Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp công ty cổ phần thành công ty tnhh 2 thành viên

Công ty trong quá trình hoạt động kinh doanh có thể xảy ra những thay đổi về cơ cấu tổ chức và chiến lược phát triển. Khách hàng tiềm năng theo yêu cầu Chuyển đổi hình thức công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên. Vậy thủ tục chính xác là như thế nào? Đi nào ketoanvina.vn Hãy tìm hiểu trong bài viết sau đây.

Cơ sở pháp lý

Luật kinh doanh 2020

Nghị định 01/2021 / NĐ-CP Quy chế đăng ký kinh doanh.

Sự khác biệt giữa công ty cổ phần và công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên là gì?

Tiêu chuẩn

Cổ phần

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên hợp danh

Số thành viên

Tối thiểu là 03 và không giới hạn số lượng tối đa

Có từ 02 đến 50 thành viên là tổ chức và cá nhân

Vốn được phép

Chia thành các phần bằng nhau gọi là cổ phần

Vốn cổ phần không được chia thành nhiều phần bằng nhau mà tính theo tỷ lệ phần trăm vốn đã góp

Phát hành cổ phiểu

Công ty cổ phần được quyền phát hành cổ phiếu

Công ty TNHH hai thành viên không được phép phát hành cổ phiếu

Cơ cấu tổ chức

Bạn có thể chọn giữa hai kiểu tổ chức:

Mô hình 1:

– Đại hội đồng cổ đông

– Ban giám đốc

– Ban kiểm soát và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

(Trường hợp công ty cổ phần có dưới 11 cổ đông và cổ đông là tổ chức nắm giữ dưới 50% tổng số cổ phần của công ty thì không cần thành lập ban kiểm soát).

Mô hình 2:

– Đại hội đồng cổ đông

– Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

(Trong trường hợp này, ít nhất 20% thành viên hội đồng quản trị phải là thành viên độc lập và có ủy ban kiểm toán trong hội đồng quản trị.)

– Thành viên Hội đồng

– Chủ tịch HĐTV

– Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

Chuyển nhượng vốn

Trong thời hạn 3 năm kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập được tự do chuyển nhượng cho cổ đông sáng lập khác và không được chuyển nhượng cho người không phải là cổ đông sáng lập trừ trường hợp được chấp thuận. của Đại hội đồng cổ đông. Hết thời hạn này, cổ phiếu được tự do chuyển nhượng cổ phiếu của họ

Việc chuyển nhượng phải có điều kiện và ưu tiên các thành viên của công ty

Khi nào thì chuyển công ty dưới hình thức cổ phần thành công ty TNHH hai thành viên hợp danh?

Công ty cổ phần có thể chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên như sau:

 • Chuyển thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên mà không tăng thêm cổ phần hoặc chuyển nhượng cổ phần cho tổ chức, cá nhân khác;
 • Chuyển thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, đồng thời huy động tổ chức, cá nhân khác góp vốn;
 • Chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên và đồng thời chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần cổ phần cho tổ chức, cá nhân khác góp vốn;
 • Công ty hiện chỉ có 02 cổ đông;
 • Kết hợp các phương pháp trên.

Khi nào thì chuyển công ty dưới hình thức cổ phần thành công ty TNHH hai thành viên hợp danh?

Điều kiện chuyển đổi hình thức công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên hợp danh

Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc mã số thuế doanh nghiệp

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc chuyển đổi thành công ty TNHH hai thành viên

Có hồ sơ pháp lý của thành viên mới và người đại diện theo pháp luật của công ty mới

Có đầy đủ hồ sơ chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty TNHH 2 thành viên

Điều kiện chuyển đổi hình thức công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên hợp danh

Hồ sơ chuyển công ty cổ phần thành công ty TNHH hai thành viên hợp danh

Về thủ tục chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty TNHH 2 thành viên, về cơ bản hồ sơ cũng giống như thủ tục thành lập mới công ty TNHH 2 thành viên, bao gồm: Đơn đăng ký kinh doanh; Quy định công ty; danh sách các thành viên; Bản sao giấy tờ hợp pháp của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của công ty; Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên công ty; Bản sao các văn bản pháp lý của tổ chức đối với các thành viên. Nhưng do việc thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trên cơ sở công ty cổ phần đã thực sự tồn tại và có tư cách pháp nhân nên ngoài các giấy tờ nêu trên, tùy theo từng trường hợp cụ thể, còn có các loại tài liệu sau:

 • Nghị quyết và bản sao biên bản đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần liên quan đến việc chuyển đổi công ty
  Trường hợp chuyển nhượng cổ phần cần có: Hợp đồng chuyển nhượng hoặc các tài liệu chứng minh việc chuyển nhượng.
 • Trường hợp tặng cho cổ phần phải bổ sung: Hợp đồng tặng cho
 • Bản sao văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp của người thừa kế trong trường hợp được thừa kế theo quy định của pháp luật;
 • Văn bản xác nhận phần vốn góp của thành viên

Hồ sơ chuyển công ty cổ phần thành công ty TNHH hai thành viên hợp danh

Phương thức chuyển công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên hợp danh

Bước 1: Chuẩn bị các tài liệu như đã đề cập ở trên

Bước thứ 2: Nộp hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanh.

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày công ty chỉ còn một cổ đông hoặc hoàn thành việc chuyển nhượng cổ phần theo kế hoạch, công ty phải gửi hồ sơ chuyển đổi đến cơ quan đăng ký nơi công ty đã đăng ký.

Các đề cử có thể được gửi bằng các phương thức sau:

 • Nộp trực tiếp cho Cơ quan đăng ký kinh doanh;
 • Nộp qua mạng thông tin điện tử; trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia

(website: https://dangkytinhdoanh.gov.vn/vn/Pages/Trangchu.aspx)

Bước 3: Nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ chuyển đổi, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trên Cơ sở quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Phương thức chuyển công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên hợp danh

Khi chuyển đổi loại hình công ty, tôi có được đồng thời đăng ký chỉnh sửa nội dung đăng ký công ty khác không?

Khi công ty thực hiện thủ tục chuyển đổi loại hình và công ty cũng muốn sửa đổi một số nội dung như bổ sung ngành nghề khác cho công ty, sửa đổi kế toán công ty, thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty…. Khi đó, công ty có thể lưu thay đổi bằng hồ sơ chuyển đổi công ty được không? Trong trường hợp này, pháp luật cho phép doanh nghiệp đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp đồng thời đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và thông báo thay đổi nội dung đăng ký công ty. Theo từng trường hợp cụ thể để có hướng điều trị khác nhau. Khách hàng có thể liên hệ với chúng tôi để được tư vấn theo từng trường hợp cụ thể

Khi chuyển đổi loại hình công ty, tôi có được đồng thời đăng ký chỉnh sửa nội dung đăng ký công ty khác không?

Lưu ý: Trường hợp công ty đăng ký chuyển đổi hình thức kinh doanh đồng thời đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật thì người ký tên là Chủ tịch hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên. các thành viên. trở lên, công ty hợp danh; Chủ tịch công ty hoặc hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; Chủ tịch hội đồng quản trị các công ty TNHH của công ty sau khi chuyển đổi.

Một Số Câu Hỏi Thường Gặp Khi Chuyển Đổi Công Ty Cổ Phần Thành Công Ty TNHH 2 Thành Viên

Tôi xin hỏi sau bao nhiêu ngày kể từ ngày công ty tôi chuyển đổi từ công ty cổ phần sang công ty TNHH hai thành viên thì phải thông báo với Cơ quan đăng ký thành lập công ty?

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp thì “công ty phải đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp với cơ quan đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc chuyển đổi”. Như vậy, bạn có 10 ngày để đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh khi chuyển đổi từ công ty cổ phần sang công ty TNHH 2 thành viên.

Công ty tôi là công ty cổ phần nay muốn chuyển đổi thành công ty TNHH hai thành viên. Trong quá trình chuyển đổi, chúng tôi có nên đổi tên công ty và làm lại con dấu mới không?

Theo quy định về đặt tên trong luật công ty gồm hai thành phần theo thứ tự sau: Loại hình công ty + Tên riêng. Vì vậy, do công ty bạn đang chuyển đổi hình thức từ công ty cổ phần sang công ty TNHH 2 thành viên hợp danh nên đặt tên công ty của bạn theo loại hình trách nhiệm hữu hạn.

Đối với con dấu của công ty cũng vậy. Nếu con dấu công ty hiện tại có thể hiện tên công ty tùy theo loại hình công ty cổ phần thì công ty phải khắc lại con dấu mới cho phù hợp với tên loại hình sau khi chuyển đổi công ty.

Công ty tôi chuyển từ công ty cổ phần sang công ty TNHH 2 thành viên trên cơ sở nhận chuyển nhượng cổ phần từ các cổ đông của công ty khiến công ty vẫn là 02 cổ đông. Ngoài việc công ty tôi phải thông báo với cơ quan đăng ký thương mại về việc chuyển công ty thành công ty TNHH hai thành viên hợp danh thì cổ đông có cần phải chuyển nhượng cổ phần cho cơ quan thuế không? ?

Phù hợp với quy định của pháp luật về đối tượng và thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân, cụ thể là “thu nhập từ bán chứng khoán, bao gồm: thu nhập từ bán cổ phần, quyền mua cổ phần, trái phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ và các chứng khoán theo quy định của Luật chứng khoán Thu nhập từ chuyển nhượng cổ phần của thể nhân trong công ty cổ phần theo quy định của Luật chứng khoán về chứng khoán và luật công ty. ” Như vậy, trong trường hợp này, cổ đông chuyển nhượng cổ phần của công ty phải thực hiện kê khai. Nộp thuế thu nhập cá nhân với cơ quan thuế

Phần kết

Trên đây là ý kiến ​​tư vấn của chúng tôi về vấn đề Chuyển đổi hình thức công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên. Với mục đích cung cấp cho các cá nhân, tổ chức tham khảo. Xin cảm ơn quý khách hàng đã tin tưởng và lựa chọn công ty chúng tôi.

Mọi vấn đề pháp lý liên quan đến mặt hàng vui lòng gọi ngay hotline ketoanvina.vn để được tư vấn pháp luật hình sự trực tuyến qua tổng đài

Bài viết có bản quyền Kế toán vina. Bất kỳ sự sao chép nào của một báo giá phải được chấp thuận bằng văn bản hoặc được chỉ định rõ ràng ketoanvina.vn.

Bài viết thuộc bản quyền của Luật Phạm Nghiêm. Mọi sự sao chép trích dẫn phải được sự đồng ý chấp thuận bằng văn bản hoặc ghi rõ nguồn phamnghiem.com.vn.

Trả lời

Mua theme này