Các trường hợp được miễn, giảm thuế thu nhập cá nhân năm 2022

Các trường hợp được miễn, giảm thuế thu nhập cá nhân năm 2022

Luật thuế thu nhập cá nhân 2007 (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Luật thuế thu nhập cá nhân 2012) quy định trường hợp cá nhân có thu nhập chịu thuế thì phải kê khai và nộp đủ thuế, trừ trường hợp được miễn thuế thu nhập cá nhân. hoặc giảm. .

Các trường hợp được miễn, giảm thuế thu nhập cá nhân năm 2022
Các trường hợp được miễn, giảm thuế thu nhập cá nhân năm 2022

Thu nhập được miễn thuế TNCN

1. Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản (bao gồm cả nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai) giữa vợ và chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; bố chồng, mẹ chồng với con dâu; bố vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà ngoại với cháu nội; ông, bà nội với cháu ngoại; anh, chị, em ruột với nhau.

Cần lưu ýBất động sản do vợ hoặc chồng tạo ra trong thời kỳ hôn nhân được coi là tài sản chung của vợ chồng, khi ly hôn được chia theo thỏa thuận hoặc theo quyết định của Tòa án thì việc chia tài sản này được miễn ‘thuế.

2. Thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất ở của cá nhân mà cá nhân chỉ sở hữu một nhà ở, đất ở.

3. Thu nhập từ giá trị quyền sử dụng đất của cá nhân được nhà nước giao đất không phải trả tiền hoặc được giảm thuế sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Cần lưu ý: Trường hợp cá nhân được miễn, giảm thuế tài sản khi giao đất, chuyển nhượng diện tích đất được miễn, giảm thuế tài sản thì phải kê khai, nộp thuế đối với thu nhập từ việc bán bất động sản.

4. Thu nhập thừa kế, quà tặng là bất động sản (bao gồm cả nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai) giữa vợ và chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; bố chồng, mẹ chồng với con dâu; bố vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà ngoại với cháu nội; ông nội, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị, em ruột với nhau.

5. Thu nhập của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, nuôi trồng, đánh bắt thủy sản chưa chuyển đổi sang sản phẩm khác hoặc chỉ chuyển đổi sơ bộ bình thường.

6. Thu nhập từ chuyển đổi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất để sản xuất.

7. Thu lãi tiền gửi tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, lãi hợp đồng bảo hiểm nhân thọ; lãi trái phiếu chính phủ.

8. Thu nhập từ kiều hối bao gồm: Tiền nhận của cá nhân ở nước ngoài từ người thân là người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người Việt Nam đi công tác, lao động, học tập ở nước ngoài gửi về cho người thân trong nước.

9. Tiền lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ cao hơn tiền lương làm việc vào ban ngày, làm thêm giờ theo quy định của pháp luật.

10. Tiền lương hưu do Quỹ bảo hiểm xã hội chi trả; quỹ hưu trí tự nguyện trả hàng tháng.

11. Thu nhập học bổng, bao gồm:

– Học bổng nhận từ ngân sách nhà nước;

– Học bổng được nhận từ các tổ chức trong và ngoài nước phù hợp với chương trình hỗ trợ khuyến học của tổ chức đó.

12. Thu nhập bồi thường từ các hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ và bảo hiểm sức khỏe; bồi thường lao động; bồi thường, hỗ trợ theo quy định của pháp luật về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; bồi thường nhà nước và các khoản bồi thường khác theo quy định của pháp luật.

13. Thu nhập từ các quỹ từ thiện, việc thành lập hoặc công nhận quỹ từ thiện được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép và hoạt động vì mục đích từ thiện, nhân đạo, không vì mục đích lợi nhuận.

14. Thu nhập nhận được từ các nguồn viện trợ nước ngoài vì mục đích từ thiện, nhân đạo dưới hình thức chính phủ và phi chính phủ được các cơ quan chính phủ có liên quan phê duyệt.

15. Thu nhập từ tiền lương, tiền công của thuyền viên Việt Nam làm việc cho hãng tàu nước ngoài hoặc hãng tàu Việt Nam vận tải quốc tế.

16. Thu nhập của cá nhân chủ tàu, cá nhân có quyền sử dụng tàu và cá nhân làm việc trên tàu từ hoạt động cung ứng hàng hóa, dịch vụ phục vụ trực tiếp cho hoạt động khai thác, đánh bắt hải sản nước sâu.

Cắt giảm thuế thu nhập

17. Người nộp thuế gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn, bệnh tật hiểm nghèo ảnh hưởng đến khả năng chi trả thì được giảm thuế tương ứng với mức độ thiệt hại nhưng không vượt quá số thuế phải nộp.

Thư viện Luật.

Trả lời