Điều kiện, thủ tục thành lập công ty vật tư nông nghiệp mới nhất

Hiện nay, việc buôn bán thiết bị nông nghiệp đang chịu sự giám sát của Bộ Nông nghiệp. Để bắt đầu Điều khoản và điều kiện thành lập cơ sở kinh doanh thiết bị nông nghiệp phải dựa trên nguyên liệu thuộc bất kỳ lĩnh vực nông nghiệp nào mới có thể làm chính xác được.

Vật tư nông nghiệp là gì?

Hiện nay, chưa có quy định cụ thể nào về thiết bị nông nghiệp. Nhưng trên cơ sở các văn bản quy phạm pháp luật của thời kỳ trước có thể bao gồm:

Vật tư nông nghiệp: bao gồm giống cây trồng, vật nuôi, phân bón hữu cơ và phân bón khác, thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản, thuốc kiểm dịch thực vật, thuốc thú y, hóa chất, chế phẩm sinh học, chất xử lý, cải tạo môi trường trong sản xuất nông nghiệp, thủy sản.

Vật tư nông nghiệp là gì?

Thiết lập một doanh nghiệp thiết bị nông nghiệp bao gồm những gì?

Như vậy, từ khái niệm trên có thể thấy, kinh doanh thiết bị nông nghiệp là hoạt động kinh doanh các thiết bị nông nghiệp phục vụ nông nghiệp, bao gồm:

 • loại cây
 • giống vật nuôi
 • Phân hữu cơ và các loại phân bón khác
 • thức ăn gia súc
 • Hải sản
 • Thuốc trừ sâu
 • Thuốc thú y
 • Hóa học
 • Sản phẩm hữu cơ
 • Đại lý chế biến
 • Cải thiện môi trường trong sản xuất nông nghiệp và thủy sản.

Thiết lập một doanh nghiệp thiết bị nông nghiệp bao gồm những gì?

Bộ luật kinh doanh cho các vấn đề nông nghiệp?

Hiện nay, trong hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam, các mã vật tư nông nghiệp có thể đăng ký bao gồm:

0161Hoạt động dịch vụ nông nghiệp
0162Hoạt động dịch vụ chăn nuôi
0163Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch
0164Xử lý hạt giống để nhân giống
0170170Săn bắt, đặt bẫy và các hoạt động dịch vụ liên quan
02Lâm nghiệp và các hoạt động dịch vụ liên quan
0210210Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm rừng
Trồng và chăm sóc cây thân gỗ
Trồng và duy trì rừng tre
Trồng rừng và chăm sóc rừng khác
Vườn ươm rừng
0220220Thu gom củi
023Khai thác và phát triển lâm sản ngoài gỗ
0231Khai thác lâm sản ngoài gỗ
0232Khai thác lâm sản ngoài gỗ
0240240Hoạt động dịch vụ rừng
03Đánh bắt và nuôi trồng thủy sản
031Hải sản
0311Câu cá biển
0312Câu cá nội địa
032Nuôi trồng thủy sản
0321Nuôi trồng thủy sản biển
nuôi cá
Ương tôm
Nuôi trồng thủy sản khác
Sản xuất thủy sản
0322Nuôi trồng thủy sản nội địa
nuôi cá
Ương tôm
Nuôi trồng thủy sản khác
Sản xuất giống thủy sản trong nước

Ngoài ra, tùy theo từng lĩnh vực, bạn có thể tham khảo thêm các mã ngành khác liên quan đến từng nhóm ngành nông nghiệp cụ thể tại danh mục đầu tư kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Điều kiện đăng ký thành lập doanh nghiệp kinh doanh thiết bị nông nghiệp

Hiện nay, việc kinh doanh thiết bị nông nghiệp phải đáp ứng từng điều kiện kinh doanh của từng loại thiết bị nông nghiệp. Các công ty kinh doanh vật liệu khác nhau sẽ có văn bản quản lý riêng. Ví dụ:

 • Giống cây trồng: tuân thủ các quy định của Luật Trồng trọt năm 2018
 • Giống vật nuôi: Tuân thủ các quy định của pháp luật về chăn nuôi năm 2018
 • Phân hữu cơ và phân bón khác: Thực hiện theo quy định tại Nghị định 108/2017 / NĐ-CP về quản lý phân bón
 • Thức ăn chăn nuôi, thủy sản: Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 39/2017 / NĐ-CP về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản
 • Dược phẩm, thuốc thú y: Thực hiện theo quy định tại Nghị định 123/2018 / NĐ-CP sửa đổi Nghị định điều kiện đầu tư hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp
 • Hóa chất: Thực hiện theo quy định tại Nghị định 113/2017 / NĐ-CP hướng dẫn luật hóa chất và Nghị định 17/2020 / NĐ-CP sửa đổi các nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư của công ty thuộc lĩnh vực quản lý công của Bộ Công nghiệp và Thương mại.
 • Chế phẩm sinh học: Đáp ứng quy định tại Nghị định 60/2016 / NĐ-CP quy định về điều kiện đầu tư của doanh nghiệp trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường
 • Chất xử lý: Thực hiện theo quy định tại Nghị định 136/2018 / NĐ-CP sửa đổi Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư của doanh nghiệp trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; Nghị định 40/2019 / NĐ-CP sửa đổi các nghị định định hướng của Luật Bảo vệ môi trường; Nghị định 38/2015 / NĐ-CP
 • Cải thiện môi trường trong sản xuất nông nghiệp và thủy sản.

Điều kiện đăng ký thành lập doanh nghiệp kinh doanh thiết bị nông nghiệp

Thủ tục bắt đầu kinh doanh thiết bị nông nghiệp

Loại hình kinh doanh vật tư nông nghiệp

Sau khi đáp ứng các điều kiện trên, chủ doanh nghiệp cần làm thủ tục đăng ký kinh doanh thiết bị nông nghiệp theo các hình thức thông dụng sau:

 • kinh doanh hộ gia đình
 • doanh nghiệp tư nhân
 • Quan hệ đối tác
 • Công ty trách nhiệm hữu hạn
 • Cổ phần

Soạn thảo các tài liệu để thành lập công ty

Thành phần của một bộ hồ sơ bao gồm:

 • Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động có đăng ký ngành nghề kinh doanh thiết bị nông nghiệp
 • Tài liệu chứng minh địa điểm, cơ sở vật chất, trang thiết bị của công ty đáp ứng yêu cầu theo quy định của pháp luật.
 • Hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nơi đặt địa điểm kinh doanh.
 • Bản sao hợp lệ chứng minh thư của người bán.

Thủ tục bắt đầu kinh doanh thiết bị nông nghiệp

Chuẩn bị các tài liệu để thành lập công ty

Thành phần của một bộ hồ sơ bao gồm:

 • Tờ khai đăng ký kinh doanh được soạn thảo theo mẫu thống nhất do cơ quan đăng ký kinh doanh có liên quan quy định.
 • Danh sách thành viên (đối với công ty hợp danh, công ty TNHH đại chúng), danh sách cổ đông sáng lập (đối với công ty cổ phần).
 • ID cá nhân / tổ chức của chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên, cổ đông sáng lập.
 • Điều lệ công ty (đối với công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần).
 • Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một hoặc nhiều người theo quy định đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà pháp luật quy định phải có chứng chỉ hành nghề.

Thủ tục nộp đơn

 • Trường hợp đăng ký giấy phép kinh doanh là hộ kinh doanh thì nộp tại phòng đăng ký kinh doanh cấp quận / huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh.
 • Hồ sơ đăng ký giấy phép hoạt động dưới hình thức công ty nộp tại sở kế hoạch và đầu tư.

Thời hạn giải quyết yêu cầu là 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu hợp lệ.

Sau khi có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thiết bị trang trại, chủ doanh nghiệp phải hoàn thành một số thủ tục khác để có thể hoạt động kinh doanh một cách hợp pháp. Đối với mỗi đối tượng doanh nghiệp khác nhau thì các yêu cầu về thủ tục cũng khác nhau. Hầu hết:

 • Để kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật, chủ cơ sở kinh doanh phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật. Chủ cơ sở kinh doanh phải lập hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật và nộp tại Chi cục Bảo vệ thực vật cấp tỉnh.
 • Để kinh doanh phân bón, chủ doanh nghiệp cần có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh phân bón. Chủ doanh nghiệp cần chuẩn bị hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh phân bón nộp tại Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật.

Kinh nghiệm thành lập doanh nghiệp kinh doanh thiết bị nông nghiệp

Kế hoạch kinh doanh cửa hàng cung cấp trang trại

Trước khi kinh doanh cửa hàng vật tư trang trại, các doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp nên có kế hoạch kinh doanh vật tư trang trại. Kế hoạch này bao gồm những câu hỏi chung nhất có thể nói như làm thế nào để kinh doanh hiệu quả? Bất kỳ phương pháp thu hút khách hàng ổn định nào cũng cần có chiến lược kinh doanh. Một khi những câu hỏi này được trả lời, một đề xuất kinh doanh hiệu quả sẽ được đưa ra.

Thiết kế cửa hàng cung cấp trang trại

Việc thiết kế phần lớn phụ thuộc vào vị trí của mặt bằng kinh doanh. Việc khảo sát chọn những địa điểm thuận tiện và cách trưng bày, sắp xếp các mặt hàng cũng rất quan trọng và thu hút khách hàng.

Kinh nghiệm thành lập doanh nghiệp kinh doanh thiết bị nông nghiệp

Kinh doanh mặt hàng nông sản cần bao nhiêu vốn?

Nguồn Vốn Trong Kinh Doanh Vật Tư Nông Sản Có thể nói, tùy thuộc vào mặt hàng mà chủ doanh nghiệp lựa chọn. Tuy nhiên, để kinh doanh ổn định thì số vốn bạn bỏ ra nên từ 100 – 500 triệu đồng để đảm bảo điều kiện tham gia thị trường ban đầu.

Bán buôn thiết bị nông nghiệp

Ngoài ra, khách hàng có thể cân nhắc bán buôn vật tư nông nghiệp. Để thu hút được nhiều đối tượng, nguồn hàng nhập càng lớn thì lợi nhuận càng cao.

Dịch vụ thành lập doanh nghiệp thiết bị nông nghiệp tại ketoanvina.vn

ketoanvina.vn là nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất mà bạn nên lựa chọn khi có nhu cầu kinh doanh thiết bị nông nghiệp bởi những ưu điểm sau:

 • Đội ngũ nhân viên đông đảo, có kinh nghiệm xin giấy phép kinh doanh phần cứng sẽ tư vấn cho khách hàng một cách tận tình, chu đáo và đảm bảo nhất.
 • Uy tín về thời gian xử lý, thái độ làm việc chuyên nghiệp và môi trường thân thiện luôn nỗ lực hết mình đã tạo được niềm tin từ phía khách hàng.
 • ketoanvina.vn là nơi có mức chi phí hợp lý, phù hợp với khách hàng, tùy từng loại hình dịch vụ mà mức phí ketoanvina.vn sẽ khác nhau, và hơn hết một số dịch vụ ketoanvina.vn sẽ được tư vấn miễn phí.
 • ketoanvina.vn hoạt động hầu hết giờ làm việc, nhưng nếu bạn cần tư vấn trong thời gian này, vui lòng liên hệ với chúng tôi để đảm bảo đáp ứng đầy đủ các yêu cầu dịch vụ của bạn.

Các câu hỏi thường gặp từ khách hàng khi bắt đầu kinh doanh thiết bị nông nghiệp

Kinh doanh thiết bị nông nghiệp cần loại giấy phép gì?

Theo loại hình công ty để viết hồ sơ công ty phù hợp

Mất bao lâu để nhận được tất cả các giấy phép kinh doanh cung cấp trang trại?

Thông thường khoảng 35 đến 45 tuổi sẽ đủ điều kiện đi làm

Ketoanvina.vn có dịch vụ hỗ trợ mọi thủ tục liên quan đến mua bán máy nông nghiệp không?

 • Hiện tại ketoanvina.vn chuyên xin giấy phép kinh doanh thiết bị nông nghiệp nên ketoanvina.vn cung cấp tất cả các dịch vụ trên.

Dịch vụ tư vấn đăng ký kinh doanh thiết bị trang trại của ketoanvina.vn giá bao nhiêu?

 • ketoanvina.vn luôn báo giá cố định, nghĩa là không tính phí. Đảm bảo luôn hoàn thành công việc khách hàng yêu cầu; cam kết hoàn tiền nếu làm không đúng, đủ, đúng như cam kết ban đầu. Được ghi rõ ràng trong hợp đồng đã ký.

Phần kết

ketoanvina.vn – Người bạn đồng hành hợp pháp của bạn, tự hào là đơn vị hàng đầu cung cấp mọi dịch vụ liên quan đến kinh doanh thiết bị nông nghiệp.

Bài báo là tài sản của Kế toán vina. Bất kỳ sự sao chép nào của một báo giá phải được chấp thuận bằng văn bản hoặc được chỉ định rõ ràng ketoanvina.vn.

Bài viết thuộc bản quyền của Luật Phạm Nghiêm. Mọi sự sao chép trích dẫn phải được sự đồng ý chấp thuận bằng văn bản hoặc ghi rõ nguồn phamnghiem.com.vn.

Trả lời

Mua theme này