Cho thuê lại lao động

Cho thuê lại lao động

Theo quy định của Bộ luật Lao động: “Cho thuê lại lao động là việc người lao động được doanh nghiệp có thẩm quyền cho thuê lại lao động tuyển dụng sau đó làm việc cho người sử dụng lao động khác thuộc trách nhiệm của người sử dụng lao động do người sử dụng lao động bóc lột mà vẫn tiếp tục được sử dụng lao động. quan hệ làm việc với công ty thầu lại lao động ”.

Cho thuê lại lao động
Cho thuê lại lao động

Cho thuê lại lao động là ngành, nghề kinh doanh có điều kiện và chỉ được hoạt động sau khi đáp ứng đủ các điều kiện của giấy phép con. Việt Luật hướng dẫn thủ tục xin giấy phép lao động như sau:

Nội dung

I. Điều kiện chấp thuận

1. Người đại diện theo pháp luật của công ty thực hiện hoạt động thầu lại lao động phải có các điều kiện sau đây:

a) Là doanh nhân;

b) Không có tiền án, tiền sự;

c) Đã trực tiếp làm chuyên gia, quản lý cho thuê lại, cung ứng lao động trong thời gian dài 03 năm (36 tháng) trở lên trong 05 năm liên tục trước khi xin giấy phép.

2. Các công ty đã bắt đầu tiếp nhận 2.000.000.000 VNĐ ( hai tỷ đồng Việt Nam ) tại ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam

II. Tài liệu cần cung cấp:

1. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

2. Sơ yếu lý lịch tự thuật của người đại diện theo pháp luật ( Việt Luật sẽ cung cấp mẫu ).

3. Phiếu lý lịch tư pháp số 1 theo quy định của pháp luật về lý lịch tư pháp của người đại diện theo pháp luật của công ty. Trường hợp người đại diện theo pháp luật là người nước ngoài không được cấp Phiếu lý lịch tư pháp Việt Nam thì Phiếu lý lịch tư pháp số 1 phải được thay bằng Phiếu lý lịch tư pháp hoặc giấy xác nhận của người lao động. Người lao động nước ngoài không phải là tội phạm hoặc đang bị nước ngoài khởi kiện trách nhiệm hình sự.

* Các giấy tờ trên được cấp chậm nhất là 06 tháng trước ngày nộp hồ sơ.

4. Giấy tờ chứng minh thời gian công tác của người đại diện theo pháp luật là một trong các loại giấy tờ sau:

a) Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng lao động của người đại diện theo pháp luật của công ty;

b) Quyết định cử (đối với người làm việc theo chế độ cử tuyển) hoặc văn bản xác nhận kết quả bầu cử (đối với người làm việc theo chế độ cử tri) của người đại diện theo pháp luật của công ty.

* Trường hợp tài liệu quy định tại điểm a và điểm b khoản này bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt.

5. Giấy xác nhận ký quỹ cho công ty thầu phụ lao động ( Việt Luật sẽ cung cấp mẫu mà Ngân hàng sẽ phát hành theo mẫu ).

Cần lưu ý:

+ Các tài liệu nước ngoài phải được hợp pháp hóa lãnh sự, dịch ra tiếng Việt và công chứng.

+ Các tài liệu tiếng Việt bản sao có chứng thực (công chứng).

III. Thời gian thực hiện:

-Thời gian 45 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ và tuân thủ đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật.

IV. Phi dịch vụ :

30.000.000 (ba mươi triệu) đồng (Chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng).

Mọi thắc mắc xin liên hệ ngay Việt Luật Để biết thêm chi tiết:

Trung tâm cuộc gọi: 028.7777.5678 (20 dòng)

Các dòng trực tiếp: 0934.234.777 – 0936.234.777 – 0938.234.777

E-mail: tuvan@vietluat.vn

Trả lời

Mua theme này