Các phương thức thành lập công ty kinh doanh thiết bị y tế vào năm 2022

Mục lục các bài báo

Mọi trường hợp đăng ký thành lập công ty đều phải thực hiện theo trình tự, thủ tục do pháp luật quy định. Tuy nhiên, nếu bạn đang kinh doanh những ngành nghề thuộc danh mục ngành nghề có điều kiện thì cần phải đáp ứng một số điều kiện nhất định.

Vì vậy, qua bài viết này, Luật Phạm Nghiêm sẽ cung cấp cho bạn đọc những kiến ​​thức liên quan đến việc thành lập công ty kinh doanh trang thiết bị y tế theo quy định của pháp luật có liên quan.

Điều kiện thành lập công ty kinh doanh trang thiết bị y tế

Vì đây là lĩnh vực nằm trong danh mục ngành nghề có điều kiện theo quy định của pháp luật nên ngoài việc tuân thủ các điều kiện chung, chủ thể thành lập công ty còn phải đáp ứng các tiêu chuẩn cụ thể như:

1 / Về đối tượng đăng ký thành lập công ty kinh doanh trang thiết bị y tế phải là một trong các đối tượng sau:

+ Là người có chứng chỉ Y khoa hoặc tốt nghiệp một trong các trường đại học đào tạo về khoa học và công nghệ.

+ Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm chuyên môn trong lĩnh vực này hoặc có chứng chỉ hoàn thành chương trình đào tạo chuyên khoa do Bộ Y tế tổ chức.

+ Đáp ứng đầy đủ các điều kiện vệ sinh…

2 / Về cơ sở thương mại:

Phải đảm bảo diện tích đủ rộng cho hoạt động kinh doanh, đảm bảo an toàn về phòng chống cháy nổ, tai nạn lao động và có kho bảo quản trang thiết bị y tế đạt tiêu chuẩn.

Ngoài ra, công ty phải có quy định rõ ràng về các khâu kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, người lao động phải có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ chuyên môn kỹ thuật liên quan đến ngành thiết bị y tế. .

3 / Về trang thiết bị y tế phải đáp ứng các yêu cầu sau:

– Sản phẩm, thiết bị do quốc gia sản xuất phải đạt tiêu chuẩn chất lượng theo quy định của Bộ Y tế; đã trải qua các thử nghiệm lâm sàng và cho thấy kết quả hợp lệ.

Đối với thiết bị sử dụng trực tiếp trên người bệnh phải được kiểm định chất lượng và đảm bảo an toàn.

– Các sản phẩm trang thiết bị y tế nếu được nhập khẩu về Việt Nam phải tuân theo các quy định của pháp luật về y tế của nước ta.

Phải là những sản phẩm được phép lưu hành, được chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn của nước sản xuất.

Phải thông qua các hoạt động kiểm tra, đáp ứng các tiêu chí chất lượng ở nước ta.

Hồ sơ Công ty Thương mại Thiết bị Y tế

Thành lập công ty kinh doanh thiết bị y tế Bạn sẽ cần chuẩn bị những giấy tờ sau:

– Đơn đăng ký thành lập công ty được lập theo mẫu theo quy định của pháp luật;

– Bản sao Điều lệ công ty;

– Danh sách thành viên hội đồng quản trị hoặc cổ đông sáng lập công ty kèm theo các tài liệu liên quan đến giấy tờ tùy thân, tỷ lệ vốn góp v.v. thành viên hội đồng thành viên của công ty SA hoặc cổ đông sáng lập của công ty cổ phần;

– Quyết định thành lập công ty và bản sao biên bản họp Hội đồng thành viên hoặc Hội đồng quản trị;

– Quyết định thành lập công ty của chủ sở hữu đối với công ty tư nhân;

– Trường hợp không phải là chủ sở hữu trực tiếp làm thủ tục đăng ký thành lập công ty thì phải cung cấp thêm giấy ủy quyền theo quy định của pháp luật;

Lúc này, hồ sơ yêu cầu phải có thêm bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc giấy tờ tùy thân khác do cơ quan có thẩm quyền của chủ thể có thẩm quyền cấp.

Cac phuong thuc thanh lap cong ty kinh doanh thiet

Điều lệ công ty có giá trị như thế nào?

Theo quy định của Luật Công ty năm 2020, Điều lệ công ty bao gồm Điều lệ công ty khi đăng ký và Điều lệ sửa đổi, bổ sung trong quá trình hoạt động. đặc biệt Điều lệ công ty bao gồm những nội dung chính sau đây:

– Tên và địa chỉ trụ sở đăng ký của công ty; tên, địa chỉ chi nhánh, văn phòng đại diện (nếu có);

– Việc kinh doanh;

– Vốn được phép; tổng số cổ phần, loại cổ phần và giá trị danh nghĩa của từng loại cổ phần đối với công ty cổ phần;

– Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch của thành viên hợp danh nếu là công ty hợp danh; chủ sở hữu công ty, thành viên hợp danh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn; của các cổ đông sáng lập cho các tập đoàn. Phần vốn góp và giá trị phần vốn góp của mỗi thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty hợp danh. Số lượng cổ phần, loại cổ phần, giá trị danh nghĩa của từng loại cổ phần của các cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần;

– Quyền và nghĩa vụ của thành viên hợp danh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty hợp danh; cổ đông đối với công ty cổ phần;

– Cơ cấu quản lý;

– Số lượng, chức danh của người quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của công ty; phân phối quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật trong trường hợp công ty có nhiều hơn một người đại diện theo pháp luật;

– Thủ tục thông qua các quyết định của công ty; nguyên tắc giải quyết tranh chấp nội bộ;

– Căn cứ và thủ tục xác định tiền lương, thù lao, tiền thưởng của người quản lý và kiểm soát viên;

– Nếu là thành viên hợp danh thì cổ đông có quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp nếu là công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc cổ phần nếu là công ty cổ phần;

– Nguyên tắc phân chia lãi sau thuế và quản lý lỗ trong kinh doanh;

– Trong trường hợp giải thể, trình tự giải thể và các điều kiện, điều khoản thanh lý tài sản doanh nghiệp;

– Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.

Khách hàng khi soạn thảo Điều lệ công ty khi đăng ký thành lập công ty phải có họ, tên, chữ ký của những người sau đây:

– Các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh;

– Chủ sở hữu công ty là thể nhân hoặc người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;

– Thành viên hợp danh và người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền của thành viên hợp danh là tổ chức đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên hợp danh trở lên;

– Cổ đông sáng lập là thể nhân và người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông sáng lập là pháp nhân đối với công ty cổ phần.

Trường hợp Điều lệ công ty sửa đổi, bổ sung thì phải có họ, tên, chữ ký của những người sau đây:

– Chủ tịch Hội đồng thành viên đối với công ty hợp danh;

– Chủ sở hữu, người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu hoặc người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn một người;

– Người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH hai thành viên hợp danh trở lên và công ty cổ phần.

Thủ tục thành lập công ty kinh doanh trang thiết bị y tế

Cũng giống như thành lập công ty kinh doanh các ngành nghề khác, thành lập công ty kinh doanh thiết bị y tế cũng trải qua các bước sau:

Bước 1: Chủ thể chuẩn bị hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp như bình thường

Hồ sơ bao gồm các bài viết được liệt kê trong nội dung phía trên bài viết.

Bước thứ 2: Sau khi chuẩn bị xong hồ sơ, đối tượng sẽ tiến hành nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp tỉnh nơi đối tượng dự định thành lập văn phòng đăng ký của công ty.

Bước 3: Cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ tiếp nhận hồ sơ và xác minh thông tin trong hồ sơ

Sau khoảng 3 ngày làm việc, nếu hồ sơ hợp lệ, doanh nghiệp sẽ được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và niêm yết trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Bước 4: Sau khi nhận được Giấy chứng nhận, doanh nghiệp tiến hành thiết kế, lựa chọn và đăng ký mẫu con dấu tại Phòng Đăng ký kinh doanh.

Sau đó thực hiện các bước tiếp theo với cơ quan thuế theo quy định của pháp luật.

Bước 5: Doanh nghiệp phải xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thành lập cơ sở kinh doanh trang thiết bị y tế

Ứng dụng bao gồm các tài liệu như:

– Đơn đăng ký kinh doanh thiết bị y tế

– Bản sao bằng đại học hoặc chứng chỉ hành nghề được công nhận hợp pháp

– Danh sách các trang thiết bị y tế sẽ được đổi….

Hồ sơ này sẽ được gửi đến Bộ Y tế tỉnh / thành phố nơi công ty đặt trụ sở chính. Sau đó, nếu hợp lệ, công ty sẽ được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện và đủ điều kiện tiếp thị trang thiết bị y tế.

Đây là toàn bộ nội dung trên Thành lập công ty kinh doanh thiết bị y tế. Mọi thắc mắc về vấn đề này hoặc muốn biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ với LuatHoangPhi.Vn theo số điện thoại 0788.555.247.

Trả lời

Mua theme này