Có phải nộp thuế thu nhập cá nhân trong thời gian thử việc không?

Có phải nộp thuế thu nhập cá nhân trong thời gian thử việc không?

Khi cần tuyển dụng nhân viên, người lao động thường phải trải qua quá trình thực tập trong một thời gian nhất định để người sử dụng lao động đánh giá năng lực và mức độ phù hợp với vị trí tuyển dụng. Vậy em có phải nộp thuế thu nhập cá nhân không?

Có phải nộp thuế thu nhập cá nhân trong thời gian thử việc không?
Có phải nộp thuế thu nhập cá nhân trong thời gian thử việc không?

Theo điều 2 Thông tư 111/2013 / TT-BTC Theo quy định, thu nhập từ tiền lương, tiền công của người lao động được xác định là thu nhập chịu IRP. Do đó, tiền lương thực tập cũng được coi là thu nhập chịu thuế tại IRP.

Tuy nhiên, theo Điều 25 Thông tư 111, người lao động chỉ phải trả tiền cho IPP trong các trường hợp sau:

– Người lao động cố gắng làm việc ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên và có tổng thu nhập tiền lương, tiền công> 11 triệu đồng / tháng (nếu không có người phụ thuộc, nếu có 01 người phụ thuộc thì thu nhập phải> 15.4 tr / tháng).

– Người lao động ký hợp đồng thử việc hoặc thử việc với hợp đồng làm việc dưới 3 tháng có tổng thu nhập từ 2 triệu đồng / giờ trở lên nhưng không tham gia theo mẫu 02 / CK-TNCN gửi cho người sử dụng lao động. Sẽ trừ 10% lương thử việc.

Như vậy, nếu người lao động không ký hợp đồng thử việc hoặc thời gian thử việc với hợp đồng lao động dưới 3 tháng mà chỉ có thu nhập khấu trừ thuế theo thuế suất 10%, nhưng tổng thu nhập chịu thuế ước tính là 10. Sau khi có được giảm trừ gia cảnh không đủ nộp thuế và đã cam kết theo mẫu thì không phải nộp PTTT.

Hợp đồng thử việc có được ký hợp đồng lao động không?

Điều 24 Bộ luật Lao động 2019 quy định về thỏa thuận thực tập như sau:

“Người sử dụng lao động và người lao động có thể thỏa thuận về nội dung thời gian thử việc ghi trong hợp đồng lao động hoặc thỏa thuận về thời gian thử việc bằng cách giao kết hợp đồng thử việc”.

Như vậy, từ năm 2021, các bên có thể lựa chọn thỏa thuận nội dung thời gian thử việc được quy định trong hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng thử việc.

Ngoài ra, Điều 25 Bộ luật Lao động 2019 cũng quy định về thời gian thử việc, cụ thể:

Thời gian thử việc do hai bên thoả thuận tuỳ theo tính chất, mức độ phức tạp của công việc nhưng chỉ được làm một lần đối với một công việc và bảo đảm các điều kiện sau đây:

– Không quá 180 ngày đối với: công việc của doanh nhân phù hợp với quy định của pháp luật về doanh nghiệp, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

– Không quá 60 ngày đối với: công việc có chức danh nghề nghiệp cần trình độ chuyên môn kỹ thuật từ cao đẳng trở lên;

– Không quá 30 ngày đối với: công việc có chức danh nghề nghiệp cần trình độ trung cấp kỹ thuật, công nhân kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ;

– Không quá 06 ngày làm việc đối với các công việc khác.

Trong thời gian này, người lao động sẽ nhận được ít nhất 85% mức lương công việc đã thỏa thuận.

Thư viện Luật.

Trả lời

Mua theme này