Hồ sơ, thủ tục tăng vốn điều lệ công ty cổ phần mới nhất

Trong quá trình hoạt động, công ty cổ phần có thể tăng vốn cổ phần bằng cách huy động thêm vốn từ các cổ đông công ty hoặc các nhà đầu tư khác. Trong bài viết này, ketoanvina.vn sẽ cung cấp cho bạn đọc Hồ sơ, thủ tục tăng vốn cổ phần của công ty cổ phần.

Cơ sở pháp lý

Đạo luật công ty 2014

Nghị định 78/2015 / NĐ-CP hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp

Thông tư 20/2015 / TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành.

Điều lệ của công ty là gì?

Điều lệ công ty cổ phần là tổng giá trị cổ phần đã bán. Điều kiện đầu tư của công ty cổ phần tại thời điểm đăng ký kinh doanh là tổng giá trị cổ phần đã đăng ký mua và đăng ký thành lập công ty.

Công ty cổ phần còn lại là một trong những loại hình công ty phổ biến nhất ở Việt Nam. Công ty được thành lập và hoạt động nhằm đáp ứng các yêu cầu sau:

 • Vốn cổ phần được chia thành nhiều phần khác nhau gọi là cổ phần
 • Cổ đông có thể là cá nhân hoặc tổ chức, không giới hạn số lượng cổ đông
 • Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài chính khác trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty.
 • Cổ đông của công ty có quyền chuyển nhượng cổ phần cho người khác theo quy định của pháp luật.
 • Công ty cổ phần được phép phát hành các loại cổ phiếu để huy động vốn.
 • Vốn cổ phần của công ty phụ thuộc vào 2 yếu tố chính:
 • Tình trạng kinh doanh hiện tại và tiềm năng trong quá trình đăng ký đang hoạt động và thay đổi theo thời gian.
 • Việc kinh doanh. Các ngành nghề kinh doanh khác nhau sẽ có những quy định về vốn cổ phần khác nhau.

Các lĩnh vực kinh doanh khác nhau sẽ có những quy định khác nhau về tiêu chuẩn vốn.

Điều lệ của công ty là gì?

Làm thế nào để tăng vốn cổ phần của công ty cổ phần?

Bước 1: Lựa chọn phương thức tăng vốn cổ phần của công ty cổ phần. Các cổ đông phải thống nhất phương thức tăng vốn theo luật định trước khi quyết định tăng vốn.

Bước 2: Đăng ký thay đổi nguyên tắc vốn cổ phần

 • Công ty cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đăng ký tăng vốn công ty cổ phần nêu trên và nộp tại Phòng đăng ký thành lập công ty thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở.
 • Trong thời hạn 3-5 ngày, cơ quan tiếp nhận yêu cầu có trách nhiệm xem xét hồ sơ pháp lý có chất lượng. Nếu yêu cầu hợp lệ, công ty sẽ nhận được biên lai.
 • Khi hoàn thành thủ tục thay đổi đăng ký công ty, công ty sẽ nhận được 2 loại giấy sau: giấy chứng nhận đăng ký công ty, giấy chứng nhận thay đổi thông tin đăng ký công ty, doanh nghiệp.

Bước 3: Công bố thông tin về diễn biến điều lệ vốn công ty trên Cổng thông tin điện tử quốc gia

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày sửa đổi điều kiện tăng vốn, doanh nghiệp phải hoàn thành công việc sửa đổi thông tin trên Cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia. Sau đó, Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh sẽ cấp cho doanh nghiệp văn bản đăng ký kinh doanh.

tang-von-dieu-le-cong-ty-co-phan-nhu-le-nao

Bước 4: Nộp thêm thuế môn bài khi huy động vốn

Nếu việc điều chỉnh tăng vốn theo luật định để tăng thuế suất thì phải thực hiện các thủ tục sau:

 • Khai báo và gửi mẫu số 08
 • Gửi tờ khai thuế bổ sung
 • Theo quy định của pháp luật, trường hợp hợp đồng nộp thuế khi có sự thay đổi các yếu tố liên quan đến căn cứ tính thuế làm thay đổi số thuế môn bài phải nộp sang năm sau thì phải khai thuế môn bài. trình. cho năm tiếp theo, thời hạn nộp tờ khai thuế thu nhập là ngày 31 tháng 12 của năm có sự thay đổi này.

Bước 5: Hoàn thành phần vốn góp khi tăng vốn cổ phần của công ty

Công ty cổ phần chịu trách nhiệm về việc tăng vốn và phải góp đủ số vốn tăng thêm trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký thay đổi, với điều kiện số vốn tăng thêm phải có trong xã hội. .

Làm thế nào để tăng vốn cổ phần của công ty cổ phần?

Theo Mục 122 của Luật Công ty năm 2014, một công ty cổ phần có thể tăng yêu cầu về vốn của mình bằng cách chào bán cổ phiếu. Chào bán cổ phiếu là việc công ty tăng số lượng cổ phiếu được quyền chào bán và bán những cổ phiếu đó như một phần hoạt động kinh doanh của mình để tăng điều kiện vốn của công ty.

Hình thức chào bán cổ phiếu

 • Chào bán cho cổ đông chủ sở hữu là trường hợp công ty tăng số lượng cổ phần được quyền chào bán và bán toàn bộ số cổ phần đó cho tất cả các cổ đông trên cơ sở tỷ lệ cổ phần đang nắm giữ trong công ty của doanh nghiệp.
 • Chào bán cổ phiếu ra công chúng: Trong đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng, việc chào bán cổ phiếu của công ty cổ phần niêm yết và ra công chúng phải tuân theo các quy định của pháp luật về chứng khoán.
 • Chào bán cổ phiếu. Việc chào bán lẻ của đơn vị không phải là công ty cổ phần, chúng tôi xác định như sau: trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày quyết định chào bán, công ty phải thông báo cho cơ quan đăng ký thành lập công ty và kèm theo các tài liệu sau: Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông, dự thảo chào bán cổ phiếu (Bạn đọc có thể xem thêm chi tiết điều chỉnh quy định về mẫu này tại 123 Luật Công ty). ngành 2014).

Các công ty sẽ thực hiện thay đổi điều khoản vốn với cơ quan nhà nước trong vòng 10 ngày kể từ ngày hoàn thành việc bán cổ phần.

Làm thế nào để tăng vốn cổ phần của công ty cổ phần?

Phương thức tăng trưởng Điều lệ vốn cổ phần tư nhân sẽ được thực hiện theo chương trình

 • Sửa đổi nội dung công ty, nội dung tăng vốn đăng ký của công ty
 • Công bố thông tin tăng vốn của công ty cổ phần trên Cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia.
 • Kê khai và nộp phí theo quy định.

Chuẩn bị hồ sơ

 • Đơn đăng ký thay đổi đăng ký doanh nghiệp theo mẫu
 • Thông báo về việc tăng vốn cổ phần của công ty cổ phần
 • Biên bản họp đại hội đồng cổ đông quyết định tăng vốn cổ phần của công ty
 • Danh sách cổ đông
 • Thông báo liên quan đến việc lập sổ đăng ký cổ đông công ty cổ phần
 • Bản sao công chứng giấy chứng nhận đăng ký công ty.

Có được chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều kiện không?

Việc chào bán cổ phiếu được thực hiện theo một trong các hình thức sau:

 • Cung cấp cổ phiếu cho chủ sở hữu cổ điển
 • Chào công ty bán cổ phần
 • Bán riêng cho phần cổ

Có được chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều kiện không?

Hồ sơ tăng vốn cổ phần của công ty cổ phần

Theo quy định tại Điều 44, Nghị định 78/2015 / NĐ-CP hướng dẫn Luật Công ty 2014, khi công ty muốn tăng vốn cổ phần của công ty cổ phần thì phải làm thủ tục thay đổi vốn của doanh nghiệp nhà nước.

Bạn phải chuẩn bị các tài liệu sau:

 • 01 Thông báo đăng ký thay đổi (Mẫu thông báo quy định tại Phụ lục II-1, Thông tư 02/2019 / TT-BKHĐT);
 • Quyết định và sao chép hợp lệ biên bản họp đại hội đồng cổ đông;
 • Văn bản phương án và ý kiến ​​chấp thuận góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài nếu thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 26 Luật đầu tư;
 • Quyết định và sao chép hợp lệ văn bản của Hội đồng quản trị công ty về việc tăng vốn cổ phần sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phần;
 • Quyết định và sao chép hợp lệ biên bản họp đại hội đồng cổ đông ghi vấn đề chào bán tăng vốn cổ phần của công ty (trong đó ghi rõ số cổ phần đã được quyền chào bán và chuyển lại cho Hội đồng quản trị để thực hiện). làm thủ tục đăng ký vốn cổ phần sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phần).

Hồ sơ tăng vốn cổ phần của công ty cổ phần

Dịch vụ tăng vốn cổ phần công ty cổ phần trên ketoanvina.vn

Trong quá trình cung cấp dịch vụ tăng vốn cho thuê cho khách hàng, ketoanvina.vn sẽ thực hiện các công việc sau:

 • Công ty cổ phần ra đời theo quy luật bài toán toàn cầu.
 • Vốn tư vấn sẽ tăng lên để phù hợp với mô hình kinh doanh
 • Tài liệu tiêu chuẩn của khách hàng cung cấp các chỉ dẫn cần thiết để sửa đổi các điều kiện vốn.
 • Soạn thảo hồ sơ tăng vốn đăng ký của công ty cổ phần, công ty TNHH một thành viên, công ty TNHH 2 thành viên trở lên, v.v.
 • Hồ sơ theo dõi, hoàn thiện hoặc chỉnh sửa theo yêu cầu của chuyên gia
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới ghi rõ vốn cổ phần mới của công ty
 • Tư vấn các vấn đề khác liên quan đến lý thuyết sau khi điều kiện tăng vốn

Phần kết

Đây là hướng dẫn Hồ sơ, thủ tục tăng vốn cổ phần của công ty cổ phần. Ngoài công ty chúng tôi hiện đang có thêm thủ tục huy động vốn đầu tư nước ngoài. Mọi thắc mắc cần tư vấn, hỗ trợ vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi ketoanvina.vn để được hỗ trợ nhanh nhất! Chân thành!

Bài báo là tài sản của Kế toán vina. Bất kỳ sự sao chép nào của một báo giá phải được chấp thuận bằng văn bản hoặc được chỉ định rõ ràng ketoanvina.vn.

Bài viết thuộc bản quyền của Luật Phạm Nghiêm. Mọi sự sao chép trích dẫn phải được sự đồng ý chấp thuận bằng văn bản hoặc ghi rõ nguồn phamnghiem.com.vn.

Trả lời

Mua theme này