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc chuyển đổi ngành, nghề.

+ Giấy giới thiệu hoặc giấy ủy quyền của người phiên dịch;

Nộp bổ sung ngành nghề kinh doanh ở đâu?

Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, đóng dấu và ký tên, công ty nộp hồ sơ theo phương thức điện tử qua Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi đặt trụ sở chính của công ty xã hội. .

Sau 03 ngày làm việc, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ có kết quả xét duyệt hồ sơ hoặc yêu cầu thay đổi thêm nếu hồ sơ chưa hợp lệ.

Sau khi được chấp thuận, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ cấp cho doanh nghiệp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi cho doanh nghiệp.

Một vài lưu ý về hồ sơ các nghề bổ sung cho kiến ​​trúc và các hoạt động tư vấn kỹ thuật liên quan

Trong số các giấy tờ cần chuẩn bị thì Giấy báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp là hồ sơ quan trọng và phức tạp nhất. Đầu tiên, mọi người phải sử dụng đúng mẫu thông báo theo quy định. Mẫu thông báo mà ai cũng có thể tra cứu và tải về (download) có thể tham khảo tại Phụ lục II-1 Thông tư 01/2021 / TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp do Bộ Kế hoạch và Phát triển ban hành. ‘

Tiếp theo, nội dung yêu cầu khai báo trong mẫu thông báo phải chính xác. Mẫu thông báo bao gồm các thông tin như: tên công ty (viết hoa); Mã số doanh nghiệp / số thuế hoặc số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Các thay đổi đối với Nội dung của Thông báo; Người đại diện theo pháp luật của công ty phải ký và ghi rõ họ tên.

Khi đăng ký mã ngành kinh tế trong hồ sơ, doanh nghiệp cần nghi ngờ mã ngành 4 bậc được quy định trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại Quyết định 27/2018 / QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành;

Sau đây là nội dung bài viết trên Các chuyên môn bổ trợ cho kiến ​​trúc và các hoạt động tư vấn kỹ thuật liên quan. Chúng tôi hy vọng bài viết sẽ giúp bạn dễ dàng thực hiện thủ thuật các nghề bổ sung cho kiến ​​trúc và các hoạt động tư vấn kỹ thuật liên quan.

Trả lời

Mua theme này