Cơ sở kinh doanh dịch vụ việc làm phải đáp ứng những yêu cầu gì để được cấp phép?

Cơ sở kinh doanh dịch vụ việc làm phải đáp ứng những yêu cầu gì để được cấp phép?

Công ty kinh doanh dịch vụ việc làm là công ty được hoạt động và thành lập theo quy định của Luật công ty và phải có giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm do cơ quan quản lý nhà nước về việc làm cấp tỉnh cấp. Vậy doanh nghiệp cần đáp ứng những yêu cầu gì để được cấp phép kinh doanh dịch vụ?

Cơ sở kinh doanh dịch vụ việc làm phải đáp ứng những yêu cầu gì để được cấp phép?
Cơ sở kinh doanh dịch vụ việc làm phải đáp ứng những yêu cầu gì để được cấp phép?

1. Điều kiện cấp giấy phép hoạt động kinh doanh dịch vụ

Phù hợp với điều 14 Nghị định 23/2021 / NĐ-CP quy định các điều kiện để công ty được chấp thuận, cụ thể là:

Có mặt bằng đặt trụ sở chính, chi nhánh để tổ chức hoạt động dịch vụ việc làm thuộc công ty hoặc thuê ổn định của công ty theo hợp đồng từ 3 năm (36 tháng) trở lên.

– Công ty đã đặt cọc 300.000.000 đồng (Ba trăm triệu đồng).

Người đại diện theo pháp luật của công ty kinh doanh dịch vụ việc làm phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

  • Là người quản lý doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về công ty;
  • Không thuộc một trong các trường hợp: bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang bị Công an tạm giữ, chấp hành án phạt tù, chấp hành biện pháp quản lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, bỏ trốn khỏi gia đình, hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, khó khăn trong kiểm soát nhận thức, hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề, làm công việc liên quan đến dịch vụ việc làm;
  • Có trình độ đại học trở lên hoặc đã trực tiếp làm chuyên môn, nghiệp vụ quản lý dịch vụ việc làm, cung ứng lao động từ đủ 02 năm (24 tháng) trở lên trong 05 năm liên tục trước khi đề nghị cấp Giấy phép.

2. Dịch vụ Việc làm Hồ sơ Cấp Giấy phép Kinh doanh

Sau khi đáp ứng các điều kiện nêu trên, công ty phải chuẩn bị các tài liệu quy định tại Điều 17 Nghị định 23/2021 / NĐ-CP cho các giấy phép, bao gồm:

– Đơn đề nghị chấp thuận của công ty theo Mẫu số 02, Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này.

– 01 bản sao có chứng thực từ bản chính hoặc bản sao, xuất trình bản chính để đối chiếu Giấy chứng nhận quyền sở hữu hoặc hợp đồng thuê địa điểm theo quy định tại khoản 1 Điều 14 Nghị định này.

– Giấy xác nhận ký quỹ hoạt động dịch vụ việc làm theo mẫu số 03 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này.

– Sơ yếu lý lịch của người đại diện theo pháp luật của công ty theo mẫu số 04 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này.

– Phiếu lý lịch tư pháp số 1 theo quy định của pháp luật về lý lịch tư pháp của người đại diện theo pháp luật của công ty.

Trường hợp người đại diện là người nước ngoài không thuộc diện cấp Phiếu lý lịch tư pháp thì thay bằng Phiếu lý lịch tư pháp hoặc Giấy xác nhận không phải là người đang thi hành án. hoặc chưa được cấp Phiếu lý lịch tư pháp, đã được xóa án tích hoặc đang bị xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự ở nước ngoài.

Cần lưu ý: Các giấy tờ trên được cấp chậm nhất là 06 tháng trước ngày nộp hồ sơ. Các tài liệu tiếng nước ngoài phải được dịch ra tiếng Việt, chứng thực và hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật.

– 01 bản sao có chứng thực bản chính hoặc bản sao, xuất trình bản chính để đối chiếu với các văn bằng chuyên môn theo quy định hoặc một trong các giấy tờ chứng minh thời gian trực tiếp làm giám đốc chuyên môn, dịch vụ việc làm hoặc thư mời làm việc của người đại diện theo pháp luật của công ty. là như sau:

  • Bản sao có chứng thực bản chính hoặc bản sao, xuất trình bản chính để đối chiếu hợp đồng lao động hoặc hợp đồng lao động hoặc quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm, cử người đại diện theo pháp luật của công ty;
  • Bản sao có chứng thực bản chính hoặc bản sao, xuất trình bản chính để đối chiếu quyết định bổ nhiệm (đối với người làm việc theo chế độ bổ nhiệm) hoặc văn bản ghi kết quả bầu cử (đối với người làm việc theo chế độ bổ nhiệm) của người đại diện theo pháp luật của công ty hoặc bản sao Giấy chứng nhận đăng ký của công ty (đối với trường hợp là người đại diện theo pháp luật của công ty dịch vụ việc làm).

Các giấy tờ theo quy định trên là tài liệu nước ngoài phải được dịch sang tiếng Việt, chứng thực và hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật.

Nghị định và thủ tục cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm thực hiện theo quy định tại Điều 18 Nghị định này như sau:

Bước 1: Công ty gửi 01 bộ hồ sơ theo quy định đến Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi công ty đặt trụ sở chính để xin cấp phép.

Sau khi kiểm tra đầy đủ hồ sơ, Sở LĐ-TB & XH cấp giấy biên nhận ghi rõ ngày, tháng, năm nhận hồ sơ.

Bước thứ 2: Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đảm bảo theo quy định, cơ quan nhà nước có liên quan xem xét và cấp Giấy phép cho doanh nghiệp; Trường hợp không được cấp phép, công ty phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Thư viện Luật.

Trả lời

Mua theme này