Điều kiện, thủ tục thành lập công ty xử lý rác thải mới nhất

Cùng với các hoạt động của các tổ chức, doanh nghiệp hay các hoạt động thường ngày của cá nhân, gia đình đều tạo ra một lượng lớn chất thải ra môi trường. Về thực tế, nếu chúng ta không xử lý lượng rác thải này, không chỉ ảnh hưởng đến môi trường, mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta. Nhiều doanh nghiệp chế biến chất thải ra đời nhưng không phải doanh nghiệp nào cũng đáp ứng đầy đủ các điều kiện kinh doanh của ngành này theo quy định của pháp luật.

Cùng với nhau ketoanvina.vn tìm kiếm Điều kiện và thủ tục thành lập công ty xử lý chất thải phù hợp với pháp luật Việt Nam

Cơ sở pháp lý

Đạo luật công ty 2014

Luật bảo vệ môi trường năm 2014

Nghị định 78/2015 NĐ-CP, sửa đổi, bổ sung Nghị định 108/2018 NĐ-CP

Thông tư 36/2015 / TT-BTNMT về quản lý chất thải nguy hại do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Nghị định 38/2015 / NĐ-CP về quản lý chất thải và cặn bã

Xử lý chất thải là gì?

Rác thải là chất thải sau khi sử dụng sẽ được thải ra môi trường. Rác được phân loại thành rác hữu cơ, rác vô cơ, rác tái chế, rác thải rắn, v.v.

Xử lý chất thải là quá trình sử dụng các giải pháp công nghệ, kỹ thuật (không qua xử lý trước) để giảm thiểu, loại bỏ, phân lập, cô lập, thiêu hủy, tiêu hủy, chôn lấp chất thải và các chất thải khác. các yếu tố có hại trong chất thải.

Xử lý chất thải là gì?

Một số lưu ý khi thành lập công ty xử lý chất thải?

Khi thành lập doanh nghiệp xử lý chất thải, cá nhân, tổ chức cần lưu ý những điểm sau:

 • Cơ sở, công nghệ, thiết bị xử lý chất thải nguy hại phải đáp ứng yêu cầu, tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định.
 • Nơi xử lý chất thải không gần khu dân cư đông đúc, có nguồn nước sinh hoạt và phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
 • Các công ty cũng phải lập báo cáo đánh giá tác động của hoạt động xử lý chất thải nguy hại đối với môi trường, trình Bộ Tài nguyên và Môi trường, sau đó chờ Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt.

Một số lưu ý khi thành lập công ty xử lý chất thải?

Thủ tục thành lập công ty xử lý chất thải

Xử lý chất thải là quá trình sử dụng các giải pháp công nghệ, kỹ thuật (không qua xử lý trước) để giảm thiểu, loại bỏ, phân lập, cô lập, thiêu hủy, tiêu hủy, chôn lấp chất thải và các chất thải khác. có hại trong chất thải.

Dịch vụ xử lý chất thải là công ty liên quan đến môi trường thuộc lĩnh vực ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định tại Thông tư 36/2015 / TT-BTNMT. Tức là sau khi thành lập công ty có đăng ký ngành nghề trong lĩnh vực xử lý chất thải thì công ty này cũng phải xin giấy phép kinh doanh thì mới được hoạt động kinh doanh. phía trên cánh đồng.

Các bước để bắt đầu kinh doanh quản lý chất thải như sau:

Thứ nhất: Về ngành

Để hoạt động trong lĩnh vực xử lý chất thải, doanh nghiệp phải đăng ký các ngành nghề sau:

3700 – Vệ sinh và xử lý nước thải

3811 – Thu gom chất thải không nguy hại

3812 – Thu gom chất thải nguy hại

3821 – Xử lý và tiêu hủy chất thải không nguy hại

3822 – Xử lý và tiêu hủy chất thải nguy hại

3900 – Xử lý ô nhiễm và các hoạt động quản lý chất thải khác

Ngoài ra, các công ty có thể đăng ký Mã công ty cấp 4 khác tại Bảng mã công ty Việt Nam ban hành theo Quyết định 27/2018 / QĐ_Ttg.

Thứ hai: Hồ sơ thành lập công ty xử lý chất thải

Đơn đăng ký thành lập doanh nghiệp;

Quy chế công ty;

Danh sách thành viên hợp danh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, danh sách cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần;

Bản sao hợp lệ Giấy chứng minh nhân dân, Thẻ căn cước công dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân khác của các thành viên công ty; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức và kèm theo giấy tờ chứng thực cá nhân, quyết định ủy quyền của người đại diện theo ủy quyền của tổ chức;

Quyết định góp vốn đối với thành viên công ty, cổ đông của công ty là tổ chức;

Giấy ủy quyền trong trường hợp ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp.

Thời gian làm việc 04-06 ngày làm việc

Cơ quan có thẩm quyền cấp phép: Sở Kế hoạch và Đầu tư – Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố nơi công ty đặt trụ sở chính.

Thủ tục thành lập công ty đăng ký kinh doanh trong lĩnh vực xử lý chất thải

Cấp phép xử lý chất thải nguy hại theo quy định của pháp luật hiện hành

Hợp đồng

Trong trường hợp công ty đăng ký ngành nghề xử lý chất thải nguy hại (CTNH) là hoạt động nguy hại, nếu không đáp ứng một số điều kiện rất dễ ảnh hưởng đến môi trường và môi trường. tính mạng và sức khỏe của con người. Do đó, theo quy định tại Điều 9 Nghị định 38/2015 / NĐ-CP, công ty muốn xin cấp giấy phép hoạt động phải đáp ứng các điều kiện sau:

 • Có Báo cáo đánh giá tác động môi trường được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt.
 • Địa điểm đặt cơ sở xử lý chất thải nguy hại (trừ trường hợp cơ sở sản xuất có hoạt động đồng xử lý chất thải nguy hại) nằm trong quy hoạch tổng thể quản lý, xử lý chất thải được cấp có thẩm quyền phê duyệt. . được cấp tỉnh trở lên phê duyệt theo quy định của pháp luật.
 • Hệ thống, thiết bị xử lý (bao gồm xử lý sơ cấp, tái chế, đồng xử lý, thu hồi năng lượng), thiết bị đóng gói, bảo quản, lưu giữ tạm thời hoặc trung chuyển, phương tiện vận chuyển (nếu có) phải đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật và quy trình quản lý theo quy định.
 • Có công trình bảo vệ môi trường trong cơ sở xử lý chất thải nguy hại đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và quy trình quản lý theo quy định.
 • Có đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Khoản 5 Điều 9 Nghị định 38/2015 / NĐ-CP
 • Có quy trình vận hành an toàn các phương tiện, hệ thống và thiết bị thu gom, vận chuyển (nếu có) và xử lý (bao gồm tiền xử lý, tái chế, đồng xử lý và thu hồi năng lượng) chất thải nguy hiểm. có hại.
 • Có kế hoạch bảo vệ môi trường bao gồm các nội dung sau: Kế hoạch kiểm soát ô nhiễm và bảo vệ môi trường; …
 • Có kế hoạch kiểm soát ô nhiễm và phục hồi môi trường khi vận hành xong

Cấp phép xử lý chất thải nguy hại theo quy định của pháp luật hiện hành

Hồ sơ cấp phép xử lý chất thải

Khi đáp ứng đủ các điều kiện trên, chủ doanh nghiệp chuẩn bị một bộ hồ sơ xin cấp phép, bao gồm:

 • Đơn đăng ký theo mẫu quy định tại Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư 36/2015 / TT-BKHĐT
 • 01 bản sao Báo cáo đánh giá tác động môi trường (sau đây viết tắt là Báo cáo ĐTM) đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt đối với dự án đầu tư cơ sở xử lý chất thải hoặc các tài liệu, hồ sơ khác. thay thế các quy định tại phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư này
 • 01 bản sao văn bản quy hoạch có nội dung về quản lý và xử lý chất thải được cấp có thẩm quyền cấp tỉnh trở lên phê duyệt.
 • Hồ sơ pháp lý đối với trạm trung chuyển chất thải nguy hại (nếu có)
 • Bản mô tả và tài liệu theo mẫu quy định tại Phụ lục 5 của Thông tư này
 • Kế hoạch vận hành thử nghiệm xử lý chất thải nguy hại theo mẫu quy định tại Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư này. Kế hoạch vận hành được liên kết riêng với tài liệu đăng ký.

Cơ quan tiếp nhận và thời gian giải quyết:

 • Bộ Tài nguyên và Môi trường là cơ quan tiếp nhận hồ sơ và cấp phép xử lý chất thải nguy hại.
 • Thời gian giải quyết: Mất khoảng 2 tháng kể từ khi nhận được hồ sơ và được cấp giấy phép (đáp ứng đủ điều kiện)

Công ty ketoanvina.vn hỗ trợ khách hàng khởi nghiệp kinh doanh xử lý chất thải

Với đội ngũ luật sư, chuyên viên nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thành lập doanh nghiệp và cấp phép thương mại. Khi có nhu cầu kinh doanh dịch vụ thanh lý phế liệu, ketoanvina.vn sẽ đồng hành cùng quý khách hàng từ khâu thành lập đến khâu xin giấy phép kinh doanh theo quy trình sau:

 • Soạn thảo hồ sơ thành lập công ty theo thông tin khách hàng
 • Nộp hồ sơ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền và theo dõi quá trình xử lý hồ sơ
 • Trực tiếp nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
 • Thực hiện các thủ tục sau thành lập như công bố thông tin, khắc dấu pháp nhân
 • Hoàn thành thủ tục xin phép xử lý chất thải nguy hại

Phần kết

Trên đây là nội dung chia sẻ về quy định về Điều kiện thành lập công ty xử lý chất thải và quy trình và hồ sơ thành lập công ty xử lý chất thải. Nếu bạn còn vướng mắc về thủ tục thành lập công ty xử lý chất thải. Liên hệ với ketoanvina.vn để được tư vấn nhanh chóng và hiệu quả.

Bài báo là tài sản của Kế toán vina. Bất kỳ sự sao chép nào của một báo giá phải được chấp thuận bằng văn bản hoặc được chỉ định rõ ràng ketoanvina.vn.

Bài viết thuộc bản quyền của Luật Phạm Nghiêm. Mọi sự sao chép trích dẫn phải được sự đồng ý chấp thuận bằng văn bản hoặc ghi rõ nguồn phamnghiem.com.vn.

Trả lời