Các ngành, nghề hạn chế khả năng tiếp cận thị trường của nhà đầu tư nước ngoài

Các ngành, nghề hạn chế khả năng tiếp cận thị trường của nhà đầu tư nước ngoài

Khi nhà đầu tư nước ngoài có ý định đầu tư vào Việt Nam, cần lưu ý những ngành, nghề còn hạn chế về khả năng tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài và lựa chọn hình thức đầu tư phù hợp.

Các ngành, nghề hạn chế khả năng tiếp cận thị trường của nhà đầu tư nước ngoài
Các ngành, nghề hạn chế khả năng tiếp cận thị trường của nhà đầu tư nước ngoài

lều đầu tư nước ngoài Làm thế nào để đầu tư vào Việt Nam?

Theo quy định tại Điều 21 Luật Đầu tư năm 2020, nhà đầu tư nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư tại Việt Nam dưới các hình thức sau:

– Đầu tư thành lập tổ chức kinh tế;

– Đầu tư góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp;

– Thực hiện các dự án đầu tư;

– Đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC;

– Các hình thức đầu tư và tổ chức kinh tế mới theo quy định của chính phủ.

Ngành vẫn chưa tiếp cận được thị trường cho các nhà đầu tư nước ngoài

1. Kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc Danh mục hàng hóa, dịch vụ độc quyền nhà nước trong lĩnh vực thương mại.

2. Hoạt động báo chí và hoạt động thu thập thông tin dưới mọi hình thức.

3. Đánh bắt hoặc thu hoạch hải sản.

4. Dịch vụ Điều tra và An ninh.

5. Dịch vụ hành chính tư pháp, bao gồm dịch vụ giám định tư pháp, dịch vụ thừa phát lại, dịch vụ đấu giá bất động sản, dịch vụ công chứng, dịch vụ quản tài viên.

6. Dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

7. Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nghĩa trang, nghĩa trang chuyển quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng.

8. Dịch vụ thu gom rác trực tiếp từ hộ gia đình.

9. Dịch vụ thăm dò dư luận (Opinion Polling).

10. Dịch vụ nổ mìn.

11. Sản xuất, kinh doanh vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

12. Nhập khẩu và phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng.

13. Dịch vụ bưu chính công ích.

14. Chuyển giao thương mại hàng hóa tại biên giới.

15. Kinh doanh tạm nhập – tái xuất.

16. Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa mà nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có sự tham gia của nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu và quyền phân phối.

17. Thu, mua, xử lý tài sản công trong các đơn vị lực lượng vũ trang.

18. Sản xuất vật liệu hoặc thiết bị quân sự; kinh doanh quân trang, quân dụng cho lực lượng vũ trang, vũ khí quân dụng, trang bị, kỹ thuật, khí tài, xe quân sự, công an chuyên dùng, linh kiện, bộ phận, phụ tùng, vật tư, thiết bị đặc chủng, công nghệ chuyên dùng để sản xuất;

19. Dịch vụ Đại diện Sở hữu Công nghiệp và Dịch vụ Định giá Tài sản Trí tuệ.

20. Dịch vụ thiết lập, vận hành, duy tu, bảo dưỡng báo hiệu hàng hải, vùng nước, vùng nước, đường thủy công cộng và đường vận chuyển; dịch vụ khảo sát các vùng nước, các vùng nước, luồng hàng hải công cộng và các tuyến hàng hải dùng để công bố thông báo hàng hải; dịch vụ khảo sát, xây dựng và công bố hải đồ, cảng biển, luồng, tuyến hàng hải; xây dựng và xuất bản các tài liệu, ấn phẩm về an ninh hàng hải.

21. Dịch vụ điều tiết bảo đảm an toàn hàng hải trong vùng nước công cộng, vùng nước và kênh rạch; dịch vụ thông tin điện tử hàng hải.

22. Dịch vụ kiểm định (kiểm định, thử nghiệm) và cấp giấy chứng nhận cho phương tiện vận tải (bao gồm hệ thống, tổng thành, thiết bị và tổng thành của phương tiện); dịch vụ kiểm định và cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với phương tiện, thiết bị chuyên dùng, container, thiết bị đóng gói hàng nguy hiểm dùng trong vận tải; dịch vụ kiểm định và cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với phương tiện, thiết bị thăm dò, khai thác và vận chuyển dầu khí ngoài khơi; dịch vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với máy móc, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động lắp đặt trên phương tiện vận tải và phương tiện, thiết bị thăm dò, khai thác, vận chuyển dầu khí ngoài khơi; dịch vụ đăng kiểm tàu ​​cá.

23. Dịch vụ nghiên cứu, đánh giá và khai thác rừng tự nhiên (bao gồm khai thác và săn bắt, bẫy động vật hoang dã quý hiếm, quản lý quỹ gen thực vật, động vật và vi sinh vật sử dụng trong nông nghiệp).

24. Nghiên cứu sử dụng nguồn gen giống vật nuôi mới trước khi được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định.

25. Kinh doanh dịch vụ lữ hành, trừ dịch vụ lữ hành quốc tế phục vụ khách du lịch quốc tế tại Việt Nam.

Thư viện Luật.

Trả lời

Mua theme này