Điều kiện, thủ tục thành lập công ty thương mại điện tử mới nhất

Cùng với sự bùng nổ của công nghệ thông tin và các thiết bị hiện đại trong những năm gần đây, hoạt động kinh doanh thương mại điện tử ngày càng trở nên phổ biến. Hiện nay, thương mại điện tử là một ngành kinh doanh có quy định. ketoanvina.vn gửi cho khách hàng những quy định về điều khoản kinh doanh đối với một số hoạt động thương mại điện tử để giúp khách hàng có cái nhìn tổng quan về thương mại điện tử.

Cơ sở pháp lý

Nghị định 52/2013 / NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2013

Nghị định 08/2018 / NĐ-CP ngày 15/01/2018

Thông tư 47/2014 / TT-BCT ngày 05 tháng 12 năm 2014

Các hình thức tổ chức hoạt động thương mại điện tử

Hoạt động thương mại điện tử là việc tiến hành một phần hoặc toàn bộ quá trình hoạt động kinh doanh bằng phương tiện điện tử có kết nối với Internet, mạng viễn thông di động hoặc các mạng mở khác. Các hình thức tổ chức hoạt động thương mại điện tử bao gồm:

 • Trang web bán hàng trực tuyến;
 • Trang web cung cấp dịch vụ thương mại điện tử bao gồm các loại sau:
 • phòng giao dịch thương mại điện tử;
 • Trang đấu giá trực tuyến;
 • Trang web khuyến mại trực tuyến;
 • Các loại trang web khác do Bộ Công Thương quy định.

Các hình thức tổ chức hoạt động thương mại điện tử

Website thương mại điện tử điều khoản để khách hàng xem xét và xác nhận các nội dung trong hợp đồng

Website thương mại điện tử (sau đây gọi tắt là website) là trang thông tin điện tử được thiết lập để phục vụ một phần hoặc toàn bộ quá trình mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ cho khách hàng. hàng hóa và dịch vụ cho đến khi giao kết hợp đồng, cung cấp dịch vụ, thanh toán và dịch vụ sau bán hàng.

Các website thương mại điện tử cần có cơ chế để khách hàng rà soát, hoàn thiện, sửa đổi và xác nhận nội dung giao dịch trước khi sử dụng chức năng đặt hàng trực tuyến để gửi đề xuất hợp đồng. Cơ chế xem xét và xác nhận này phải đáp ứng các điều kiện sau:

 • Hiển thị cho khách hàng những thông tin sau:
 • Tên hàng hóa hoặc dịch vụ, số lượng và chủng loại;
 • Phương thức và thời gian cung cấp hoặc cung cấp Dịch vụ;
 • Tổng giá trị hợp đồng và các chi tiết liên quan đến phương thức thanh toán do khách hàng lựa chọn.

Website thương mại điện tử điều khoản để khách hàng xem xét và xác nhận các nội dung trong hợp đồng

Thông tin này phải được lưu trữ, in trên hệ thống thông tin khách hàng và hiển thị sau này.

 • Hiển thị cho khách hàng thông tin về cách phản hồi để chấp nhận đề nghị hợp đồng và các mốc thời gian để phản hồi đề nghị hợp đồng.
 • Cho phép khách hàng sau khi xem xét các thông tin trên, có quyền lựa chọn hủy giao dịch hoặc xác nhận đề nghị giao kết hợp đồng.

Điều kiện tạo trang bán hàng thương mại điện tử

Trang bán hàng trực tuyến là trang thương mại điện tử do thương nhân, tổ chức, cá nhân thiết lập để phục vụ hoạt động xúc tiến kinh doanh, bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ của mình.

Thương nhân, tổ chức, cá nhân có thể tạo trang thương mại điện tử nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

 • Là thương nhân, tổ chức hoặc cá nhân đã có mã số thuế cá nhân.
 • Thông báo với Bộ Công Thương về việc thành lập trang thương mại điện tử bán hàng theo quy định;

Điều kiện tạo trang bán hàng thương mại điện tử

Thủ tục thành lập công ty thương mại điện tử

Thương nhân, tổ chức, cá nhân tạo trang bán hàng trực tuyến phải thông báo với Bộ Công Thương thông qua công cụ thông báo trực tuyến trên Cổng thông tin quản lý hoạt động thương mại điện tử. Thông tin cần thông báo bao gồm:

 • Tên miền của trang thương mại điện tử;
 • Các loại hàng hóa và dịch vụ được trình bày trên trang web;
 • Tên đã đăng ký của thương nhân hoặc tổ chức hoặc tên của người sở hữu trang web;
 • Địa chỉ trụ sở đăng ký của thương nhân, tổ chức hoặc địa chỉ thường trú của cá nhân;
 • Số, ngày cấp và nơi cấp Giấy chứng nhận đăng ký vào sổ đăng ký thương mại của thương nhân hoặc số, ngày cấp và đơn vị ra quyết định thành lập tổ chức; hoặc mã số thuế cá nhân của thể nhân;
 • Tên, chức danh, số chứng minh nhân dân, điện thoại, địa chỉ e-mail của người đại diện thương nhân chịu trách nhiệm về trang thương mại điện tử;
 • Các thông tin khác do Bộ Công Thương quy định.

Thủ tục thành lập công ty thương mại điện tử

Điều kiện tạo website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử

Website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử là website thương mại điện tử do thương nhân, tổ chức thiết lập nhằm tạo môi trường cho thương nhân, tổ chức, cá nhân khác hoạt động kinh doanh.

Thương nhân, tổ chức có thể tạo website để cung cấp dịch vụ thương mại điện tử khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:

 • Là một thương nhân hoặc một tổ chức được thành lập hợp pháp
 • Có kế hoạch cung cấp dịch vụ trong đó nêu rõ các nội dung sau:
 • Mô hình tổ chức hoạt động, bao gồm các hoạt động cung cấp, xúc tiến và tiếp thị dịch vụ trong và ngoài môi trường trực tuyến;
 • Phân định quyền và trách nhiệm giữa thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ thương mại điện tử và người sử dụng dịch vụ.
 • Đã đăng ký thiết lập website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử và đã được Bộ Công Thương xác nhận đăng ký theo quy định.

Điều kiện tạo website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử

Thủ tục thành lập công ty thương mại điện tử

Thương nhân, tổ chức đăng ký trực tuyến với Bộ Công Thương để thiết lập website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử sau khi website được hoàn thiện với đầy đủ cấu trúc, chức năng và thông tin theo sơ đồ quy định. nhà cung cấp dịch vụ, hoạt động tại địa chỉ của tên miền đã đăng ký và trước khi chính thức cung cấp dịch vụ cho người dùng. Hồ sơ đăng ký bao gồm:

 • Đơn đăng ký tạo website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử;
 • Bản sao có chứng thực quyết định thành lập (đối với tổ chức), giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy phép đầu tư (đối với thương nhân);
 • Đề án cung cấp dịch vụ theo quy định;
 • Quy chế quản lý hoạt động của website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử thực hiện theo quy định tại Nghị định này và quy định của pháp luật có liên quan;
 • Mẫu hợp đồng cung cấp dịch vụ, các điều kiện giao dịch chung, nếu có;
 • Các tài liệu khác do Bộ Công Thương quy định.

Thủ tục thành lập công ty thương mại điện tử

Những lưu ý đối với hàng hóa giao dịch trên các trang thương mại điện tử

Thương nhân, tổ chức và cá nhân không được sử dụng các trang web thương mại điện tử để kinh doanh các mặt hàng bị hạn chế sau:

 • Vũ khí săn bắn và đạn dược, vũ khí thể thao, công cụ hỗ trợ;
 • Thuốc lá điếu, xì gà và các sản phẩm thuốc lá thành phẩm khác;
 • Rượu các loại;
 • Thực vật, động vật hoang dã quý hiếm, kể cả động vật sống và các bộ phận đã qua chế biến của chúng;
 • Hàng hóa bị hạn chế thương mại khác theo quy định của pháp luật.

Thương nhân thiết lập trang thông tin điện tử để bán hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ có điều kiện thương mại phải cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thương mại phải công bố số, ngày, tháng, năm cấp Giấy chứng nhận trên trang thông tin điện tử của mình. giấy chứng nhận đủ điều kiện của công ty đối với hàng hóa hoặc dịch vụ này.

Dịch vụ của ketoanvina.vn về tư vấn tạo doanh nghiệp thương mại điện tử

 • Tư vấn các điều khoản kinh doanh đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử;
 • Tư vấn bổ sung các chính sách, quy định đăng tải trên website thương mại điện tử phù hợp với quy định của pháp luật;
 • Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan, chế độ báo cáo trong quá trình kinh doanh hoạt động thương mại điện tử;
 • Tư vấn và hướng dẫn thủ tục thông báo, đăng ký website thương mại điện tử với Bộ Công Thương.

Phần kết

Sau đây là nội dung buổi tư vấn Yêu cầu và thủ tục thành lập doanh nghiệp thương mại điện tử những thắc mắc của quý khách hàng, cảm ơn quý khách hàng đã tin tưởng và lựa chọn dịch vụ tư vấn của ketoanvina.vn

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại. ketoanvina.vn được trả lời.

Bài báo là tài sản của Kế toán vina. Bất kỳ sự sao chép nào của một báo giá phải được chấp thuận bằng văn bản hoặc được chỉ định rõ ràng ketoanvina.vn.

Bài viết thuộc bản quyền của Luật Phạm Nghiêm. Mọi sự sao chép trích dẫn phải được sự đồng ý chấp thuận bằng văn bản hoặc ghi rõ nguồn phamnghiem.com.vn.

Trả lời