Cập nhật mức đóng BHXH bắt buộc, BHTN, BHYT mới

Cập nhật mức đóng BHXH bắt buộc, BHTN, BHYT mới

Chính phủ ban hành Nghị quyết 68 / NQ-CPNghị quyết 116 / NQ-CP Do đó, các khoản đóng góp vào quỹ tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp, quỹ hưu trí – tử tuất, quỹ bảo hiểm thất nghiệp sẽ bị giảm hoặc tạm dừng.

Từ ngày 01/10/2021, Cập nhật mức đóng BHXH bắt buộc, BHTN, BHYT
Từ ngày 01/10/2021, Cập nhật mức đóng BHXH bắt buộc, BHTN, BHYT

– Từ ngày 01 tháng 7 năm 2021 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022, giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

+ Đóng bằng 0% quỹ tiền lương đóng bảo hiểm xã hội.

+ Không áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang nhân dân, người lao động hưởng lương từ ngân sách nhà nước

– Từ ngày 01/7/2021, tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí – tử tuất.

+ Các công ty đã đóng đủ BHXH hoặc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và dự phòng đến hết tháng 4 năm 2021, do ảnh hưởng của Covid-19, phải giảm số lao động tham gia BHXH từ 15% trở lên so với tháng 4. Giai đoạn 2021: Có thể ngừng thanh toán 06 tháng kể từ khi nộp đủ hồ sơ

+ Việc tạm dừng thanh toán Quỹ Hưu trí và Sinh tồn trước đây do Covid-19 đã được giải quyết, nếu đủ điều kiện vẫn được giải quyết nhưng tổng thời gian tạm dừng không quá 12 tháng

– Từ ngày 01 tháng 10 năm 2021 đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2022, giảm mức đóng vào quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

+ Giảm mức đóng từ 1% đến 0% quỹ tiền lương tháng của người lao động

+ Đối tượng áp dụng: Người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp (không bao gồm cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp do ngân sách Nhà nước bảo đảm chi phí vãng lai)

* 1 tháng 10 năm 2021 đến 30 tháng 6 năm 2022

Đối với người lao động Việt Nam

Cap nhat muc dong BHXH bat buoc BHTN BHYT moi

Đối với người lao động nước ngoài

1648347377 548 Cap nhat muc dong BHXH bat buoc BHTN BHYT moi

* Từ ngày 1 tháng 7 năm 2022 đến ngày 30 tháng 9 năm 2022:

– Đối với người lao động Việt Nam

1648347377 469 Cap nhat muc dong BHXH bat buoc BHTN BHYT moi

Riêng đối với các doanh nghiệp hoạt động có nguy cơ cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, nếu đủ điều kiện, có văn bản đề nghị và được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chấp thuận thì có thể góp phần khắc phục tai nạn lao động. quỹ lao động và bệnh nghề nghiệp với tỷ lệ thấp hơn là (0,3%).

– Đối với người lao động nước ngoài:

1648347377 360 Cap nhat muc dong BHXH bat buoc BHTN BHYT moi

Riêng đối với các doanh nghiệp hoạt động có nguy cơ cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, nếu đủ điều kiện, có văn bản đề nghị và được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chấp thuận thì có thể góp phần khắc phục tai nạn lao động. quỹ lao động và bệnh nghề nghiệp với tỷ lệ thấp hơn là (0,3%)

– Cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên:

1648347377 939 Cap nhat muc dong BHXH bat buoc BHTN BHYT moi

Thư viện Luật.

Trả lời

Mua theme này