Các công ty FDI và những điều cần biết

Các công ty FDI và những điều cần biết

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thường được gọi là Doanh nghiệp FDI và nó không phải là một loại hình mà chỉ là một cái tên. Tuy nhiên, hiện nay, trong các văn bản pháp luật của Việt Nam, việc xác định loại hình công ty này chưa thực sự rõ ràng. Điều kiện để trở thành công ty FDI là gì?

Các công ty FDI và những điều cần biết
Các công ty FDI và những điều cần biết

Nội dung

Công ty FDI là gì?

Công ty FDI được hiểu theo định nghĩa tiếng anh là doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.

Luật Đầu tư không đề cập trực tiếp đến loại hình doanh nghiệp này mà chỉ định nghĩa chung tại Điều 22. Phần 3 Luật đầu tư 2020 như sau:

22. Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là tổ chức kinh tế mà nhà đầu tư nước ngoài là thành viên hoặc cổ đông.

Doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài bao gồm:

 • Công ty 100% vốn nước ngoài.
 • Công ty do người có quốc tịch nước ngoài hoặc tổ chức được thành lập theo pháp luật nước ngoài đầu tư (góp vốn thành lập, mua phần vốn góp).
 • Thành lập chi nhánh công ty nước ngoài tại Việt Nam;
 • Đầu tư theo hình thức hợp đồng BBC (hợp đồng được ký giữa các nhà đầu tư để hợp tác kinh doanh, phân chia lợi nhuận, phân phối sản phẩm theo quy định của pháp luật mà không có sự thành lập của tổ chức kinh tế).

Đặc điểm của các công ty có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài:

 • Xác lập quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư đối với địa điểm đầu tư
 • Xác lập quyền sở hữu, quyền quản lý đối với vốn đầu tư
 • FDI cũng có thể được coi là sự mở rộng thị trường của các công ty và tổ chức đa quốc gia
 • Thể hiện quyền chuyển giao công nghệ, kỹ thuật của nhà đầu tư cho nước sở tại
 • Luôn có sự kết nối của nhiều thị trường tài chính và thương mại quốc tế

Hình thức công ty:

 • Sở hữu độc nhất với trách nhiệm hữu hạn;
 • Công ty TNHH 2 thành viên hợp danh trở lên;
 • cổ phần ;
 • Công ty hợp danh.

Yêu cầu để trở thành công ty FDI

1. Việc thành lập hoặc góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài

Theo quy định tại Khoản 19 Điều 3 Luật Đầu tư 2020, nhà đầu tư nước ngoài là thể nhân có quốc tịch nước ngoài, tổ chức được thành lập theo pháp luật nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam.

Công ty có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài phải có ít nhất một trong các nhà đầu tư nước ngoài nêu trên để tạo vốn hoặc mang lại vốn.

2. Những nghề không bị cấm

Để trở thành một công ty FDI, một công ty không được tham gia vào các hoạt động trong các lĩnh vực bị cấm theo quy định tại Mục 6 của Luật Đầu tư 2020, bao gồm:

– Mua bán các chất ma tuý quy định tại Phụ lục I của luật này;

– Kinh doanh hóa chất, khoáng sản quy định tại Phụ lục II của Luật này;

– Buôn bán mẫu vật các loài động, thực vật hoang dã được khai thác từ tự nhiên quy định tại Phụ lục I của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp; mẫu vật các loài thực vật rừng, động vật rừng, động vật sống dưới nước thuộc nhóm I quý hiếm, có giá trị, nguy cấp do khai thác tự nhiên quy định tại Phụ lục III của Luật này;

– Kinh doanh mại dâm;

– Mua bán người, mô, xác, bộ phận cơ thể người, bào thai người;

– Các hoạt động thương mại liên quan đến nhân bản con người;

– Kinh doanh các loại pháo;

– Hoạt động dịch vụ đòi nợ.

3. Xin giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 22 Luật Đầu tư 2020, trước khi thành lập tổ chức kinh tế, nhà đầu tư nước ngoài phải có dự án đầu tư và thực hiện thủ tục cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, trừ trường hợp thành lập một công ty sáng tạo. doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp và quỹ đầu tư khởi nghiệp đổi mới sáng tạo theo quy định của Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Căn cứ khoản 1 và khoản 2 Mục 39 Luật Đầu tư 2020, thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được quy định như sau;

– Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều bài viết này.

– Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này.

4. Xin giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, cá nhân, tổ chức chuẩn bị hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp nộp tại Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Phát triển nơi đầu tư đặt trụ sở kinh doanh chính.

Sau khi vượt qua giai đoạn này, công ty được coi là công ty FDI và được hưởng các ưu đãi của công ty FDI.

Thủ thư Luật.

Trả lời

Mua theme này