Điều kiện thành lập công ty cuối cùng vào năm 2022?

Mục lục các bài báo

Công ty là thuật ngữ mà mọi người thường dùng để chỉ công ty, về cơ bản là một tổ chức có tên riêng, có trụ sở kinh doanh và tài sản, được đăng ký và thành lập theo pháp luật nhằm mục đích hoạt động kinh doanh.

Thành lập doanh nghiệp giúp các cá nhân, tổ chức có đủ tư cách pháp nhân để hoạt động sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, điều kiện thành lập doanh nghiệp cũng khá phức tạp. Vì vậy, khi thành lập doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp nên tìm hiểu kỹ các vấn đề liên quan đến nó.

Điều kiện chung khi thành lập công ty

– Các ngành nghề được liệt kê không nằm trong các lĩnh vực hoạt động bị cấm;

– Tên công ty được cố định phù hợp với quy định của pháp luật;

– Có trụ sở đăng ký theo quy định của pháp luật;

Có hồ sơ đăng ký kinh doanh hợp lệ theo quy định của pháp luật;

– Nộp đủ lệ phí đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Điều kiện thành lập doanh nghiệp

TƯ VẤN THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP QUÝ KHÁCH HÀNG VUI LÒNG GỌI 0788.555.247 – 0788.555.247 đ

Điều kiện cụ thể đối với từng thành lập công ty như sau:

Điều kiện đối với chủ sở hữu, thành viên góp vốn, thành viên góp vốn tham gia thành lập công ty

Theo quy định của Luật công ty 2014 thì các chủ thể sau đây không được phép thành lập doanh nghiệp, góp vốn thành lập doanh nghiệp.

– Cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân sử dụng tài sản nhà nước để thành lập doanh nghiệp thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình;

– Chấp hành viên, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về chấp hành viên, công chức, viên chức;

– Sĩ quan, hạ sĩ quan, binh sĩ nghiệp vụ, công nhân viên quốc phòng, sĩ quan các cơ quan, đơn vị Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ những người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn nhà nước rót vào doanh nghiệp;

– Cán bộ lãnh đạo, quản lý chuyên môn của doanh nghiệp nhà nước, trừ những người được cử làm đại lý quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác;

– Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người mất năng lực hành vi dân sự; tổ chức không có tư cách pháp nhân;

Người bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành án phạt tù, xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện ma túy, cơ sở giáo dục bắt buộc, cấm kinh doanh, đảm nhiệm công việc hoặc làm công việc liên quan đến kinh doanh theo lệnh của Tòa án; các trường hợp khác theo quy định của pháp luật về phá sản và phòng, chống tham nhũng.

Điều kiện về ngành nghề khi thành lập công ty:

Doanh nghiệp được phép kinh doanh những ngành, nghề mà pháp luật không cấm và đã đăng ký ngành, nghề kinh doanh với cơ quan quản lý thì không được kinh doanh các ngành, nghề đầu tư, kinh doanh bị cấm; kinh doanh lĩnh vực kinh doanh có điều kiện khi chưa đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư hoặc không duy trì được điều kiện kinh doanh trong quá trình hoạt động.

Yêu cầu về tên doanh nghiệp khi thành lập công ty

2.1 Tên tiếng Việt của công ty bao gồm hai thành tố theo thứ tự sau:

a) Loại hình doanh nghiệp. Tên loại hình doanh nghiệp được viết là “công ty trách nhiệm hữu hạn” hoặc “công ty trách nhiệm hữu hạn” đối với công ty trách nhiệm hữu hạn; viết “xã hội hành động mệnh giá” hoặc “xã hội hành động mệnh giá CP” nếu đó là một công ty; viết “hợp danh chung” hoặc “công ty HD” trong trường hợp hợp danh chung; viết “công ty tư nhân”, “công ty tư nhân” hoặc “công ty tư nhân” cho các công ty tư nhân;

b) Tên riêng. Tên riêng được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ F, J, Z, W, chữ số và ký hiệu.

2.2 Tên công ty phải được gắn với trụ sở đăng ký, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của công ty. Tên công ty phải được in hoặc viết trên các giấy tờ giao dịch, tài liệu, ấn phẩm do công ty phát hành.

Những điều cấm đặt tên công ty:

– Đặt tên trùng hoặc cố ý gây nhầm lẫn với các công ty đã đăng ký;

– Dùng từ ngữ vi phạm thuần phong, mỹ tục, thuần phong mỹ tục Việt Nam;

Sử dụng tên cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, tên tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp để đặt toàn bộ hoặc một phần tên riêng của công ty, trừ trường hợp được sự đồng ý của tổ chức đó. cơ quan, đơn vị hoặc tổ chức.

Yêu cầu về văn phòng đã đăng ký khi thành lập công ty

Trụ sở chính của công ty là đầu mối liên hệ của công ty trên lãnh thổ Việt Nam, địa chỉ được xác định bao gồm số nhà, ngách, ngõ, ngách, đường, phố hoặc thôn, xóm, xã, huyện, thị trấn. , phường, quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thuộc tỉnh, thị xã trực thuộc Trung ương quản lý; số điện thoại, số fax và e-mail (nếu có).

Điều kiện về vốn cổ phần và vốn pháp định khi thực hiện các bước thành lập công ty

Vốn điều lệ là số vốn do các thành viên, cổ đông góp hoặc cam kết góp và được ghi vào Điều lệ công ty. Khác với vốn pháp định là mức vốn tối thiểu phải có để thành lập doanh nghiệp, được pháp luật quy định đối với từng ngành, nghề.

Đối với những ngành, nghề không yêu cầu thì vốn của công ty do chủ sở hữu công ty quyết định và được đăng ký trong quá trình thành lập công ty. Tuy nhiên, các công ty cần lưu ý: Thời hạn góp vốn theo quy định tại Luật công ty 2014 đã thay đổi so với Luật công ty cũ: Tất cả các công ty phải góp đủ vốn cổ phần trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày phát hành. Và hình phạt kèm theo đó cũng quy định: Nếu công ty không góp đủ, vốn mặc định sẽ giảm xuống mức đã góp, cổ đông / thành viên nào không góp sẽ không còn là thành viên / cổ đông của xã hội và xã hội. vốn cũng như loại hình tương ứng phải được điều chỉnh.

Điều kiện của con dấu công ty khi thành lập công ty

Các công ty được phép tự quyết định số lượng và hình thức con dấu theo quy định mới của Luật Công ty năm 2014. Tuy nhiên, các thông tin bắt buộc trên con dấu phải đảm bảo, ví dụ: mã số công ty; tỉnh, thành phố nơi công ty đăng ký trụ sở chính.

Ngoài ra, để có thể sử dụng hợp pháp con dấu, công ty phải thực hiện các bước quảng cáo mẫu con dấu trên cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia.

Điều kiện thành lập doanh nghiệp

Hồ sơ đăng ký thành lập công ty khi đáp ứng đủ các điều kiện thành lập công ty?

1. Đối với việc thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn:

Một. Đơn đăng ký thành lập công ty (do người đại diện theo pháp luật ký) (theo mẫu quy định);
b. Dự thảo Điều lệ Công ty (phải có đầy đủ chữ ký của người đại diện theo pháp luật, thành viên hoặc người đại diện theo ủy quyền của thành viên) (tham khảo mẫu cuộc điều tra);
so với Danh sách thành viên hợp danh (theo mẫu quy định) – Chỉ áp dụng trong trường hợp công ty TNHH 02 thành viên trở lên
D. Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân hoặc chứng thực hợp pháp hợp lệ của tất cả các thành viên, người đại diện theo pháp luật:
– Người có quốc tịch Việt Nam: Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu.
– Nếu thành viên là tổ chức:
– Quyết định thành lập; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế).

4. 2. Đối với việc thành lập công ty cổ phần:

Một. Đơn đăng ký thành lập công ty (do người đại diện theo pháp luật ký) (theo mẫu quy định);

b. Dự thảo quy chế công ty cổ phần (phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật, các Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông) (mẫu tham khảo);

so với Danh sách cổ đông (theo mẫu cụ thể)

D. Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân hoặc chứng thực hợp pháp của tất cả các Cổ đông, người đại diện theo pháp luật:

– Người có quốc tịch Việt Nam: Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu.
– Nếu Cổ đông là tổ chức:
– Quyết định thành lập; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế).
Điều kiện thành lập doanh nghiệp

Dịch vụ thành lập công ty được cung cấp bởi Công ty Luật Phạm Nghiêm

Luật Phạm Nghiêm cung cấp dịch vụ thành lập công ty toàn diện cho khách hàng tại Hà Nội và các tỉnh / thành phố lân cận Hà Nội. Khi sử dụng dịch vụ của công ty chúng tôi, khách hàng sẽ được hưởng những quyền lợi sau

– Được sự đồng hành của các luật sư giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn doanh nghiệp

– Tư vấn chuyên sâu cho khách hàng về các loại hình doanh nghiệp, ưu nhược điểm của từng loại hình.

– Đại diện cho khách hàng tiến hành mọi thủ tục pháp lý cần thiết cho khách hàng trên cơ sở giấy ủy quyền.

– Đối với khách hàng tại Hà Nội, chúng tôi sẽ luôn đến tận nơi cho khách hàng trong quá trình tư vấn.

– Hỗ trợ giải quyết các tranh chấp (nếu có) sau khi thành lập hoặc tư vấn giải quyết các vấn đề nội bộ doanh nghiệp hoàn toàn miễn phí.

Khách hàng tham khảo: Chi phí thành lập công ty ĐÂY

Quý khách hàng sử dụng dịch vụ vui lòng gọi: Đường dây trợ giúp: 0788.555.247; 0788.555.247 ; Điện thoại: 04.39954438. 04.62852839.

Liên hệ ngoài giờ: Vui lòng gọi: 0788.555.247 won E-mail: [email protected]

Trả lời