Điều kiện thành lập công ty nhập khẩu ô tô là gì?

Mục lục các bài báo

Học nhiều hơn về Điều kiện thành lập công ty nhập khẩu ô tô gì? Hồ sơ giấy phép nhập khẩu ô tô? Thủ tục thực hiện thủ tục cấp giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô? Hãy theo dõi nội dung được chia sẻ dưới đây.

Điều kiện thành lập công ty nhập khẩu ô tô?

Để thành lập công ty nhập khẩu ô tô, cần đáp ứng các điều kiện liên quan đến việc thành lập công ty, tên pháp lý, trụ sở đăng ký, loại hình công ty, v.v.

– Cũng cần lưu ý những thông tin sau:

+ Lựa chọn loại hình công ty như công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh dựa trên điều kiện, nhu cầu và mục tiêu của người thành lập công ty.

+ Chủ thể thành lập có thể là cá nhân, tổ chức có năng lực, tư cách pháp nhân dân sự mà pháp luật không cấm thành lập doanh nghiệp.

+ Xác định cơ cấu tổ chức, phương pháp và mô hình hoạt động của công ty.

+ Xác định tên và điều kiện thuê, mượn địa điểm đặt trụ sở chính của công ty.

+ Các chế độ, chính sách và nghĩa vụ phải thực hiện với Nhà nước khi thành lập doanh nghiệp.

Để thành lập công ty cần nộp hồ sơ thành lập công ty đến cơ quan có thẩm quyền bao gồm các giấy tờ chính sau:

Giấy chứng nhận thành lập công ty.

+ Điều lệ công ty.

+ Giấy tờ chứng minh nhân thân của cá nhân, chứng minh tư cách pháp nhân.

+ Thông tin bằng văn bản về thành viên hợp danh, thành viên góp vốn, cổ đông của công ty.

+ Các tài liệu khác có liên quan.

– Trong hồ sơ thành lập doanh nghiệp phải ghi đúng ngành, nghề kinh doanh nhập khẩu ô tô quy định trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.

tên công việc Mã ngành
Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác 4511
Bán lẻ ô tô chở người (loại 12 chỗ ngồi trở xuống) 4512
Đại lý ô tô và xe có động cơ khác 4513
Bảo dưỡng và sửa chữa ô tô và các loại xe có động cơ khác 4520
Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ cho ô tô và xe có động cơ khác 4530
Bán mô tô, xe máy 4541
Bảo dưỡng, sửa chữa mô tô, xe máy 4542
Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy 4543
Cho thuê xe có động cơ 7710
Sản xuất mô tô, xe máy 3091
Các hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác chưa được phân vào đâu 8299

Vì là một trong những ngành, nghề kinh doanh có điều kiện nên để kinh doanh nhập khẩu ô tô cần đáp ứng đầy đủ các điều kiện và phải có giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô.

Điều kiện cấp giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô?

– Công ty phải đáp ứng các yêu cầu về cơ sở vật chất để có cơ sở bảo hành và dịch vụ ô tô thuộc sở hữu của Công ty, Bên thuê và hệ thống đại lý được ủy quyền của Công ty.

Việc lắp đặt bảo hành, bảo trì này phải tuân theo các quy định sau:

+ Được xây dựng trên đất thuộc sở hữu của công ty.

+ Có mặt bằng để đảm bảo thực hiện các công việc bảo hành, bảo dưỡng xe.

+ Có khu dịch vụ tiếp nhận, bàn giao, bảo dưỡng, sửa chữa, kiểm tra xuất xưởng, nhà điều hành, kho linh kiện, phụ tùng, khu rửa xe.

+ Có đủ dụng cụ, thiết bị phục vụ công tác bảo hành, bảo dưỡng xe ô tô.

+ Có thiết bị chẩn đoán động cơ, tình trạng kỹ thuật của xe theo các loại xe.

+ Có đội ngũ nhân lực và hệ thống quản lý chất lượng đảm bảo chất lượng bảo hành, bảo dưỡng ô tô.

+ Cam kết hỗ trợ kỹ thuật và cung cấp các linh kiện, phụ kiện để bảo hành, bảo dưỡng ô tô.

Có văn bản xác nhận và tài liệu chứng minh công ty được ủy quyền thay mặt nhà sản xuất, lắp ráp ô tô nước ngoài thực hiện lệnh triệu hồi xe ô tô nhập khẩu tại Việt Nam đã được cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại nước ngoài hợp pháp hóa lãnh sự.

Dieu kien thanh lap cong ty nhap khau o to

Hồ sơ giấy phép nhập khẩu ô tô?

Hồ sơ xin giấy phép thương mại nhập khẩu ô tô bao gồm các giấy tờ sau:

– Bản chính Giấy phép nhập khẩu ô tô.

– Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

– Bản sao hợp lệ các giấy tờ, tài liệu chứng minh công ty có Trung tâm bảo hành, dịch vụ xe ô tô.

– Bản sao hợp lệ văn bản xác nhận và các tài liệu chứng minh doanh nghiệp có quyền thay mặt nhà sản xuất, lắp ráp ô tô nước ngoài thực hiện lệnh triệu hồi ô tô nhập khẩu tại Việt Nam.

Sau đó, Công ty sẽ nộp đầy đủ hồ sơ nêu trên cho Bộ Công Thương bằng hình thức nộp trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc các hình thức khác theo quy định.

Thủ tục Giấy phép Kinh doanh Nhập khẩu Ô tô

Doanh nghiệp thực hiện thủ tục xin Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô thực hiện theo quy định tại khoản 6 Điều 16 Nghị định 116/2017 / NĐ-CP:

3. Thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô:

a) Công ty nộp 01 bộ hồ sơ theo quy định tại khoản 2 Điều này trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính hoặc hình thức phù hợp khác đến Bộ Công Thương;

b) Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa đúng quy định, trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ Công Thương có văn bản yêu cầu công ty hoàn chỉnh, bổ sung. nó phù hợp với các quy định;

c) Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Công Thương xem xét cấp Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô cho Công ty (Mẫu số 08, Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này).

Trường hợp cần thiết, Bộ Công Thương thông báo tại thời điểm xác minh tính xác thực của các điều kiện quy định tại Điều 15 Nghị định này. Thời hạn kiểm tra không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày thông báo. Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả kiểm tra, Bộ Công Thương sẽ xem xét cấp giấy phép nhập khẩu ô tô cho công ty.

Trường hợp không cấp Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô cho Công ty, Bộ Công Thương có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

(d) Công ty nhận Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô trực tiếp từ Bộ Công Thương hoặc qua đường bưu điện (nếu có yêu cầu) hoặc hình thức thích hợp khác.

Thời gian cấp giấy phép nhập khẩu ô tô?

Doanh nghiệp được cấp Giấy phép nhập khẩu ô tô trong thời hạn sau:

Sau khi nhận được hồ sơ trên, Bộ Công Thương xem xét hồ sơ và gửi lại kết quả cho công ty, có thể phát sinh các trường hợp sau:

– Đối với những hồ sơ chưa đầy đủ cần hoàn thiện, Bộ Công Thương sẽ có văn bản yêu cầu bổ sung hồ sơ, thông tin trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ của Công ty.

– Với đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Công Thương sẽ xem xét cấp giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô cho công ty, trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

– Đối với các trường hợp phải thẩm tra, xác minh, thời hạn xác minh là 15 ngày làm việc, kể từ ngày thông báo. Kể từ khi có kết quả kiểm tra, trong vòng 5 ngày làm việc, Bộ Công Thương sẽ xem xét và cấp Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô theo mẫu công ty.

– Trường hợp không cấp Giấy phép kinh doanh, Bộ Công Thương sẽ trả lời công ty bằng văn bản và nêu rõ lý do từ chối cấp Giấy phép.

Mọi thắc mắc về Điều kiện thành lập công ty nhập khẩu ô tô vui lòng liên hệ Luật Phạm Nghiêm 0788.555.247, email [email protected]

Trả lời