Điều kiện, thủ tục thành lập công ty ngành thẩm mỹ, làm đẹp mới nhất

Xin giấy phép kinh doanh spa khác với việc đăng ký kinh doanh một cách đơn giản. Vì nó là ngành, nghề kinh doanh có điều kiện. Vậy xin giấy phép kinh doanh spa ở đâu? Làm thế nào để xin giấy phép kinh doanh spa? Điều kiện và thủ tục thành lập doanh nghiệp trong lĩnh vực thẩm mỹ và làm đẹp gì? Bài viết dưới đây của ketoanvina.vn sẽ giải đáp những thắc mắc này cho bạn.

Cơ sở pháp lý

Luật Khám chữa bệnh 2009

Nghị định 109/2016 / NĐ-CP

Nghị định 155/2018 / NĐ-CP

Nội dung cuộc tư vấn

Điều kiện khởi nghiệp trong lĩnh vực làm đẹp

Về cơ sở vật chất

 • Có địa điểm cố định (trừ cơ quan khám bệnh, chữa bệnh lưu động).
 • Bảo đảm các điều kiện về phòng, chống bức xạ và phòng cháy, chữa cháy theo quy định của pháp luật.
 • Cần có khu vực khử trùng để xử lý các dụng cụ y tế có thể tái sử dụng, trừ khi không cần phải khử trùng lại dụng cụ hoặc có hợp đồng với cơ sở y tế khác để khử trùng dụng cụ.
 • Trong trường hợp thực hiện các thủ thuật bao gồm trồng răng, châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt thì phải có phòng hoặc khu vực riêng để làm thủ thuật. Phòng hoặc khu vực thực hiện thủ thuật cần có đủ diện tích để thực hiện kỹ thuật chuyên môn.

Về thiết bị y tế

 • Có đủ trang thiết bị y tế phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn của cơ sở.
 • Phòng khám, phòng khám tư vấn sức khỏe bằng công nghệ thông tin, viễn thông không phải có trang thiết bị y tế quy định tại điểm a và b khoản này nhưng phải có đủ phương tiện công cộng. công nghệ thông tin, viễn thông và thiết bị phù hợp với lĩnh vực hoạt động đã đăng ký.
 • Có một hộp thuốc chống sốc và đủ thuốc cấp cứu chuyên khoa.

Điều kiện khởi nghiệp trong lĩnh vực làm đẹp

Về nhân viên

Mỗi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải có người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật. Người đứng đầu chuyên môn kỹ thuật, Trưởng khoa chuyên môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

 • Là bác sĩ chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ hoặc tạo hình, thẩm mỹ có chứng chỉ hành nghề, có chuyên môn phù hợp với phạm vi chuyên môn can thiệp của cơ sở.
 • Đã khám bệnh, chữa bệnh từ đủ 36 tháng trở lên và được cấp chứng chỉ hành nghề hoặc đã trực tiếp khám bệnh, chữa bệnh từ 54 tháng trở lên. Việc phân công, bổ nhiệm người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải được lập thành văn bản.
 • Là người hành nghề hữu cơ tại cơ sở.

Ngoài trách nhiệm về chuyên môn kỹ thuật của trung tâm khám bệnh; các đối tượng khác làm việc trong cơ sở nếu thuộc diện phải khám sức khỏe; chữa bệnh phải có chứng chỉ hành nghề và chỉ được khám sức khỏe; chữa bệnh trong phạm vi công việc được giao.

Tùy theo phạm vi hoạt động chuyên môn; bằng cấp; giấy chứng nhận; đào tạo người hành nghề và chứng chỉ năng lực; người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; Một nhà trị liệu chỉ định một người nào đó để thực hiện các kỹ thuật viết chuyên biệt.

Các đối tượng khác tham gia quá trình khám bệnh; khám bệnh, chữa bệnh không cần cấp chứng chỉ hành nghề theo quy định của Luật khám bệnh, chữa bệnh; khám bệnh, chữa bệnh được thực hiện các công việc do người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh giao phó; các chuyên gia chăm sóc sức khỏe (nhà vật lý y tế; kỹ sư xạ trị; nhà trị liệu ngôn ngữ; nhà trị liệu tâm lý và những người khác). Việc phân công phải phù hợp với trình độ của người đó.

Thủ tục thành lập doanh nghiệp trong lĩnh vực làm đẹp

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Các bản ghi bao gồm:

 • Đơn xin cấp phép hoạt động.
 • Bản sao có công chứng giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư đối với phòng khám có vốn đầu tư nước ngoài.
 • Bản sao công chứng chứng chỉ hành nghề và sổ đăng ký phòng khám của các bác sĩ.
 • Bản kê khai cơ sở vật chất và trang thiết bị y tế của phòng khám.
 • Hồ sơ cá nhân của cá nhân thực hiện khám bệnh, chữa bệnh tại phòng khám không phải cấp chứng chỉ hành nghề.
 • Giấy tờ chứng minh phòng khám đáp ứng các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế; tổ chức cán bộ theo phạm vi hoạt động chuyên môn.
 • Dự kiến ​​phạm vi hoạt động chuyên môn: phòng khám đề xuất phạm vi hoạt động chuyên môn; danh mục kỹ thuật được xây dựng trên cơ sở danh mục kỹ thuật chuyên ngành do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành.

Bước 2: Ứng viên nộp hồ sơ

Có 3 cách để áp dụng

 • Nộp hồ sơ trực tuyến qua cổng dịch vụ công trực tuyến.
 • Nộp trực tiếp.
 • Qua đường bưu điện đến trụ sở Bộ Y tế tỉnh / thành phố trực thuộc trung ương.

Bước 3: Nhận hồ sơ

Sau khi nhận được hồ sơ cấp phép hoạt động, Bộ Y tế tiến hành như sau:

 • Đối với một ứng dụng trực tuyến, sau khi nhận được; Cơ quan tiếp nhận hồ sơ trực tuyến gửi Phiếu tiếp nhận hồ sơ trực tuyến cho người nộp hồ sơ.
 • Nếu yêu cầu được gửi trực tiếp cho tổ chức tiếp nhận yêu cầu thì sau khi nhận được yêu cầu; Tổ chức tiếp nhận có trách nhiệm gửi hồ sơ xin cấp phép địa điểm ngay theo phiếu nhận hồ sơ.
 • Nếu yêu cầu được gửi qua đường bưu điện, trong vòng 3 ngày; tính từ thời điểm nhận hồ sơ (tính theo dấu bưu điện đến); Tổ chức tiếp nhận hồ sơ gửi hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động và phiếu tiếp nhận hồ sơ.

Thủ tục thành lập doanh nghiệp trong lĩnh vực làm đẹp

Bước 4: Bộ Y tế xem xét, thẩm định yêu cầu

Nếu hồ sơ hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải xem xét và cấp giấy phép kinh doanh trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ. Trường hợp không cấp giấy phép hoạt động phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Nếu hồ sơ đăng ký giấy phép địa điểm không hợp lệ, phải tuân theo các thủ tục sau:

 • Trong vòng 10 ngày làm việc; kể từ ngày ghi trên giấy tiếp nhận hồ sơ; cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải có văn bản thông báo cho người đề nghị cấp giấy phép địa điểm để hoàn thiện hồ sơ. Văn bản thông báo phải nêu rõ tài liệu nào hoàn thiện, nội dung nào phải chỉnh sửa.
 • Khi nhận được văn bản yêu cầu hoàn thiện hồ sơ; cơ sở khám bệnh; việc xử lý mà hồ sơ xin cấp phép hoạt động phải hoàn thành; sửa đổi theo nội dung được ghi trong tài liệu và gửi đến tổ chức mà tệp đó được giải quyết.
 • Sau 10 ngày làm việc; kể từ ngày nhận được hồ sơ bổ sung; Xem lại; nếu tổ chức nhận được yêu cầu không yêu cầu sửa đổi, bổ sung bằng văn bản; bổ sung phải được cấp; cấp giấy phép hoạt động trong thời hạn 45 ngày; nếu không cấp phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.
 • Sau 60 ngày; kể từ ngày tổ chức tiếp nhận yêu cầu có văn bản đề nghị nhưng cơ sở đề nghị không hoàn thành việc cấp giấy phép hoạt động; Xem lại; hoặc bổ sung; Nếu hồ sơ sửa đổi không đạt yêu cầu thì phải làm lại từ đầu thủ tục xin cấp giấy phép hoạt động.

Bước 5: Nhận kết quả

Bộ Y tế cấp giấy phép hoạt động phòng khám thẩm mỹ cho người công bố.

Những câu hỏi thường gặp khi khởi nghiệp trong lĩnh vực làm đẹp

Những hành vi nào bị nghiêm cấm đối với công ty kinh doanh dịch vụ thẩm mỹ?

Sử dụng ma túy; vật liệu xây dựng; thiết bị can thiệp vào cơ thể con người (phẫu thuật, thủ thuật, can thiệp qua đường tiêm; tiêm; tiêm, chiếu xạ, sóng, bỏng hoặc các can thiệp xâm lấn khác) làm thay đổi màu da; hình dáng, cân nặng, khuyết tật của các bộ phận trên cơ thể (da, mũi, mắt, môi, mặt, ngực, bụng, mông và các bộ phận khác trên cơ thể người); xăm, phun, thêu trên da có tiêm thuốc tê chỉ được thực hiện tại bệnh viện chuyên khoa thẩm mỹ hoặc phòng khám, trung tâm khám bệnh, chữa bệnh thẩm mỹ; Chữa bệnh có phạm vi hoạt động chuyên môn về thẩm mỹ theo phạm vi hoạt động chuyên môn được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Cơ quan nào có thẩm quyền quản lý thủ tục thành lập hội diễn hiện nay?

Sở y tế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Dịch vụ xử lý: Quản lý hành nghề y dược tư nhân.

Trước khi bắt đầu kinh doanh dịch vụ làm đẹp cần làm những thủ tục gì?

Cơ sở kinh doanh dịch vụ thẩm mỹ không phải có giấy phép kinh doanh nhưng phải có văn bản thông báo đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm mỹ cho Sở Y tế nơi đặt trụ sở chính trước khi khai thác ít nhất 10 ngày. ban ngày

Phần kết

Đây là tất cả các chi tiết về Điều kiện và thủ tục thành lập doanh nghiệp trong lĩnh vực thẩm mỹ và làm đẹp. ketoanvina.vn là đơn vị chuyên cung cấp trọn bộ dịch vụ hoàn thiện thủ tục thành lập doanh nghiệp, liên hệ ngay với chúng tôi để được hoàn thiện thủ tục trong thời gian sớm nhất.

Bài viết có bản quyền Kế toán vina. Bất kỳ sự sao chép nào của một báo giá phải được chấp thuận bằng văn bản hoặc được chỉ định rõ ràng ketoanvina.vn.

Bài viết thuộc bản quyền của Luật Phạm Nghiêm. Mọi sự sao chép trích dẫn phải được sự đồng ý chấp thuận bằng văn bản hoặc ghi rõ nguồn phamnghiem.com.vn.

Trả lời

Mua theme này