Hồ sơ, thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty tnhh 2 thành viên

Cổ đông của công ty trách nhiệm hữu hạn đại chúng có thể thực hiện các bước rút vốn góp hoặc chuyển nhượng phần vốn góp cho người khác không? Hồ sơ và thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của SARL liên doanh bao gồm những gì? ketoanvina.vn Vui lòng trả lời các câu hỏi liên quan đến vấn đề này trong các tình huống sau:

Ai là người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH 2 thành viên hợp danh?

Theo luật công ty hiện hành, người đại diện theo pháp luật của công ty là thể nhân đại diện cho công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ các giao dịch của công ty, đại diện cho công ty với tư cách là nguyên đơn. , bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH 2 thành viên trở lên có thể là một hoặc nhiều người. Một trong những người đại diện theo pháp luật được ghi nhận trong Điều lệ công ty có thể là:

 • Chủ tịch HĐTV
 • Giám đốc, Tổng giám đốc
 • Các chức danh khác nếu Điều lệ công ty quy định

Trong trường hợp công ty TNHH hai thành viên chỉ có hai thành viên hợp danh và nếu người đại diện theo pháp luật bị bắt tạm giam, bị kết án tù, trốn khỏi nhà, … thì thành viên còn lại đương nhiên là người đại diện theo pháp luật. Hội cho đến khi có một cuộc bầu cử mới.

Ai là người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH 2 thành viên hợp danh?

Điều kiện thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH 2 thành viên hợp danh

Công ty có thể thay đổi người đại diện theo pháp luật từ công ty TNHH 2 thành viên hợp danh khi có đủ các điều kiện sau đây:

 • Có hồ sơ đăng ký kinh doanh hợp lệ theo quy định của pháp luật
 • Nộp đủ lệ phí đăng ký thành lập công ty theo quy định của pháp luật.
 • Ngành, nghề đăng ký kinh doanh trong hệ thống ngành kinh tế Việt Nam
 • Thông tin đầy đủ về đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế có trên Hệ thống thông tin quốc gia về doanh nghiệp
 • Thông tin số điện thoại liên hệ kinh doanh đã đăng ký

Điều kiện thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH 2 thành viên hợp danh

Căn cứ pháp lý để thực hiện thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH 2 thành viên hợp danh

Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014 / QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 (Luật Doanh nghiệp);

Nghị định số 78/2015 / NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về đăng ký công ty (Nghị định số 78/2015 / NĐ-CP);

Thông tư số 20/2015 / TT-BKHĐT ngày 01 tháng 12 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp (Thông tư số 20/2015 / TT-BKHĐT);

Thông tư số 176/2012 / TT-BTC ngày 23 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính quy định mức thu, phương thức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp (Thông tư số 176/2012 / TT-BTC) .

1648690362 970 Ho so thu tuc thay doi nguoi dai dien theo

Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH hai thành viên hợp danh

Bước 1: Người đại diện công ty nộp hồ sơ đề nghị thay đổi đăng ký kinh doanh công ty trực tiếp đến Phòng Đăng ký kinh doanh – nơi đặt trụ sở chính của công ty.

Bước 2: Khi nhận được thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, xác minh tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

Ho so thu tuc thay doi nguoi dai dien theo

Hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH 2 thành viên hợp danh

Theo quy định tại Điều 38 Nghị định 78/2015 / NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp, khi thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty TNHH cần chuẩn bị các thủ tục sau:

 • Thông báo về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty.
 • Quyết định bằng văn bản kèm theo bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị công ty về việc thay đổi người đại diện của công ty.
 • Bản sao hợp lệ giấy tờ tùy thân của người đại diện theo pháp luật của liên doanh SARL:

i) Đối với người có quốc tịch Việt Nam: Thẻ căn cước công dân / Thẻ căn cước nhân dân hoặc Hộ chiếu.

(ii) Đối với người có quốc tịch nước ngoài: Giấy đăng ký tạm trú do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp, Giấy phép lao động và Hộ chiếu.

 • Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế;
 • Bản khai thông tin của người nộp đơn.
 • Giấy ủy quyền cho cá nhân / tổ chức thực hiện các thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp.

Hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH 2 thành viên hợp danh

Thay đổi dịch vụ người đại diện theo pháp luật công ty TNHH 2 thành viên đại chúng trên ketoanvina.vn

Là một phần của việc cung cấp dịch vụ thay đổi người đại diện theo pháp luật, chúng tôi sẽ cung cấp các dịch vụ sau:

 • Tư vấn cho khách hàng điều kiện của người đại diện theo pháp luật công ty, tư vấn chức danh người đại diện theo pháp luật của công ty phù hợp với nhu cầu của công ty.
 • Soạn thảo hồ sơ, chuẩn bị hồ sơ thay đổi nhân sự công ty;
 • Chúng tôi sẽ đại diện cho khách hàng nộp hồ sơ và theo dõi quá trình thực hiện cho đến khi có kết quả và giao cho khách hàng;
 • ketoanvina.vn sẽ đại diện cho khách hàng thực hiện thủ tục công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp;
 • Tư vấn cho khách hàng các thủ tục sau khi thay đổi người đại diện theo pháp luật, thông báo cho khách hàng và thay đổi giấy phép theo thông tin của người đại diện theo pháp luật cũ.

Phần kết

Trên đây là nội dung tư vấn của ketoanvina.vn Về vấn đề bạn cần tư vấn: Hồ sơ và thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH hai người . Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua email hoặc gọi điện đến dịch vụ tư vấn trực tuyến – liên hệ theo số điện thoại ketoanvina.vn v / v để được phản hồi, hỗ trợ nhanh chóng.

Bài viết có bản quyền Kế toán vina. Bất kỳ sự sao chép nào của một báo giá phải được chấp thuận bằng văn bản hoặc được chỉ định rõ ràng ketoanvina.vn.

Bài viết thuộc bản quyền của Luật Phạm Nghiêm. Mọi sự sao chép trích dẫn phải được sự đồng ý chấp thuận bằng văn bản hoặc ghi rõ nguồn phamnghiem.com.vn.

Trả lời

Mua theme này