Chuyển đổi loại hình từ công ty tnhh 2 thành viên lên công ty cổ phần

Trong quá trình hoạt động kinh doanh của mình, công ty có thể có những thay đổi về cơ cấu tổ chức cũng như chiến lược phát triển. Điều này dẫn đến một yêu cầu Chuyển loại hình công ty TNHH 2 thành viên đại chúng thành công ty cổ phần tăng. Vậy chuyển đổi doanh nghiệp là gì? Để thực hiện chuyển đổi phải đáp ứng những điều kiện gì và trình tự, thủ tục như thế nào? Theo dõi bài viết dưới đây từ ketoanvina.vn để được giải đáp các thắc mắc về các vấn đề trên theo quy định của pháp luật hiện hành.

Cơ sở pháp lý

 • Đạo luật công ty năm 2014.
 • Nghị định số 78/2015 / NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.
 • Nghị định số 96/2015 / NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp.
 • Quyết định số 10/2007 / QĐ-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.
 • Quyết định số 337 / QĐ-BKH ngày 10 tháng 4 năm 2007 Ban hành Quy định nội dung Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam
 • Thông tư 20/2015 / TT-BKHĐT Ngày đầu tháng thứ mười hai 20 tuổi15 Hướng dẫn đăng ký kinh doanh

Phương thức chuyển đổi hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở thành công ty cổ phần

Chỉ được chuyển đổi loại hình doanh nghiệp mà không được huy động tổ chức, cá nhân khác góp vốn hoặc bán phần vốn góp cho tổ chức, cá nhân khác.

Chuyển đổi bằng cách huy động các tổ chức, cá nhân khác cung cấp vốn. Trong trường hợp này, ngoài việc thay đổi loại hình công ty còn có sự thay đổi về hình thức sở hữu; nghĩa là tổ chức, cá nhân cung cấp thêm vốn hoặc tăng thêm vốn xã hội.

Chuyển đổi bằng hình thức bán toàn bộ hoặc một phần vốn góp cho một hoặc nhiều tổ chức, cá nhân khác. Trong trường hợp này, tuy không thay đổi vốn cổ phần nhưng có sự thay đổi quyền sở hữu do chuyển nhượng vốn.

Kết hợp các phương pháp trên.

Phương thức chuyển công ty TNHH 2 thành viên hợp danh thành công ty cổ phần

Thành phần hồ sơ chuyển công ty TNHH 2 thành viên hợp danh thành công ty cổ phần

Căn cứ vào cơ sở pháp lý mới nhất có hiệu lực tại thời điểm hiện tại là Nghị định 78/2015 / NĐ-CP về đăng ký thành lập công ty, thành phần hồ sơ mà công ty phải nộp khi chuyển đổi như sau:

2.1. Giấy đăng ký thành lập công ty theo mẫu;

2.2. Đơn xin chuyển đổi ngành nghề kinh doanh;

2.3. Yêu cầu sửa đổi nội dung đăng ký kinh doanh;

2.4. Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;

2.5. Quyết định của Hội đồng thành viên về việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;

2.6. Biên bản họp Hội đồng thành viên về việc chuyển đổi doanh nghiệp;

2.7. Điều lệ công ty được chuyển đổi;

2.8. Danh sách cổ đông sáng lập của công ty được chuyển đổi;

2.9. Bản sao hợp lệ chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu) đối với cá nhân; Bản sao Quyết định thành lập / Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp / đăng ký doanh nghiệp đối với tổ chức cùng với bản sao hợp lệ chứng thực cá nhân hợp lệ của người đại diện theo ủy quyền và tổ chức ra quyết định theo ủy quyền tương ứng.

2.10. Thỏa thuận chuyển nhượng vốn và hồ sơ hoàn công chuyển nhượng (nếu có chuyển nhượng vốn); hoặc Biên bản thỏa thuận góp vốn đầu tư;

2.11. Các tài liệu khác nếu cần thiết (Theo từng trường hợp cụ thể).

Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, ketoanvina.vn sẽ tiến hành nộp hồ sơ lên ​​phòng đăng ký kinh doanh, thực hiện các thủ tục pháp lý để nộp và nhận kết quả trong thời gian sớm nhất cho khách hàng kèm theo giấy chứng nhận đăng ký.

Thành phần hồ sơ chuyển công ty TNHH 2 thành viên hợp danh thành công ty cổ phần

Dịch vụ hỗ trợ trên ketoanvina.vn

 • Tư vấn các vấn đề pháp lý trước và sau khi xuất bản
 • Xác minh và biểu quyết tính hợp pháp của các tài liệu, hồ sơ và tư vấn cho khách hàng hoàn thiện theo quy định của pháp luật.
 • Đại diện và thực hiện các thủ tục của khách hàng với các cơ quan nhà nước
 • Đại diện theo dõi hồ sơ và phản hồi với cơ quan Nhà nước, thông báo kết quả hồ sơ đã nộp cho khách hàng;
 • Khiếu nại quyết định từ chối cấp chứng chỉ (nếu có);
 • Nhận kết quả và giao chúng cho khách hàng.
 • Tư vấn của khách hàng sau khi thông báo
 • Giảm giá cho khách hàng khi sử dụng các dịch vụ sau

Thực hiện các bước với cơ quan thay thế khi công ty đã hoàn thành thủ tục chuyển đổi

Về hóa đơn: Trường hợp tiếp tục sử dụng hóa đơn cũ đã xuất, doanh nghiệp phải thực hiện các công việc sau:

 • Khắc tên công ty để đóng trên hóa đơn
 • Gửi Biểu mẫu TB04 / AC để Thay đổi Thông tin Hóa đơn
 • Giới thiệu về Chữ ký số: Liên hệ Bộ phận hỗ trợ Chữ ký số để điều chỉnh tên cho phù hợp

Phần kết

Do đó, để Chuyển loại hình công ty TNHH 2 thành viên đại chúng thành công ty cổ phần Một cách nhanh nhất, chính xác và kịp thời nhất, quý công ty hãy liên hệ ngay với Hotline ketoanvina.vn cung cấp các dịch vụ pháp lý để chuyển đổi doanh nghiệp.

Bài viết có bản quyền Kế toán vina. Bất kỳ sự sao chép nào của một báo giá phải được chấp thuận bằng văn bản hoặc được chỉ định rõ ràng ketoanvina.vn.

Bài viết thuộc bản quyền của Luật Phạm Nghiêm. Mọi sự sao chép trích dẫn phải được sự đồng ý chấp thuận bằng văn bản hoặc ghi rõ nguồn phamnghiem.com.vn.

Trả lời