Điều kiện, thủ tục thành lập công ty bảo hiểm mới nhất

Các công ty hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm luôn đòi hỏi những điều kiện khắt khe theo quy định của pháp luật, vì vậy trước khi có ý định thành lập công ty bảo hiểm, bạn phải được tư vấn pháp luật chi tiết về việc thành lập và khai thác.

ketoanivna.vn cung cấp lời khuyên sau đây về Điều khoản và điều kiện thành lập công ty bảo hiểm để bạn đọc cũng như khách hàng có thể hiểu rõ hơn, cũng như nhận được sự tư vấn kịp thời từ đội ngũ luật sư của chúng tôi.

Cơ sở pháp lý

Luật kinh doanh 2020

Luật hoạt động bảo hiểm năm 2000 sửa đổi, bổ sung năm 2010

Nghị định số 73/2016 / NĐ-CP quy định chi tiết thi hành luật hoạt động bảo hiểm và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật hoạt động bảo hiểm

Nghị định 151/2018 / NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định quy định điều kiện đầu tư kinh doanh theo chỉ đạo Nhà nước của Bộ Tài chính

Điều kiện thành lập công ty bảo hiểm là gì?

Kinh doanh bảo hiểm là hoạt động kinh doanh bảo hiểm vì lợi nhuận, theo đó doanh nghiệp bảo hiểm chấp nhận rủi ro của người được bảo hiểm, trên cơ sở này bên mua bảo hiểm đóng phí bảo hiểm mà doanh nghiệp bảo hiểm phải trả. . trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng hoặc bồi thường cho người được bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm.

Tuy nhiên, kinh doanh bảo hiểm là một trong những ngành, nghề kinh doanh có điều kiện được pháp luật quy định. Vì vậy, để có thể đăng ký ngành này, các công ty phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 6 và Điều 7 Nghị định 73/2016 / NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Hoạt động bảo hiểm và Luật Hoạt động bảo hiểm. sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hoạt động bảo hiểm:

Điều kiện chung để cấp Giấy phép thành lập và hoạt động công ty bảo hiểm

  • Tổ chức, cá nhân tham gia góp vốn phải cung cấp vốn bằng tiền, không được sử dụng vốn vay, vốn ủy thác đầu tư của tổ chức, cá nhân khác để góp vốn.
  • Tổ chức góp từ 10% vốn đăng ký trở lên phải hoạt động kinh doanh có lãi trong 03 năm liên tục trước năm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép.
  • Tổ chức tham gia góp vốn vào ngành, nghề phải có vốn pháp định và phải bảo đảm vốn chủ sở hữu trừ vốn pháp định ít nhất bằng vốn dự kiến ​​góp.

Điều kiện thành lập công ty bảo hiểm là gì?

Điều kiện thành lập công ty bảo hiểm:

Với công ty trách nhiệm hữu hạn:

Cơ quan nước ngoài:

  • Là công ty bảo hiểm nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp phép kinh doanh trong lĩnh vực dự định kinh doanh tại Việt Nam hoặc công ty con chuyên thực hiện chức năng đầu tư ra nước ngoài của công ty. công ty bảo hiểm nước ngoài được công ty bảo hiểm nước ngoài ủy quyền cung cấp vốn để thành lập công ty bảo hiểm tại Việt Nam;
  • Có tổng tài sản từ 2 tỷ đô la trở lên trong năm trước năm nộp đơn xin cấp phép

Các tổ chức Việt Nam:

  • Có tổng tài sản từ 2 nghìn tỷ đồng trở lên của năm liền trước năm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép

Đối với công ty cổ phần: Có ít nhất 02 thành viên liên kết đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 7 Nghị định này và hai công ty liên kết này phải cùng nhau nắm giữ ít nhất 20% cổ phần của công ty. Cổ phần bảo hiểm nên được thành lập.

Thủ tục đăng ký thành lập công ty bảo hiểm

Hồ sơ của một công ty bảo hiểm

Đơn đề nghị cấp Giấy phép theo mẫu do Bộ Tài chính quy định.

Dự thảo Điều lệ công ty theo quy định tại Điều 25 Luật công ty.

Kế hoạch hoạt động trong 5 năm đầu tiên được điều chỉnh cho phù hợp với lĩnh vực hoạt động cần phải có giấy phép.

Bản sao Căn cước công dân, Căn cước nhân dân, Hộ chiếu hoặc bất kỳ giấy tờ tùy thân hợp pháp nào khác của người được bổ nhiệm làm Chủ tịch công ty hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc.

Danh sách thành viên sáng lập hoặc góp từ 10% vốn cổ phần trở lên và các tài liệu sau:

a) Bản sao quyết định thành lập, giấy chứng nhận đăng ký công ty hoặc tài liệu tương đương khác;

b) Điều lệ công ty;

c) Văn bản của cơ quan có thẩm quyền của thành viên góp vốn quyết định việc tham gia góp vốn thành lập công ty bảo hiểm;

d) Giấy ủy quyền, bản sao Thẻ căn cước công dân, Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền của tổ chức góp vốn …

Các quy tắc, điều khoản và bảng giá của các sản phẩm bảo hiểm sẽ được triển khai.

Hợp đồng hợp tác theo quy định tại Điều 19 Luật Doanh nghiệp (trường hợp tổ chức trong nước và tổ chức nước ngoài cùng góp vốn thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên).

Thủ tục đăng ký thành lập công ty bảo hiểm

Biên bản họp thành viên góp vốn

a) Đồng ý góp vốn thành lập công ty bằng danh sách thành viên sáng lập hoặc góp từ 10% vốn cổ phần trở lên;

b) Thông qua dự thảo Điều lệ công ty.

Các tài liệu khác theo yêu cầu của pháp luật

Nộp hồ sơ và nhận kết quả:

  • Công ty nộp 03 bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động công ty bảo hiểm đến Bộ Tài chính.
  • Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Tài chính cấp Giấy phép cho công ty bảo hiểm. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Bộ Tài chính thông báo bằng văn bản yêu cầu bổ sung, sửa đổi hồ sơ trong thời hạn 21 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ.

Phần kết

Trên đây, các mẹo của chúng tôi để trả lời các câu hỏi về Điều khoản và điều kiện thành lập công ty bảo hiểm. ketoanvina.vn là đơn vị chuyên thực hiện và hỗ trợ tư vấn cho khách hàng về điều kiện thành lập công ty bảo hiểm. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline ketoanvina.vn để biết thêm mẹo.

Bài báo là tài sản của Kế toán vina. Bất kỳ sự sao chép nào của một báo giá phải được chấp thuận bằng văn bản hoặc được chỉ định rõ ràng ketoanvina.vn.

Bài viết thuộc bản quyền của Luật Phạm Nghiêm. Mọi sự sao chép trích dẫn phải được sự đồng ý chấp thuận bằng văn bản hoặc ghi rõ nguồn phamnghiem.com.vn.

Trả lời