Các nhà xuất khẩu thường mắc phải những lỗi IP nào?

Các nhà xuất khẩu thường mắc phải những lỗi IP nào?

Các nhà xuất khẩu thường chỉ nhận ra tầm quan trọng của việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ khi đối mặt với vấn đề làm giả, sao chép sản phẩm của họ hoặc khi bị cáo buộc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Không quá muộn, các nhà xuất khẩu phải bảo vệ một số lỗi thường gặp về sở hữu trí tuệ:

Các nhà xuất khẩu thường mắc phải những lỗi IP nào?
Các nhà xuất khẩu thường mắc phải những lỗi IP nào?

Nội dung

1. Tin rằng bảo hộ sở hữu trí tuệ là phổ biến

Nhiều nhà xuất khẩu tin rằng bằng cách nộp đơn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, bằng sáng chế hoặc kiểu dáng công nghiệp tại nước sở tại, họ tự động được hưởng lợi từ sự bảo hộ toàn cầu. Tuy nhiên, quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến đối tượng của quyền sở hữu công nghiệp là theo lãnh thổ và cơ quan sở hữu trí tuệ chỉ cấp bảo hộ theo luật của nước sở tại (hoặc khu vực) (Điều 4.bis Công ước Paris về bảo hộ sở hữu công nghiệp).

2. Giả định rằng luật và thủ tục bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ là giống nhau trên toàn thế giới

Mặc dù đã có sự hài hòa đáng kể về luật và thủ tục bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trên khắp thế giới, nhưng sự khác biệt vẫn còn tồn tại trong nhiều vấn đề ở các quốc gia khác nhau. Ví dụ, ở Hoa Kỳ, bằng sáng chế được cấp theo nguyên tắc độc quyền cho người đầu tiên phát minh ra sáng chế (tức là người nộp đơn không thể nhận bằng sáng chế nếu ai đó có thể chứng minh rằng họ đã tạo ra sáng chế đó trước đó), trong khi hầu hết các quốc gia khác cấp bằng sáng chế trên cơ sở ai đến trước được phục vụ trước (tức là bằng sáng chế được cấp cho người đầu tiên nộp đơn đăng ký sáng chế).

3. Không kiểm tra xem nhãn hiệu đã được đăng ký hoặc sử dụng bởi đối thủ cạnh tranh trên thị trường xuất khẩu hay chưa.

Việc sử dụng một nhãn hiệu trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu đã được đăng ký hoặc sử dụng bởi một công ty khác ở quốc gia khác có thể bị coi là hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu của công ty này. Doanh nghiệp có thể được yêu cầu ngừng sử dụng nhãn hiệu hoặc bồi thường thiệt hại nếu vi phạm. Điều này có thể dẫn đến sự sụp đổ của toàn bộ chiến lược xuất khẩu và tiếp thị của công ty. Việc tìm kiếm nhãn hiệu của thị trường xuất khẩu liên quan là một bước vô cùng cần thiết trước khi bắt đầu thực hiện kế hoạch xuất khẩu của công ty, và việc tìm kiếm này nên được thực hiện trước khi lựa chọn nhãn hiệu.

4. Không sử dụng các hệ thống bảo vệ khu vực hoặc quốc tế

Đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ với nhiều cơ quan sở hữu trí tuệ quốc gia có thể tốn kém. Do đó, các công ty nên ưu tiên đăng ký bảo hộ trong các hệ thống bảo hộ của khu vực và quốc tế (nếu có) vì đây là một cách hiệu quả để đăng ký bảo hộ quyền SHTT ở nhiều quốc gia khác nhau.

5. Nộp quá muộn để được bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ ở nước ngoài

Đối với một số quyền sở hữu trí tuệ như sáng chế hoặc kiểu dáng công nghiệp, các công ty phải đăng ký để được bảo hộ tại quốc gia xuất khẩu trong một khoảng thời gian nhất định kể từ ngày nộp đơn đầu tiên tại quốc gia đó. Thông thường, thời hạn này được coi là “thời hạn ưu tiên” (1 năm đối với sáng chế, giải pháp hữu ích và 6 tháng đối với nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp kể từ ngày nộp đơn quốc gia lần đầu). Việc không nộp hồ sơ trong thời hạn ưu tiên có thể dẫn đến việc mất quyền bảo hộ kinh doanh tại quốc gia đó và do đó tạo cơ hội cho các doanh nghiệp khác sao chép miễn phí các phát minh và thiết kế của bạn.

Ví dụ: Công ty A nộp đơn đầu tiên để bảo hộ sáng chế X tại quốc gia A vào ngày 1 tháng 2 năm 2020. Nếu công ty A nộp đơn đăng ký bảo hộ ở một quốc gia khác trong thời hạn ưu tiên một năm thì đơn tiếp theo được coi là nộp cùng ngày là ứng dụng đầu tiên.

Trong trường hợp thời hạn ưu tiên đã hết và công ty A muốn đăng ký bảo hộ ở nước B thì sẽ có 2 khả năng xảy ra:

Phương án 1: không có cá nhân / tổ chức nào khác đã nộp bằng sáng chế X tại các quốc gia mà A chưa nộp đơn bảo hộ thì A sẽ được xem xét bảo hộ tại quốc gia B

Phương án 2: Có cá nhân / tổ chức khác đã đăng ký bảo hộ sáng chế X tại nước mà A chưa đăng ký bảo hộ, nhưng cá nhân / tổ chức này được hưởng lợi từ thời gian ưu tiên. Cân nhắc việc cấp bảo hộ ở quốc gia B.

6. Tiết lộ thông tin quá sớm mà không có hợp đồng / thỏa thuận bảo mật hoặc không tiết lộ thông tin

Tiết lộ thông tin về đổi mới hoặc thiết kế sản phẩm mới nhất của bạn cho đối tác kinh doanh tiềm năng, đại lý xuất khẩu, nhà phân phối hoặc đối tác khác trước khi nộp đơn yêu cầu bảo vệ ngoài hợp đồng. một yêu cầu bảo mật bằng văn bản có thể dẫn đến việc mất quyền đối với sáng chế hoặc thiết kế của mình. Trên thực tế, sự đổi mới sản phẩm của công ty sẽ không còn được coi là mới và khó có thể được cấp bằng sáng chế. Người khác có thể nộp đơn xin cấp bằng sáng chế, điều này có thể ngăn công ty sử dụng sáng chế của chính họ. Đối với kiểu dáng công nghiệp cũng vậy.

7. Vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của người khác

Việc xuất khẩu một sản phẩm mà không kiểm tra xem nó có vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của những người khác trên thị trường nước ngoài có liên quan hay không có thể rất tốn kém cho các công ty. Ví dụ, nếu một công ty cấp phép công nghệ từ một công ty khác, nó phải đảm bảo rằng họ có quyền xuất khẩu sản phẩm có chứa công nghệ đó để tránh vi phạm quyền của chủ sở hữu. Nếu sản phẩm của bạn bị phát hiện là hàng giả theo cách này, sản phẩm có thể bị thu giữ ở biên giới và việc phân phối sản phẩm có thể bị cản trở hoặc ngừng hoạt động, điều này sẽ gây tốn kém hoặc thậm chí gây nguy hiểm cho doanh nghiệp.

8. Không xác định vấn đề quyền sở hữu trí tuệ khi thuê nhân công

Nhiều công ty đảm nhận việc tạo ra, sản xuất hoặc thiết kế sản phẩm cho các công ty khác, thường là các công ty nước ngoài. Nhưng các công ty này thường quên bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của họ ở các quốc gia này hoặc quên quy định các câu hỏi về quyền sở hữu thiết kế, bằng sáng chế, phần mềm, v.v. trong hợp đồng với các nhà sản xuất nước ngoài. Rủi ro chính là sự hiểu biết khác nhau về quyền sở hữu trí tuệ có thể nảy sinh giữa công ty chuyển nhượng và công ty ký hợp đồng, dẫn đến kiện tụng không cần thiết sau này.

9. Cố gắng cấp phép cho sản phẩm tại thị trường mà sáng chế hoặc thiết kế liên quan không được bảo hộ

Thay vì trực tiếp xuất khẩu sản phẩm, nhiều công ty cấp phép cho các công ty khác với mức phí cố định hoặc lệ phí cấp giấy phép. Các thỏa thuận cấp phép thường có các điều khoản liên quan đến việc chia sẻ bí quyết, cũng như cho phép sản xuất và / hoặc bán các sản phẩm do bên cấp phép phát triển. Điều quan trọng là đảm bảo rằng các quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến sản phẩm được cấp phép được bảo hộ đầy đủ ở quốc gia liên quan, bất kể thỏa thuận cấp phép được thương lượng ở đâu và ở đâu. Hợp đồng cần có các điều khoản thích hợp xác định rõ quyền sở hữu các quyền sở hữu trí tuệ đó. quyền sở hữu.

10. Sử dụng nhãn hiệu không phù hợp với thị trường liên quan

Có rất nhiều ví dụ về các công ty, chỉ khi họ bắt đầu tiếp thị sản phẩm hoặc dịch vụ của mình ở thị trường nước ngoài, họ mới nhận ra rằng thương hiệu của họ không phù hợp với thị trường đó bởi vì (a) thương hiệu có hàm ý tiêu dùng cực đoan hoặc không tùy thuộc vào từng địa phương. thị trường. ngôn ngữ hoặc văn hóa hoặc b) nhãn hiệu tuyệt đối không được đăng ký với cơ quan sở hữu trí tuệ quốc gia.

Vì vậy, khi các công ty muốn tham gia vào một thị trường xuất khẩu, cần phải đảm bảo rằng họ lựa chọn một thương hiệu phù hợp với thị trường này.

Thư viện Luật.

Trả lời