Giấy phép lao động của người nước ngoài bị thu hồi khi nào?

Giấy phép lao động của người nước ngoài bị thu hồi khi nào?

Thu hồi giấy phép lao động là tình huống đáng tiếc không ai mong muốn gặp phải vì hầu hết người lao động nước ngoài vào Việt Nam làm việc đều cần phải có giấy phép lao động. Vậy, những trường hợp nào sẽ bị thu hồi giấy phép lao động?

I. Giấy phép lao động là gì? Giấy phép lao động nước ngoài?

Giấy phép lao động hay cụ thể hơn là giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Là loại giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam cấp cho người lao động nước ngoài khi họ đáp ứng một số điều kiện theo quy định của pháp luật.

Người lao động nước ngoài được cấp giấy phép lao động được coi là lao động hợp pháp, được bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp trong quan hệ lao động.

Giấy phép lao động của người nước ngoài bị thu hồi khi nào?
Giấy phép lao động của người nước ngoài bị thu hồi khi nào?

II. Các trường hợp bị thu hồi giấy phép lao động

Phù hợp với quy định tại Điều 20 Nghị định 152/2020 / NĐ-CP9 lý do khiến người lao động nước ngoài tại Việt Nam bị thu hồi giấy phép lao động tại Việt Nam bao gồm:

1 – Giấy phép lao động đã hết hạn.

2 – Chấm dứt hợp đồng lao động.

3 – Nội dung của hợp đồng lao động không đúng với nội dung của giấy phép lao động đã được cấp.

4 – Làm việc không đúng với nội dung của giấy phép lao động đã được cấp.

5 – Hợp đồng trong các lĩnh vực là cơ sở của giấy phép lao động hết hạn hoặc kết thúc.

6 – Có văn bản thông báo của phía nước ngoài về việc ngừng đưa người lao động nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam.

7 – Công ty, tổ chức, đối tác của Việt Nam hoặc tổ chức nước ngoài tại Việt Nam sử dụng người nước ngoài ngừng hoạt động.

8 – Người sử dụng lao động hoặc người lao động nước ngoài không tôn trọng các quy định trong Nghị định 152/2020 / NĐ-CP.

9 – Người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam không chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật Việt Nam, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Như vậy, nếu thuộc một trong các trường hợp trên thì người lao động nước ngoài sẽ bị thu hồi giấy phép lao động vĩnh viễn.

III. Thủ tục thu hồi giấy phép lao động

Phù hợp với điều 21 Nghị định 152/2020 / NĐ-CPtùy từng trường hợp thủ tục thu hồi giấy phép lao động như sau:

Đối với các trường hợp (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7):

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày giấy phép lao động hết hạn, người sử dụng lao động phải thu hồi giấy phép lao động của người lao động nước ngoài và nộp lại cho Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động – Thương binh. và Công ty đã cấp giấy phép lao động này kèm theo văn bản nêu rõ lý do thu hồi, trường hợp thuộc diện thu hồi nhưng không thể thu hồi được.

Đối với trường hợp (8), (9):

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi cấp giấy phép lao động ra quyết định thu hồi giấy phép lao động theo mẫu số 13 / PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này. và thông báo cho người sử dụng lao động thu hồi giấy phép lao động của người lao động nước ngoài và nộp lại cho Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã cấp giấy phép lao động.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được giấy phép lao động bị thu hồi, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Tổng cục Lao động – Thương binh và Xã hội có văn bản xác nhận việc đã thu hồi giấy phép lao động. người thuê lao động.

Thư viện Luật.

Trả lời

Mua theme này