Điều kiện, thủ tục thành lập công ty thu mua phế liệu mới nhất

Với sự phát triển của ngành, thủ tục thành lập doanh nghiệp thu mua phế liệu trở thành vấn đề được nhiều công ty quan tâm. Là một công ty luật có nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn doanh nghiệp cũng như xử lý các thủ tục, hồ sơ với các cơ quan nhà nước thuộc trách nhiệm của khách hàng, ketoanvina.vn Vui lòng gửi các mặt hàng cho khách hàng Điều khoản và điều kiện thành lập doanh nghiệp thu mua phế liệu để phục vụ khách hàng có nhu cầu.

Cơ sở pháp lý

Luật bảo vệ môi trường

Nghị định số 18/2015 / NĐ-CP của Chính phủ Quy định về Quy hoạch Bảo vệ Môi trường và Đánh giá Môi trường Chiến lược, Đánh giá Yếu tố Tác động Môi trường và Kế hoạch Bảo vệ Môi trường.

Nghị định 78/2015 / NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp.

Bắt đầu kinh doanh thu mua phế liệu là gì?

Trước hết, kinh doanh thu mua phế liệu cũng là một ngành kinh doanh. Các công ty phải tuân thủ các quy định chung của luật kinh doanh Việt Nam. Cộng với khu vực thu mua phế liệu của riêng mình.

Ngoài ra, nếu bạn muốn thành lập công ty thu mua phế liệu thì có thể thành lập công ty TNHH hoặc công ty cổ phần.

Thành lập công ty thu mua phế liệu

Quy chế thành lập công ty thu mua phế liệu

Ngoài những điều luật cơ bản liên quan đến kinh doanh, Khởi sự kinh doanh thu mua phế liệu Cần thêm những tài liệu liên quan đến ngành thu mua phế liệu mà bạn muốn kinh doanh:

Việc làm Khởi nghiệp kinh doanh thu mua phế liệu hay kinh doanh phế liệu là hoạt động kinh doanh có thể gây ảnh hưởng xấu đến môi trường mà không phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường. Theo quy định tại Điều 29 Luật Bảo vệ môi trường, dự án kinh doanh sắt vụn này phải có kế hoạch bảo vệ môi trường, cụ thể:

Điều 29. Đối tượng phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường

Dự án đầu tư không phải nghiên cứu tác động môi trường.
Phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không thuộc diện lập dự án đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư.

Việc xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường được quy định tại Điều 19 Nghị định 18/2015 như sau:

Điều 19. Xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường

Trách nhiệm xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường được quy định như sau:

 • a) Cơ quan bảo vệ môi trường cấp tỉnh xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường của các đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 32 Luật Bảo vệ môi trường;
 • b) Ủy ban nhân dân cấp quận, huyện xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường đối với các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 18 Nghị định này, trừ đối tượng quy định tại điểm a khoản này;
 • c) Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường đối với cơ sở sản xuất quy mô hộ gia đình, kế hoạch đầu tư của doanh nghiệp, dịch vụ được Ủy ban nhân dân cấp huyện ủy quyền bằng văn bản;
 • d) Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường đối với các dự án đầu tư, phương án đầu tư sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong khu công nghiệp. , khu chế xuất, khu kinh tế trong trường hợp được cấp có thẩm quyền cho phép.

Thời hạn xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 32 của Luật Bảo vệ môi trường.

Các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 18 Nghị định này chỉ được thực hiện sau khi được cơ quan có thẩm quyền xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường.

Trách nhiệm của người xây dựng, chủ cơ sở và các cơ quan công quyền sau khi xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường được quy định tại Điều 33 và Điều 34 của Luật Bảo vệ Môi trường.
Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ hướng dẫn cụ thể mẫu đơn đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường và ủy quyền xác nhận cho Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Khu chế xuất và Khu kinh tế.

giấy phép kinh doanh thu mua sắt vụn

Thủ tục thành lập công ty thu mua phế liệu

Bên cạnh khái niệm và các quy định pháp luật về thành lập doanh nghiệp thu mua phế liệu, chúng tôi xin gửi tới quý khách hàng thủ tục thành lập doanh nghiệp thu mua phế liệu bao gồm các bước sau:

Soạn thảo bộ hồ sơ thành lập công ty kinh doanh sắt vụn Hồ sơ gồm có:

 • Giấy phép thành lập theo Đạo luật công ty 2014 (Tùy thuộc vào loại hình doanh nghiệp bạn muốn thành lập, hồ sơ cũng có các phần khác nhau. Điều này được nêu rõ trong các điều khoản của Đạo luật công ty 2014).
 • Tuân thủ các cam kết bảo vệ môi trường. Lập và đăng ký xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản
 • Chứng chỉ phòng cháy và chữa cháy do cơ quan có thẩm quyền cấp
 • Có đủ kho đủ tiêu chuẩn để lưu trữ hàng giảm giá
 • Giấy ủy quyền (áp dụng trong trường hợp ủy quyền nộp hồ sơ).

Làm thế nào để đăng ký

Cách 1: Người thành lập công ty hoặc người đại diện được ủy quyền của người đó nộp trực tuyến qua Internet. Truy cập Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia. Bạn đăng nhập vào tài khoản của mình và làm theo hướng dẫn chi tiết theo 2 cách:

 • Sử dụng tài khoản doanh nghiệp đã đăng ký: Nếu chưa có tài khoản, bạn có thể đăng ký tài khoản đã đăng ký.
 • Sử dụng chữ ký số công cộng: Phương pháp này dành cho những trường hợp bạn đã có một chữ ký số đã đăng ký và rõ ràng.

Phương pháp 2:

 • Người thành lập công ty hoặc người được ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký công ty nộp hồ sơ đăng ký thành lập công ty và nộp lệ phí cho Văn phòng đăng ký công ty nơi công ty đặt trụ sở chính.
 • Khi nhận hồ sơ, Phòng Đăng ký kinh doanh trao giấy biên nhận.

Để đăng ký trực tuyến bằng chữ ký số công cộng:

 • Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp điện tử hợp lệ được quy định tại Điều 36 Nghị định số 78/2015 / NĐ-CP và khoản 3, khoản 4 Điều 36 Nghị định số 108/2018 / NĐ-CP;
 • Trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp qua mạng sử dụng chữ ký số công cộng được quy định tại Điều 37 Nghị định số 108/2018 / NĐ-CP.

giấy phép kinh doanh thu mua sắt vụn

Thời gian xử lý đơn đăng ký

Trường hợp đăng ký trực tiếp:

 • Trường hợp nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc.
 • Trường hợp Phòng Đăng ký kinh doanh từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ thông báo bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc.

Nếu đăng ký trực tuyến bằng chữ ký số công cộng:

 • Nếu hồ sơ đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, phòng đăng ký kinh doanh sẽ gửi thông tin đến cơ quan thuế để tự động tạo mã số doanh nghiệp. Sau khi được cơ quan quản lý thuế cấp mã số doanh nghiệp, Phòng đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và thông báo cho doanh nghiệp về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 • Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông báo điện tử đến công ty để yêu cầu chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ.

Bạn cần lưu ý:

 • Hoạt động kinh doanh theo đúng ngành, nghề ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; bảo đảm các điều kiện thương mại theo quy định của pháp luật khi hoạt động trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh có điều kiện.
 • Khi phát hiện nội dung Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh không đúng với hồ sơ đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp gửi thông báo đề nghị Cơ quan đăng ký kinh doanh điều chỉnh lại cho phù hợp. Tự ý sửa đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là trái pháp luật và sẽ bị xử phạt hành chính.

Phần kết

Những điều đã nói ở trên áp dụng cho tất cả các vấn đề liên quan đến nội dung của Thủ tục thành lập công ty thu mua phế liệu ketoanvina.vn Hỗ trợ hàng đầu về các vấn đề pháp lý, tư vấn luật, thủ tục giấy tờ cho khách hàng. Nếu bạn còn băn khoăn về vấn đề bắt đầu kinh doanh thu mua phế liệu hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn nhanh nhất, hiệu quả và uy tín nhất.

Bài viết có bản quyền Kế toán vina. Bất kỳ sự sao chép nào của một báo giá phải được chấp thuận bằng văn bản hoặc được chỉ định rõ ràng ketoanvina.vn.

Bài viết thuộc bản quyền của Luật Phạm Nghiêm. Mọi sự sao chép trích dẫn phải được sự đồng ý chấp thuận bằng văn bản hoặc ghi rõ nguồn phamnghiem.com.vn.

Trả lời