Cập nhật Thông tư 68/2019 / TT-BTC hướng dẫn về hóa đơn điện tử

Cập nhật Thông tư 68/2019 / TT-BTC hướng dẫn về hóa đơn điện tử

Trong thời buổi công nghệ hiện nay, việc sử dụng hóa đơn điện tử trong các công ty là giải pháp tối ưu. Việc sử dụng hóa đơn điện tử trong phát hành; Công tác kế toán và lưu trữ đã mang lại nhiều lợi ích cho công ty như: Tiết kiệm thời gian, chi phí in ấn, gửi hóa đơn dễ dàng, không sợ thất lạc, cháy, mất hóa đơn …

Kể từ ngày 01/11/2020, các công ty, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh nghề nghiệp phải đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử theo hướng dẫn tại Thông tư 68/2019 / TT-BTC. Những gì tiếp theo, Việt Luật Vui lòng cập nhật Thông tư 68/2019 / TT-BTC hướng dẫn về hóa đơn điện tử để các doanh nghiệp lưu ý:

Cap nhat Thong tu 682019 TT BTC huong dan ve
Hóa đơn điện tử – Xu hướng tất yếu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

Xem thêm:

 • Những Việc Làm Nhân Sự – Kế Toán Cần Làm Tháng 10/2019
 • Những điều bạn cần biết về mã số thuế – ID doanh nghiệp
 • Dịch vụ kế toán tỷ giá cố định cho các doanh nghiệp năm 2019
 • Luật mới quy định như thế nào về con dấu thương mại?

Bộ Tài chính vừa công bố Thông tư 68/2019 / TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 119/2018 / NĐ-CP về hóa đơn điện tử.

Theo đó, hướng dẫn một số nội dung về hóa đơn điện tử, bao gồm: nội dung hóa đơn điện tử, thời gian lập hóa đơn điện tử, định dạng hóa đơn điện tử, ứng dụng hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử cung cấp dịch vụ, quản lý và sử dụng hóa đơn điện tử, khởi tạo và quản lý cơ sở dữ liệu hóa đơn điện tử và tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử.

Nội dung của hóa đơn điện tửbao gồm:

 • Tên hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, ký hiệu số mô hình hóa đơn, số hóa đơn;
 • Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán;
 • Tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua (nếu người mua có mã số thuế);
 • Tên, đơn vị tính, số lượng và đơn giá của hàng hoá, dịch vụ; bằng tiền mặt chưa có thuế giá trị gia tăng; thuế suất thuế giá trị gia tăng; tổng số thuế giá trị gia tăng theo từng loại thuế suất; tổng số thuế giá trị gia tăng, tổng số tiền nộp bao gồm cả thuế giá trị gia tăng;
 • Chữ ký điện tử và chữ ký điện tử của người bán và người mua;
 • Thời điểm hình thành hóa đơn điện tử;
 • Mã quản lý thuế đối với hóa đơn điện tử có Mã quản lý thuế theo quy định tại Khoản 5 Điều 3 Nghị định 119/2018 / NĐ-CP;
 • Các khoản phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước, chiết khấu thương mại, khuyến mại (nếu có) quy định tại điểm d.3 khoản 1 Điều 3 Thông tư 68/2019 / TT-BTC và các nội dung khác có liên quan (nếu có).
1648398292 881 Cap nhat Thong tu 682019 TT BTC huong dan ve
Hóa đơn điện tử

Về tác dụng:

Thông tư 68/2019 / TT-BTC có hiệu lực từ ngày 14 tháng 11 năm 2019.

 • Từ ngày 14 tháng 11 năm 2019 đến ngày 31 tháng 10 năm 2020, các văn bản sau do Bộ Tài chính ban hành vẫn có hiệu lực thi hành: Thông tư 32/2011 / TT-BTC; Thông tư 191/2010 / TT-BTC; Thông tư 39/2014 / TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 119/2014 / TT-BTC, Thông tư 26/2015 / TT-BTC); Quyết định 1209 / QĐ-BTC ngày 23/6/2015; Quyết định 526 / QĐ-BTC ngày 16/4/2018; Quyết định 2660 / QĐ-BTC ngày 14/12/2016; Thông tư 37/2017 / TT-BTC.
 • Kể từ ngày 01/11/2020, các công ty, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh nghề nghiệp phải đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử theo hướng dẫn tại Thông tư 68/2019 / TT-BTC.
 • Từ ngày 01 tháng 11 năm 2020, các Thông tư; Quyết định của Bộ Tài chính quy định tại khoản 2 Điều 6 Thông tư 68/2019 / TT-BTC hết hiệu lực thi hành.

Cần hỗ trợ về dịch vụ kế toán – thuế; Đảm bảo xã hội; Pháp lý doanh nghiệp; Đầu tư nước ngoài… liên hệ với chúng tôi.

Trả lời