Điều đó có nghĩa là gì khi một công ty có trách nhiệm hữu hạn?

Mục lục các bài báo

Công ty trách nhiệm hữu hạn là loại hình doanh nghiệp phổ biến, chiếm khoảng 70% tổng số doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam. Công ty trách nhiệm hữu hạn là gì?? Điều đó có nghĩa là gì khi một công ty có trách nhiệm hữu hạn?

Quý khách hàng quan tâm đến nội dung trên vui lòng theo dõi bài viết để hiểu rõ hơn về các quy định pháp luật của Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn liên quan.

Công ty trách nhiệm hữu hạn là gì?

Công ty trách nhiệm hữu hạn thường được viết tắt là Công ty trách nhiệm hữu hạn. Đây là một trong những loại hình kinh doanh phổ biến ở nước ta.

Theo khoản 7, mục 4 của Luật Công ty năm 2020, công ty trách nhiệm hữu hạn bao gồm hai loại. Đó là: công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.

Thành viên góp vốn có thể là cá nhân hoặc tổ chức. Thành viên góp vốn nắm giữ một phần hoặc toàn bộ vốn cổ phần của Công ty được gọi là thành viên góp vốn.

Đặc điểm của công ty trách nhiệm hữu hạn

Công ty TNHH đại chúng có những đặc điểm tối ưu và cũng có những đặc điểm hạn chế.

– Công ty trách nhiệm hữu hạn với tư cách pháp nhân

Công ty trách nhiệm hữu hạn có tư cách pháp nhân. Do đó, công ty có tư cách chủ sở hữu độc lập, có con dấu riêng, trụ sở đăng ký riêng và có thể tham gia các quan hệ pháp luật với danh nghĩa của mình mà không phụ thuộc vào tư cách chủ sở hữu.

Chỉ trách nhiệm hữu hạn

Thành viên góp vốn chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài chính khác của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty.

Đây là một lợi thế lớn của công ty TNHH cũng như công ty cổ phần. Việc các thành viên góp vốn vào công ty chỉ chịu trách nhiệm trong phạm vi số vốn đã góp, tách bạch tài sản cá nhân để tạo sự an toàn cho người tham gia kinh doanh.

– Về huy động vốn

Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn. Có quyền huy động vốn bằng cách vay vốn và tín dụng của các cá nhân, tổ chức. Công ty trách nhiệm hữu hạn đại chúng cũng có quyền phát hành trái phiếu.

Công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty trách nhiệm hữu hạn hai hoặc nhiều hơn đều không được quyền phát hành cổ phiếu. Công ty TNHH đại chúng không được phép phát hành nhiều loại chứng khoán dưới dạng chứng chỉ, sổ nhật ký hoặc dữ liệu điện tử được phát hành như công ty cổ phần.

– Về thành viên góp vốn

Như đã đề cập ở trên, thành viên góp vốn là người (cá nhân hoặc tổ chức) sở hữu một phần hoặc toàn bộ vốn cổ phần của Công ty.

Đối với hình thức sở hữu độc quyền chịu trách nhiệm hữu hạn, chỉ có một thành viên hợp danh cổ đông là chủ sở hữu hoàn toàn của công ty. Trường hợp có nhiều thành viên góp vốn thì công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên phải được chuyển thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên hợp danh trở lên hoặc thành công ty cổ phần.

Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên thì sẽ có ít nhất hai thành viên hợp danh và nhiều nhất là năm mươi thành viên góp vốn. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên nếu muốn bổ sung trên năm mươi thành viên trở lên phải chuyển đổi thành công ty cổ phần.

Tìm hiểu thêm về công ty TNHH một thành viên đại chúng

Là một loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cũng có khái niệm và đặc điểm chung như trên. Tuy nhiên, loại này có một số đặc điểm đặc biệt như:

Theo Đạo luật công ty năm 2020, Quyền sở hữu độc nhất là một doanh nghiệp thuộc sở hữu của một tổ chức hoặc một cá nhân. Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty và các nghĩa vụ bất động sản khác trong phạm vi vốn cổ phần của công ty. Có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Công ty trách nhiệm hữu hạn một người có cơ cấu chặt chẽ. Nếu chủ sở hữu công ty là tổ chức thì có thể lựa chọn cơ cấu tổ chức công ty theo một trong hai mô hình sau: chủ tịch công ty, giám đốc hoặc giám đốc điều hành kiêm kiểm soát viên; hoặc Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên.

Nếu chủ sở hữu là cá nhân thì cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp bao gồm: chủ tịch doanh nghiệp, giám đốc hoặc tổng giám đốc.

Tuy nhiên, vì nó là quyền sở hữu duy nhất, không phụ thuộc vào tổ chức của nó, chủ sở hữu có quyền tuyệt đối đối với các hoạt động của công ty.

Tìm hiểu thêm về công ty TNHH hai thành viên trở lên

Cũng giống như công ty TNHH một thành viên, công ty TNHH hai thành viên trở lên cũng có những đặc điểm chung của công ty TNHH, đó là: trách nhiệm hữu hạn, cấm phát hành cổ phiếu, v.v. Các tính năng nổi bật như:

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên hợp danh trở lên có hai thành viên hợp danh trở lên và tối đa là năm mươi thành viên hợp danh. Thành viên chỉ chịu các khoản nợ và các nghĩa vụ tài chính khác trong phạm vi số vốn đã đóng góp cho xã hội.

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên có cơ cấu tổ chức như sau: Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty. Trường hợp số lượng thành viên từ 11 người trở lên thì phải thành lập Ban kiểm soát công ty.

Trên đây là một số thông tin chúng tôi muốn gửi đến quý khách hàng về quy chế kinh doanh kèm theo câu trả lời cho thắc mắc. Điều đó có nghĩa là gì khi một công ty có trách nhiệm hữu hạn? Quý khách hàng theo dõi bài viết, có vướng mắc hoặc cần tư vấn sử dụng dịch vụ vui lòng liên hệ hotline: 0788.555.247

>>>>> Xem thêm bài viết: Khởi nghiệp

Trả lời