Các yêu cầu để thành lập trung tâm ngoại ngữ và CNTT vào năm 2022?

Các yêu cầu để thành lập trung tâm ngoại ngữ và CNTT vào năm 2022?

Các cá nhân, tổ chức khi có nhu cầu thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học phải đáp ứng một số điều kiện nhất định. Những điều kiện này là gì?

Cac yeu cau de thanh lap trung tam ngoai ngu

1. Điều kiện thành lập trung tâm ngoại ngữ

Để thành lập trung tâm ngoại ngữ, cá nhân, tổ chức phải có đủ các điều kiện quy định tại Điều 48. Nghị định 46/2017 / NĐ-CP như được sửa đổi bởi khoản 21 của Điều 1 Nghị định 135/2018 / NĐ-CP hiểu:

– Có đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đạt chuẩn theo quy định, đáp ứng yêu cầu hoạt động của trung tâm.

Có cơ sở vật chất, thiết bị, chương trình, tài liệu dạy học và nguồn kinh phí phù hợp, bảo đảm chất lượng giáo dục phù hợp với kế hoạch xây dựng và phát triển trung tâm và quy mô hoạt động.

Các điều kiện này phải được chứng minh trong hồ sơ đề nghị thành lập trung tâm ngoại ngữ và công nghệ thông tin bằng văn bản.

2. Điều kiện của giám đốc trung tâm ngoại ngữ

Giám đốc trung tâm là người trực tiếp quản lý, điều hành tổ chức, bộ máy và chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước cơ quan quản lý cao nhất về mọi hoạt động của trung tâm.

Thực hiện theo Khoản 2 Điều 6 Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Trung tâm Ngoại ngữ Tin học đính kèm Thông tư 21/2018 / TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo theo điều kiện của Giám đốc trung tâm như sau:

– Có nhân cách tốt;

– Có năng lực quản lý;

– Đảm bảo một trong 2 điều kiện:

+ Tốt nghiệp đại học ngoại ngữ hoặc tốt nghiệp đại học có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương (đối với giám đốc trung tâm ngoại ngữ).

+ Tốt nghiệp đại học chuyên ngành tin học hoặc tốt nghiệp đại học và có chứng chỉ ứng dụng cơ bản công nghệ thông tin theo Chuẩn năng lực sử dụng công nghệ thông tin hoặc tương đương theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Bộ Thông tin và Truyền thông (đối với Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin).

– Có kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Cần lưu ý: Giám đốc trung tâm do cấp có thẩm quyền quyết định thành lập trung tâm bổ nhiệm. Cơ quan có thẩm quyền cho phép thành lập trung tâm quyết định công nhận giám đốc (đối với trung tâm tư nhân, trung tâm có sự tham gia của người nước ngoài). Nhiệm vụ của Giám đốc trung tâm ngoại ngữ và tin học là 5 năm.

3. Điều kiện, tiêu chuẩn đối với giáo viên ngoại ngữ, trung tâm tin học

Giáo viên của trung tâm ngoại ngữ, tin học là người chịu trách nhiệm giảng dạy, hướng dẫn thực hành, bao gồm giáo viên biên chế, giáo viên hợp đồng, giáo viên Việt Nam và người bản ngữ (đối với từng đối tượng học viên tiếng nước ngoài cụ thể), người nước ngoài.

Thực hiện theo Khoản 2 Điều 18 Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Trung tâm Ngoại ngữ Tin học đính kèm Thông tư 21/2018 / TT-BGDĐT về tiêu chuẩn của giáo viên ngoại ngữ, trung tâm tin học (đủ một trong các tiêu chuẩn sau):

STT

Vấn đề

Tiêu chuẩn

Đầu tiên

Giáo viên việt nam (giáo dục máy tính)

(1) Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm máy tính trở lên;

(2) Có bằng tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành tin học trở lên và chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.

2

Giáo viên Việt Nam (dạy ngoại ngữ)

(1) Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm ngoại ngữ trở lên;

(2) Có bằng tốt nghiệp cao đẳng ngoại ngữ trở lên và chứng chỉ giảng dạy.

3

Giáo viên nước ngoài (giáo dục máy tính)

Có bằng tốt nghiệp cao đẳng về khoa học máy tính trở lên và chứng chỉ đào tạo phù hợp về giáo dục máy tính.

4

Giáo viên là người bản ngữ nói ngoại ngữ (đối với từng ngoại ngữ cụ thể)

Có bằng đại học trở lên và chứng chỉ giảng dạy ngoại ngữ phù hợp.

5

Giáo viên là người nước ngoài (dạy ngoại ngữ)

– Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm ngoại ngữ trở lên;

Có bằng cao đẳng ngoại ngữ trở lên và chứng chỉ sư phạm ngoại ngữ phù hợp;

– Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên, chứng chỉ ngoại ngữ bậc 5 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ bậc 6 dùng cho Việt Nam hoặc tương đương và chứng chỉ dạy ngoại ngữ phù hợp.

Thư viện Luật.

Trả lời