Chính sách bảo hiểm xã hội mới năm 2022

Chính sách bảo hiểm xã hội mới năm 2022

Từ năm 2022, chính sách bảo hiểm xã hội sẽ có một số thay đổi, bao gồm hệ thống bảo hiểm xã hội cho lao động nam cũng như trợ cấp tuất và hưu trí cho lao động nước ngoài. Các chính sách này được quy định như thế nào?

Chính sách bảo hiểm xã hội mới năm 2022
Chính sách bảo hiểm xã hội mới năm 2022

Nội dung

1. Tăng tuổi nghỉ hưu theo lộ trình năm 2022

Theo Điều 2, Điều 169 Bộ luật Lao động 2019 quy định:

Điều 169. Tuổi nghỉ hưu

2. Điều chỉnh tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường theo lộ trình đến năm 2028 đủ 62 tuổi đối với lao động nam và 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035.

Từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là 60 tuổi 03 tháng đối với lao động nam và 55 tuổi 04 tháng đối với lao động nữ; sau đó, mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với nam và 04 tháng đối với nữ.

Như vậy, đến năm 2022, tuổi nghỉ hưu của lao động nam là 60 tuổi 6 tháng (tăng 3 tháng so với năm 2021) và lao động nữ là 55 tuổi 8 tháng (tăng 4 tháng so với năm 2021).

2. Sửa đổi cách tính lương hưu đối với lao động nam

Theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định thì lương hưu của người lao động được tính như sau:

Lương hưu = Mức hưởng x Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội

Trong đó tỷ lệ hưởng lương hưu được tính theo số năm tham gia BHXH của người lao động.

Đối với người lao động, cách tính lương hưu năm 2022 sẽ không thay đổi so với năm 2021. Mặt khác, cách tính lương hưu của người lao động năm 2022 sẽ khác so với năm 2021, cụ thể:

Theo Điều 56 Luật BHXH quy định:

  • Năm 2021, chỉ cần đóng đủ 19 năm BHXH, tỷ lệ hưởng lương hưu là 45%, sau đó mỗi năm cộng thêm 2%, mức tối đa không quá 75%.
  • Năm 2022, nếu phải đóng đủ 20 năm BHXH thì tỷ lệ hưởng lương hưu mới là 45%, sau đó mỗi năm cộng thêm 2%, mức tối đa không quá 75%.

Như vậy, với cùng một tỷ lệ đóng góp an sinh xã hội trong 20 năm, lao động nam nghỉ hưu năm 2021 sẽ được hưởng tỷ lệ hưu trí là 47%, trong khi nghỉ hưu năm 2022, lao động nam không chỉ được hưởng 45%.

3. Thiết lập các chế độ sinh tồn và lương hưu cho người nước ngoài

Theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Nghị định 143/2021 / NĐ-CP, các chế độ quy định tại Điều 9 và Điều 10 Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2022.

Như vậy, kể từ ngày 1/1/2022, chế độ hưu trí (điều 9) và chế độ tử tuất (điều 10) của nghị định 143 đối với người nước ngoài sẽ được áp dụng. Người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam được hưởng quyền lợi cao hơn khi tham gia BHXH tại Việt Nam.

4. Người lao động nước ngoài được hưởng một chế độ bảo hiểm xã hội duy nhất

Kể từ ngày 01/01/2022, do được hưởng chế độ hưu trí quy định tại Điều 17 Nghị định 143, người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần theo quy định tại Điều 6, Điều 9, Nghị định n ° quyết tâm này.

Cụ thể, người lao động nước ngoài tham gia BHXH được hưởng BHXH một lần theo yêu cầu nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

  • Đã đến tuổi nghỉ hưu nhưng chưa đủ 20 năm đóng góp cho xã hội.
  • Mắc các bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ trướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV chuyển sang giai đoạn AIDS và các bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế.
  • Đủ điều kiện hưởng lương hưu nhưng không tiếp tục cư trú tại Việt Nam.
  • Hợp đồng lao động bị chấm dứt hoặc giấy phép lao động, chứng chỉ hành nghề, giấy phép hành nghề hết hiệu lực mà không được gia hạn.

Chính sách trên tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho người lao động nước ngoài tại Việt Nam. Trong trường hợp sau khi chấm dứt hợp đồng lao động, nếu phải rút bảo hiểm xã hội độc thân và về nước thì người lao động nước ngoài có thể lập hồ sơ đủ điều kiện theo quy định.

Có thể thấy, người lao động nước ngoài tại Việt Nam trong năm 2022 hầu như sẽ có đầy đủ các quyền lợi khi tham gia BHXH như người lao động Việt Nam.

5. Điều chỉnh mức đóng bảo hiểm xã hội của công ty và người lao động

Do ảnh hưởng nặng nề của đợt bùng phát COVID-19, Chính phủ đã ban hành một số chính sách hỗ trợ, giúp đỡ người dân và doanh nghiệp. Bằng cách nào. Chính sách thay đổi BHXH được quy định cụ thể tại:

Quyết định 595 / QĐ-BHXH, Nghị định 58/2020 / NĐ-CP, Nghị định 143/2018 / NĐ-CP, Nghị quyết 68 / NQ-CP, Nghị quyết 116 / NQ-CP việc đóng bảo hiểm xã hội sẽ được thực hiện liên tục. có sự thay đổi vào năm 2022. Các trường hợp đặc biệt như sau:

– Trường hợp 1:

Đối với người lao động Việt Nam và doanh nghiệp sử dụng người lao động Việt Nam, mức đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp được tính trên tỷ lệ phần trăm tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội như sau:

Thời gian thời gian

Việc kinh doanh

Công nhân việt nam

Đảm bảo xã hội

giao diện người dùng

Bảo hiểm y tế

Đảm bảo xã hội

giao diện người dùng

Bảo hiểm y tế

HT-TT

OD-TS

Tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp

HT-TT

OD-TS

Tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp

Dòng chảy

14%

3%

0%

0%

3%

số 8%

đầu tiên %

1,5%

Từ ngày 1 tháng 7 năm 2022 – đến ngày 30 tháng 9 năm 2022

14%

3%

0,5 hoặc 0,3%

0%

3%

số 8%

đầu tiên %

1,5%

Từ ngày 1 tháng 10 năm 2022

14%

3%

0,5 hoặc 0,3%

đầu tiên %

3%

số 8%

đầu tiên %

1,5%

– Trường hợp 2:

Đối với người lao động nước ngoài và doanh nghiệp sử dụng người lao động nước ngoài, mức đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp được tính trên tỷ lệ phần trăm tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội như sau:

Thời gian

Việc kinh doanh

Nhân sự nước ngoài

Đảm bảo xã hội

giao diện người dùng

Bảo hiểm y tế

Đảm bảo xã hội

giao diện người dùng

Bảo hiểm y tế

HT-TT

O-TS

Tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp

HT-TT

O-TS

Tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp

Dòng chảy

3%

0%

3%

1,5%

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2022

14%

3%

0%

3%

số 8%

1,5%

Từ 1/7/2022

14%

3%

0,5 hoặc 0,3%

3%

số 8%

1,5%

Thư viện Luật.

Trả lời

Mua theme này