Hồ sơ, thủ tục tăng vốn điều lệ công ty mới nhất

Việc thực hiện thủ tục tăng vốn đăng ký của công ty trong quá trình hoạt động là quyền của công ty nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển và mở rộng hoạt động kinh doanh. Vốn cổ phần là tổng giá trị tài sản do các thành viên góp hoặc cam kết góp trong một thời gian. Nếu công ty muốn thành lập Hồ sơ và thủ tục tăng vốn cổ phần của công ty nhưng chưa biết văn bản pháp luật, hãy tham khảo chi tiết những lưu ý khi tăng vốn đăng ký công ty qua bài viết dưới đây của ketoanvina.vn.

Vốn xã hội là gì?

Đối với công ty, vốn cổ phần là:

 • Cam kết về mức độ trách nhiệm vật chất của các thành viên đối với khách hàng, đối tác cũng như đối với công ty;
 • Vốn đầu tư cho hoạt động của doanh nghiệp;
 • Cơ sở để phân chia lợi nhuận cũng như rủi ro trong kinh doanh cho người cung cấp vốn;

Vốn cổ phần và các quy định khác của từng loại hình công ty là khác nhau. Do đó, thủ tục tăng vốn đăng ký của công ty cổ phần, công ty TNHH một thành viên và hai thành viên trở lên cũng sẽ khác nhau.

Vốn xã hội là gì?

Việc tăng vốn đăng ký của công ty sẽ ảnh hưởng như thế nào đến hoạt động kinh doanh?

Tăng vốn đăng ký thành lập công ty là hoạt động mà các công ty thường cần thực hiện khi muốn mở rộng quy mô hoạt động kinh doanh và muốn tăng hạn mức vay vốn ngân hàng. Ngoài mặt tích cực của việc triển khai hoạt động này, các công ty nên lường trước và hiểu rõ những rủi ro có thể xảy ra trước khi tiến hành, lợi ích của việc huy động vốn bao gồm:

 • Tăng hạn mức cho vay của ngân hàng.
 • Tăng mức vốn để thực hiện đầu tư và kinh doanh.
 • Tăng uy tín của công ty đối với các chủ nợ và đối tác.
 • Tăng sự ổn định và phát triển của công ty.
 • Hạn chế việc tiếp quản đối với một số cổ đông / thành viên của công ty.
 • Sẽ giúp mang lại sự chắc chắn về mặt pháp lý trong việc mở rộng thị trường, đầu tư kinh doanh, v.v.

Việc tăng vốn đăng ký của công ty sẽ ảnh hưởng như thế nào đến hoạt động kinh doanh?

Hồ sơ tăng vốn cổ phần công ty

Hồ sơ, thủ tục tăng vốn cổ phần đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Hồ sơ này bao gồm:

 • Thông báo về việc điều chỉnh vốn cổ phần của công ty (do người đại diện theo pháp luật ký);
 • Quyết định của chủ sở hữu công ty về việc tăng vốn cổ phần (do chủ sở hữu ký);
 • Thông báo cập nhật số điện thoại (yêu cầu đăng ký lần đầu để thay đổi giấy phép kinh doanh);
 • Giấy ủy quyền nộp hồ sơ tăng vốn;
 • Giấy ủy quyền của người thực hiện các bước (trong trường hợp người đại diện không trực tiếp thực hiện các bước).

Cần lưu ý:

Trường hợp công ty trách nhiệm hữu hạn một người muốn tăng vốn bằng cách bổ sung phần vốn góp của công ty thì công ty phải chuyển đổi hình thức thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên hoặc công ty cổ phần.

Hồ sơ, thủ tục tăng vốn cổ phần đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Hồ sơ này bao gồm:

 • Thông báo về việc điều chỉnh vốn cổ phần của công ty (do người đại diện theo pháp luật ký);
 • Quyết định tăng vốn của Hội đồng thành viên (do Chủ tịch Hội đồng thành viên ký);
 • Biên bản họp Hội đồng thành viên (Chủ tịch Hội đồng thành viên và người lập biên bản phải ký);
 • Giấy chứng nhận phần vốn góp của thành viên mới (trường hợp chào mừng thành viên mới);
 • Chứng minh nhân dân của thành viên mới có công chứng (không quá 6 tháng);
 • Thông báo cập nhật số điện thoại (yêu cầu đăng ký lần đầu để thay đổi giấy phép kinh doanh);
 • Giấy ủy quyền của người nộp đơn để tăng vốn cổ phần.

Hồ sơ, thủ tục tăng vốn cổ phần đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Hồ sơ, thủ tục tăng vốn cổ phần đối với công ty cổ phần

Hồ sơ này bao gồm:

 • Thông báo thay đổi vốn cổ phần (do người đại diện theo pháp luật ký).
 • Quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến vấn đề cổ phần được quyền chào bán để tăng vốn cổ phần, trong đó nêu rõ số lượng cổ phần được quyền chào bán và hướng dẫn Hội đồng quản trị làm thủ tục đăng ký. sự gia tăng. các quy định. Thủ đô. sau mỗi đợt chào bán cổ phiếu.
 • Biên bản về việc tăng vốn cổ phần của Đại hội đồng cổ đông (chữ ký của Chủ tịch Đại hội đồng cổ đông và của người ghi biên bản).
 • Giấy chứng nhận phần vốn góp của thành viên mới (trường hợp chào mừng thành viên mới).
 • Chứng minh nhân dân của thành viên mới có công chứng (không quá 6 tháng).
 • Thông báo cập nhật số điện thoại (bắt buộc khi đăng ký thay đổi giấy phép kinh doanh lần đầu).
 • Giấy ủy quyền của người thực hiện thủ tục (trong trường, không phải người đại diện trực tiếp thực hiện).
 • Mẫu Thông báo Thay đổi Thông tin Đăng ký Công ty.

Sau khi nhận đủ hồ sơ, công ty nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, thành phố nơi công ty đặt trụ sở. Hoặc tiến hành nộp hồ sơ qua website dangkytinhdoanh.gov.vn.

Sau 5-7 ngày làm việc, cơ quan này sẽ xử lý hồ sơ cho công ty.

Chi tiết hơn, các công ty có thể tham khảo cách thức tăng vốn đăng ký, hình thức nộp tiền, thời điểm nhận kết quả … qua bài viết dưới đây.

3 xếp hạng khi tăng vốn cổ phần của công ty

Các công ty cần lưu ý những điểm sau khi chuẩn bị tăng vốn cổ phần của công ty:

Công ty có thể tăng vốn đăng ký của công ty bất cứ lúc nào để thích ứng với việc thay đổi cơ cấu hoạt động, thêm thành viên hoặc tăng vốn để phục vụ hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, khi công ty muốn giảm vốn thì rất khó vì phải cung cấp báo cáo tài chính tại thời điểm hiện tại, đảm bảo đủ tiền mặt để thanh toán phần vốn giảm, cũng như thanh toán các khoản nợ của công ty;

Sau khi thay đổi vốn điều lệ của công ty, công ty phải đăng tải thông tin thay đổi trên Cổng thông tin quốc gia về doanh nghiệp, Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép kinh doanh mới cho công ty.

Việc tăng vốn của công ty làm tăng mức thuế môn bài thì công ty phải thực hiện các bước sau:

 • Nộp tờ khai thuế môn bài bổ sung;
 • Nộp thêm tờ khai thuế môn bài theo quy định của pháp luật.

Cụ thể: “Trường hợp người nộp thuế có sự thay đổi các yếu tố liên quan đến căn cứ tính thuế làm thay đổi số thuế môn bài phải nộp năm sau thì phải nộp tờ khai thuế môn bài cho năm sau. để nộp tờ khai thuế thu nhập là ngày 31 tháng 12 của năm có thay đổi.

Về các loại phí, biểu phí môn bài và các thông tin liên quan, các công ty có thể tham khảo bài viết dưới đây.

3 xếp hạng khi tăng vốn cổ phần của công ty

Tư vấn tăng vốn cổ phần công ty trên ketoanvina.vn

Khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ tăng vốn cổ phần của công ty trên ketoanvina.vn. Chúng tôi sẽ thay mặt khách hàng chuẩn bị các thủ tục, hồ sơ và các tài liệu liên quan, sau đó thực hiện các biện pháp tăng vốn đăng ký. Như sau:

 • Thông báo về việc thay đổi đăng ký kinh doanh và tăng vốn cổ phần của công ty
 • Chuẩn bị các thông tin cần thiết như: họ, tên, quốc tịch, số chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc số định danh cá nhân hợp pháp, địa chỉ thường trú và chữ ký của người đại diện theo pháp luật.
 • Viết quyết định và lập bản sao hợp lệ biên bản họp Hội đồng thành viên, Đại hội đồng cổ đông; dự thảo quyết định của chủ sở hữu công ty về việc tăng vốn đăng ký của công ty.
 • Soạn thảo quyết định và bản sao biên bản họp đại hội đồng cổ đông về vấn đề cổ phần được quyền chào bán để tăng vốn cổ phần và quyết định và bản sao biên bản họp hội đồng quản trị công ty . các công ty cổ phần trên đà tăng giá cổ phiếu. vốn cổ phần của công ty (nếu cần).
 • Chuẩn bị các tài liệu liên quan nếu cần thiết để được Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận mua cổ phần, phần vốn góp, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài.
 • Soạn giấy ủy quyền cho người thực hiện thủ tục tăng vốn đăng ký thành lập công ty, giúp tiết kiệm thời gian đi lại cho khách hàng.
 • Thay mặt khách hàng nộp hồ sơ đã chuẩn bị tại Phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư, nơi đặt địa chỉ công ty. Nhận giấy hẹn từ Phòng KHĐT và chờ trả kết quả cho khách hàng.
 • Công bố thông tin về việc thay đổi, cụ thể là thay đổi vốn cổ phần trên Cổng thông tin quốc gia.
 • Hỗ trợ khách hàng các thủ tục khác sau khi tăng vốn điều lệ như nộp bổ sung tờ khai thuế môn bài và các thủ tục liên quan khác.

Phần kết

Đây là thông tin cần thiết về Hồ sơ và thủ tục tăng vốn cụ thể để thành lập công ty đối với công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có hai thành viên hợp danh trở lên. Nếu có thắc mắc gì thêm, bạn có thể liên hệ ketoanvina.vnđể được giải đáp và tư vấn nhanh chóng

Bài báo là tài sản của Kế toán vina. Bất kỳ sự sao chép nào của một báo giá phải được chấp thuận bằng văn bản hoặc được chỉ định rõ ràng ketoanvina.vn.

Bài viết thuộc bản quyền của Luật Phạm Nghiêm. Mọi sự sao chép trích dẫn phải được sự đồng ý chấp thuận bằng văn bản hoặc ghi rõ nguồn phamnghiem.com.vn.

Trả lời