Công ty trách nhiệm hữu hạn nghĩa là gì?

Mục lục các bài báo

Công ty TNHH là một trong 5 loại hình công ty được pháp luật Việt Nam thừa nhận. Loại hình kinh doanh này phù hợp với các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Vậy công ty TNHH là gì? Công ty trách nhiệm hữu hạn nghĩa là gì?? Tất cả chúng sẽ được chúng tôi tư vấn trong bài viết sau đây.

Công ty trách nhiệm hữu hạn là gì?

Công ty trách nhiệm hữu hạn là loại hình công ty có tư cách pháp nhân, được pháp luật Việt Nam thừa nhận, bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn một người và công ty trách nhiệm hữu hạn hai người.

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty). Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty và các nghĩa vụ bất động sản khác trong phạm vi vốn cổ phần của công ty.

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là công ty có từ 02 đến 50 thành viên hợp danh là tổ chức và cá nhân. Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ bất động sản khác của công ty trong giới hạn số vốn đã góp vào công ty, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 mục 47 Luật Công ty 2020. Phần vốn góp của các thành viên không được được chuyển nhượng theo quy định tại các Điều 51, 52 và 53 của Đạo luật Công ty năm 2020.

Đặc điểm của công ty trách nhiệm hữu hạn

Công ty trách nhiệm hữu hạn có các đặc điểm sau:

– Công ty là một pháp nhân độc lập, chịu trách nhiệm về các khoản nợ trong phạm vi quyền sở hữu của mình (trách nhiệm hữu hạn);

– Thành viên của công ty có thể là tổ chức, cá nhân có số lượng không quá 50 người;

– Thành viên hợp danh chỉ chịu trách nhiệm pháp lý đối với công ty trong khuôn khổ số vốn đã cam kết góp vào công ty;

Công ty không được quyền phát hành cổ phiếu trong quá trình hoạt động.

Những đặc điểm trên là cơ sở cho thấy loại hình kinh doanh này phù hợp với các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Những thuận lợi và khó khăn của công ty TNHH

Nội dung bài viết sau Công ty trách nhiệm hữu hạn nghĩa là gì?chúng tôi sẽ đưa ra những ưu và nhược điểm của loại hình kinh doanh này để bạn có thể cân nhắc khi lựa chọn loại hình kinh doanh phù hợp với nhu cầu kinh doanh của mình.

Thứ nhất: Lợi ích của Công ty trách nhiệm hữu hạn

– Thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ bất động sản khác của công ty trong phạm vi số vốn đã góp, tài sản cá nhân không bị ảnh hưởng trong trường hợp công ty phá sản hoặc các rủi ro pháp lý khác. Do đó, mức độ rủi ro đối với tài sản riêng của các thành viên sẽ thấp hơn so với các loại hình doanh nghiệp khác.

– Vấn đề chuyển nhượng vốn từ công ty TNHH 2 thành viên trở lên được pháp luật quy định rất chặt chẽ nên vốn của công ty sẽ luôn được bảo toàn.

– Khả năng huy động vốn sẽ dễ dàng do công ty TNHH 2 thành viên được pháp luật cho phép phát hành trái phiếu.

– Chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một người có quyền điều hành và quyết định mọi vấn đề của công ty như tổ chức nhân sự, phương hướng kế hoạch kinh doanh, phân phối lợi nhuận không theo quy định của pháp luật.

Thứ hai: Nhược điểm của Công ty trách nhiệm hữu hạn

– Công ty TNHH 2 thành viên hợp danh có số lượng thành viên hợp danh không quá 50 người.

– Công ty TNHH một thành viên không được phép phát hành cổ phiếu nên khả năng huy động vốn bị hạn chế.

– Mức độ trách nhiệm của loại hình doanh nghiệp này còn hạn chế nên sẽ ảnh hưởng đến uy tín của khách hàng và đối tác chiến lược.

Đây là nội dung của bài viết Công ty trách nhiệm hữu hạn nghĩa là gì?? Mọi thắc mắc liên quan đến loại hình doanh nghiệp này hoặc có nhu cầu tìm dịch vụ thành lập công ty vui lòng liên hệ Hotline: 0788.555.247

Trả lời