Hồ sơ, thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty tnhh 2 thành viên

Luật Công ty năm 2014 quy định “chi nhánh hoạt động kinh doanh” là một trong những nội dung mà các công ty phải kê khai khi đăng ký thành lập công ty và khi thay đổi “chi nhánh hoạt động”. Nghiệp. phải thông báo nội dung thay đổi đến Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh / thành phố nơi công ty đặt trụ sở chính trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có thay đổi. Trong bài viết này, ketoanvina.vn xin vui lòng hướng dẫn Hồ sơ và thủ tục bổ sung ngành nghề của công ty cổ phần như sau:

Hồ sơ bổ sung về các ngành nghề của SARL đối tác kép

Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký thương mại do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký (Phụ lục II-1, Thông tư số 01/2021 / TT-BKHĐT);

Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên hợp danh trở lên.

Đối với công ty được cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các tài liệu tương đương, ngoài các giấy tờ trên, công ty phải kèm theo: Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư. riêng; Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế; Văn bản đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký vào sổ đăng ký kinh doanh được quy định tại Phụ lục II-13 Thông tư số 01/2021 / TT-BKHĐT.

Lưu ý: Quyết định và biên bản họp phải thể hiện rõ nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.

Hồ sơ bổ sung về các ngành nghề của SARL đối tác kép

Phương thức bổ sung chi nhánh hoạt động của công ty TNHH 2 thành viên hợp danh

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp có trách nhiệm gửi Thông báo thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đã đăng ký trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có thay đổi. . Thông báo phải được gửi kèm theo các tài liệu được chỉ ra trong thành phần của hồ sơ.

Doanh nghiệp hoặc người đại diện theo ủy quyền của doanh nghiệp phải nộp thông báo thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc người đại diện theo pháp luật nộp hồ sơ thông báo thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp. . sửa đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp qua mạng theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Phương thức bổ sung chi nhánh hoạt động của công ty TNHH 2 thành viên hợp danh

Khi nhận thông báo, Phòng đăng ký kinh doanh trao giấy biên nhận, xác minh tính hợp lệ của hồ sơ, hoàn thiện hoặc chỉnh sửa thông tin về ngành, nghề kinh doanh của công ty trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Đăng ký công ty. Nếu doanh nghiệp có yêu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

Trong trường hợp hồ sơ thông báo bổ sung, thay đổi ngành hoạt động không hợp lệ, Phòng Đăng ký thương mại thông báo cho công ty về việc sửa đổi, bổ sung trong thời gian cho phép. – Công ty có trách nhiệm thông báo thay đổi. , hoàn thiện ngành nghề kinh doanh với Cơ quan đăng ký kinh doanh trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày thay đổi. Trường hợp có sự thay đổi mà công ty không thông báo sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

(Quy định tại Điều 31 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 56 Nghị định 01/2021 / NĐ-CP)

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn thanh toán: Không quá 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Phần kết

Đây là quy trình Hồ sơ và thủ tục bổ sung ngành nghề của công ty cổ phần. Ngoài ra, đối với loại hình công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, công ty Hợp Danh, v.v. Bạn có thể liên hệ với ketoanvina.vn để được tư vấn chi tiết và cụ thể hơn.

Bài viết chỉ mang tính chất thông tin và có thể thay đổi theo quy định của pháp luật. Mọi thắc mắc hay khó khăn vui lòng liên hệ ketoanvina.vn để được tư vấn và phục vụ tận tình.

Bài báo là tài sản của Kế toán vina. Bất kỳ sự sao chép nào của một báo giá phải được chấp thuận bằng văn bản hoặc được chỉ định rõ ràng ketoanvina.vn.

Bài viết thuộc bản quyền của Luật Phạm Nghiêm. Mọi sự sao chép trích dẫn phải được sự đồng ý chấp thuận bằng văn bản hoặc ghi rõ nguồn phamnghiem.com.vn.

Trả lời