Điều kiện, thủ tục thành lập công ty thức ăn gia súc mới nhất

Thị trường thức ăn chăn nuôi khá đa dạng với nhiều chủng loại khác nhau. Và tiếp tục thành lập công ty thực phẩm Thủ tục cần thiết là gì? Đi nào ketoanvina.vn Tìm hiểu thêm từ bài viết dưới đây.

Cơ sở pháp lý

 • Nghị định số 39/2017 / NĐ – CP.
 • Nghị định số 14/2009 / NĐ-CP.
 • Nghị định số 59/2005 / NĐ-CP.
 • Thông tư số 27/2016 / TT- Bộ Nông nghiệp và Phát triển.
 • Thông tư số 55/2012 / TT- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Kinh doanh thức ăn chăn nuôi là gì?

Theo quy định tại Khoản 25 Mục 2 Luật Chăn nuôi 2018, thức ăn chăn nuôi được định nghĩa là sản phẩm mà vật nuôi ăn uống ở dạng tươi sống hoặc đã qua chế biến, bao gồm thức ăn hỗn hợp hỗn hợp, thức ăn tinh, thức ăn bổ sung và các món ăn truyền thống.

Kinh doanh thức ăn chăn nuôi là gì?

Yêu cầu để thành lập doanh nghiệp thức ăn chăn nuôi

Mục 38 của Đạo luật Giáo dục 2018 quy định:

Điều 38. Điều kiện sản xuất thực phẩm dinh dưỡng

1. Tổ chức, cá nhân sản xuất thức ăn công nghiệp, đặt hàng thức ăn chăn nuôi phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

a) Địa điểm sản xuất không nằm trong khu vực kiểm tra chất độc, hóa chất độc hại;

b) Thiết kế khu vực sản xuất, bố trí thiết bị theo quy tắc một chiều từ đầu nguyên liệu đến cuối sản phẩm, tách biệt các khu vực sản xuất để lựa chọn;

c) Có dây chuyền, thiết bị phù hợp để sản xuất thức ăn chăn nuôi;

d) Thực hiện các bước bảo vệ thực phẩm dinh dưỡng theo khuyến cáo của tổ chức, cá nhân cung cấp;

đ) Thực hiện các biện pháp kiểm soát sinh vật gây hại, tạp chất, chất thải độc hại để không ảnh hưởng đến an toàn, chất lượng thức ăn chăn nuôi;

e) Được kiểm định, hiệu chỉnh thiết bị, dụng cụ, thiết bị đo lường theo quy định;

g) Có hoặc thuê phòng thử nghiệm để phân tích chất lượng thực phẩm trong quá trình sản xuất;

h) Người phụ trách kỹ thuật có trình độ đại học trở lên thuộc một trong các ngành điều dưỡng, thú y, sinh học, công nghệ thực phẩm hoặc công nghệ sau thu hoạch;

i) Thức ăn có chứa kháng sinh phải có biện pháp bảo đảm không làm lây lan, lây nhiễm giữa các loại vi khuẩn kháng kháng sinh, giữa thức ăn nuôi có chứa kháng sinh và thức ăn không phải sữa nuôi không dùng kháng sinh;

k) Có môi trường bảo vệ.

2. Tổ chức, cá nhân sản xuất thức ăn chăn nuôi tiêu dùng nội bộ phải tuân thủ các điều kiện quy định tại các điểm a, b, d, đ, e, g, i và k khoản 1 Điều này, trừ hợp tác sản xuất thức ăn chăn nuôi. thức ăn, tiêu dùng hàm lượng dùng trong chăn nuôi.

Cần lưu ý:

 • Dây chuyền, thiết bị sản xuất tiếp xúc với thức ăn chăn nuôi phải làm bằng vật liệu dễ vệ sinh, không gây nhiễm chéo và không truyền nhiễm độc từ thiết bị sang thức ăn chăn nuôi; khu vực chứa thực phẩm dinh dưỡng phải thông thoáng, có đủ ánh sáng quan sát bằng mắt thường, có giải pháp chống ẩm để không ảnh hưởng đến chất lượng của sản phẩm; cơ sở sản xuất khối vi sinh phải có môi trường tạo thiết bị, lưu giữ và nuôi cấy vi sinh vật.
 • Cơ sở sản xuất thực phẩm dinh dưỡng phải có biện pháp kiểm soát chất lượng (cát, kim loại, bụi) gây ô nhiễm sản phẩm; có biện pháp kiểm soát, ngăn chặn, không cho động vật xâm nhập vào khu vực sản xuất, khu bảo quản sản phẩm; thực hiện các bước phòng chống và kiểm soát mối; thực hiện các biện pháp thu gom, xử lý chất thải để tránh ô nhiễm sản phẩm và bảo vệ môi trường; thực hiện các biện pháp bảo vệ và vệ sinh cho người lao động và khách hàng tham gia vào khu vực sản xuất.

Yêu cầu để thành lập doanh nghiệp thức ăn chăn nuôi

Thẩm quyền cấp, cấp lại và thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi

Khoản 1 Điều 10 Nghị định 13/2020 / NĐ-CP quy định cơ quan có thẩm quyền cấp, cấp lại và thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi theo bộ được quy định như sau: :

a) Cục Nuôi dưỡng cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thực phẩm dưỡng sinh đối với cơ sở sản xuất thực phẩm bổ sung; cơ sở sản xuất đồng thời các loại thức ăn bổ sung, thức ăn chăn nuôi; cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi xuất khẩu theo đề nghị của bên nhập khẩu;

b) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thực phẩm dinh dưỡng đối với cơ sở sản xuất thực phẩm dinh dưỡng trên địa bàn, trừ trường hợp có quy định khác.

Thẩm quyền cấp, cấp lại và thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi

Hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi

Hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thực phẩm dinh dưỡng bao gồm:

 • Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi theo Mẫu số 01 TTACN Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 13/2020 / NĐ-CP;
 • Bản thuyết minh điều kiện sản xuất theo Mẫu số 02.TACN Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 13/2020 / NĐ-CP; ‘
 • Quy trình kiểm tra chất lượng cơ sở sản xuất theo Mẫu số 03. Thức ăn chăn nuôi, Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 13/2020 / NĐ-CP;
 • Tóm tắt quy trình sản xuất thực phẩm cho hệ thống sản xuất và thực phẩm một thành phần.

Hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thực phẩm dinh dưỡng

Trang trại thương mại, thức ăn chăn nuôi theo cơ sở hàng hóa được quy định như sau:

 • Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền.
 • Đối với thức ăn hỗn hợp xuất khẩu, thức ăn đậm đặc, thức ăn bổ sung:

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền thẩm định nội dung hồ sơ.

Nếu hồ sơ chưa đạt yêu cầu, cơ quan có thẩm quyền yêu cầu tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

Trường hợp đáp ứng yêu cầu, trong thời hạn 20 ngày làm việc, cơ quan có thẩm quyền thành lập đoàn đánh giá điều kiện thực tế của cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi theo quy định tại Điều 2, Điều 11 của Nghị định và báo cáo được lập theo mẫu số 05. TACN Phụ lục I ban hành cùng lúc với nghị định này.

Trường hợp chưa đáp ứng đủ điều kiện, trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày hoàn thành việc thẩm định, tổ chức, cá nhân phải phục hồi và có văn bản báo cáo kết quả phục hồi trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt. Nếu cần).

Trong trường hợp cơ sở đáp ứng đủ điều kiện, trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày hoàn thành việc đánh giá điều kiện thực tế, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn dinh dưỡng theo Mẫu số 06. Tôi ban hành kèm theo Nghị định 13/2020 / NĐ-CP; Trường hợp từ chối phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Đối với cơ sở sản xuất (sản xuất, ăn kiêng, chế biến) thực phẩm truyền thống vì mục đích thương mại, thực hiện theo Nghị định:

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền thẩm định nội dung hồ sơ; nếu hồ sơ đạt yêu cầu, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn dinh dưỡng theo Mẫu số 06. Thức ăn chăn nuôi Bảng I ban hành kèm theo Nghị định 13/2020 / NĐ-CP; Trường hợp từ chối phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thực phẩm dinh dưỡng

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi

Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thực phẩm dinh dưỡng:

Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi theo Mẫu số 01 / TTACN Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 13/2020 / NĐ-CP;

Chứng minh nội dung điều chỉnh trong trường hợp có thay đổi thông tin liên quan đến tổ chức, cá nhân (tên cơ sở, địa chỉ cơ sở, địa chỉ trụ sở đăng ký) trong Giấy chứng nhận.

Quy trình, thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thực phẩm. Việc cho ăn được quy định như sau:

 • Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền.
 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thực phẩm dinh dưỡng theo Mẫu số 06.TACN Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 13/2020 / NĐ-CP; Trường hợp từ chối phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Phần kết

Cho nên, ketoanvina.vn trình bày cho khách hàng Điều kiện và thủ tục thành lập cơ sở kinh doanh thức ăn chăn nuôi theo quy định mới nhất. Khách hàng có thể liên hệ ketoanvina.vn để được hỗ trợ thêm.

Bài báo là tài sản của Kế toán vina. Bất kỳ sự sao chép nào của một báo giá phải được chấp thuận bằng văn bản hoặc được chỉ định rõ ràng ketoanvina.vn.

Bài viết thuộc bản quyền của Luật Phạm Nghiêm. Mọi sự sao chép trích dẫn phải được sự đồng ý chấp thuận bằng văn bản hoặc ghi rõ nguồn phamnghiem.com.vn.

Trả lời