Hồ sơ, thủ tục thay đổi thành viên/cổ đông công ty cổ phần mới nhất

Việc thay đổi vốn góp của một tập đoàn là điều phổ biến trong thị trường kinh doanh đầy biến động hiện nay. Tuy nhiên, thủ tục thay đổi thành viên góp vốn bằng chuyển nhượng cổ phần, chuyển nhượng phần vốn góp đòi hỏi những Những điều cần biết khi khá phức tạp. ketoanvina.vn – Một công ty luật doanh nghiệp hàng đầu mong muốn cung cấp thông tin liên quan đến Hồ sơ và thủ tục thay đổi thành viên / cổ đông công ty để tiết kiệm thời gian, công sức và tiền bạc. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về vấn đề này, hãy cho chúng tôi biết!

Điều kiện thay đổi thành viên / cổ đông công ty cổ phần

Theo quy định tại Mục 111 của Luật Công ty năm 2020, công ty cổ phần là một doanh nghiệp trong đó:

 • Vốn của công ty được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần
 • Công ty có số lượng cổ đông tối thiểu là 03 người và không hạn chế số lượng tối đa, cổ đông có thể là thể nhân hoặc pháp nhân và chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ gia sản khác trong phạm vi số cổ đông góp vốn. đóng góp của riêng tôi

Công ty cổ phần là tổ chức có tư cách pháp nhân và là loại hình doanh nghiệp phổ biến hiện nay, được nhiều người lựa chọn do nhiều yếu tố, trong đó ưu điểm nổi bật là khả năng huy động vốn và khả năng huy động vốn. Chuyển nhượng vốn tương đối dễ dàng. Vì cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác nên việc chuyển nhượng cổ phần của công ty cổ phần sẽ được tự do chuyển nhượng cho các thành viên của đại hội đồng cổ đông. Đối với cổ đông sáng lập, phải đáp ứng các điều kiện sau:

 • Cổ đông sáng lập có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho cổ đông sáng lập khác trong thời hạn 3 năm kể từ ngày thành lập công ty.
 • Cổ đông sáng lập chỉ được chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho người không phải là cổ đông sáng lập khi được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông.

Như vậy, nếu trong 3 năm đầu thành lập công ty, các cổ đông sáng lập được tự do chuyển nhượng cổ phần cho các cổ đông khác của công ty và đối với những người không phải là cổ đông nhưng có nguyện vọng góp vốn vào công ty. . phải được sự chấp thuận của các thành viên Đại hội đồng cổ đông. Tức là tại đại hội cổ đông phải có quá nửa số phiếu tán thành mới được chuyển thành viên đó.

Sau 3 năm, cổ đông sáng lập được phép tự do chuyển nhượng cho thể nhân có nhu cầu góp vốn để trở thành cổ đông của công ty.

Điều kiện thay đổi thành viên / cổ đông công ty cổ phần

Thủ tục thay đổi thành viên / cổ đông công ty cổ phần trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Khi thêm thành viên góp vốn vào công ty cổ phần, thủ tục bắt buộc phải thực hiện theo quy định của Luật công ty năm 2020. Không giống như việc thay đổi thành viên góp vốn thành công ty TNHH, loại hình công ty cổ phần có sự khác biệt. Điều này được chứng minh ngay bên dưới:

Hồ sơ thay đổi thành viên hợp danh / cổ đông công ty cổ phần do chuyển nhượng, tặng cho phần vốn góp

a) Thông báo thay đổi thông tin đăng ký công ty do người đại diện theo pháp luật của công ty ký;

b) Danh sách thành viên công ty TNHH đại chúng. Danh sách thành viên phải có đủ chữ ký của thành viên mới và của thành viên điều chỉnh phần vốn góp, không nhất thiết phải có chữ ký của thành viên góp vốn không thay đổi;

c) Hợp đồng chuyển nhượng, hợp đồng tặng cho vốn hoặc các giấy tờ chứng minh việc hoàn tất việc chuyển nhượng (Biên bản thanh lý hợp đồng)

d) Bản sao giấy tờ hợp pháp của cá nhân đối với thành viên mới là cá nhân hoặc bản sao giấy tờ hợp pháp của tổ chức, bản sao giấy tờ hợp pháp của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền và bản sao giấy tờ hợp pháp của cá nhân đối với Đại diện ủy quyền. bản sao văn bản cử người đại diện theo ủy quyền nếu thành viên mới là tổ chức. (Có thể là Giấy chứng minh nhân dân, Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu của Người có liên quan)

Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài, bản sao giấy tờ hợp pháp của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

đ) Văn bản chấp thuận việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài trong trường hợp phải có văn bản chấp thuận của cơ quan đăng ký. thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp theo quy định của pháp luật về đầu tư.

Thủ tục thay đổi thành viên / cổ đông công ty cổ phần trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Hồ sơ thay đổi thành viên / cổ đông của công ty TNHH đại chúng theo lần kế tiếp

a) Thông báo về việc thay đổi thông tin đăng ký công ty do người đại diện theo pháp luật của công ty ký;

b) Danh sách thành viên hợp danh của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. Danh sách thành viên phải có đủ chữ ký của thành viên mới và của thành viên điều chỉnh phần vốn góp, không nhất thiết phải có chữ ký của thành viên góp vốn không thay đổi;

c) Bản sao văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp của người thừa kế;

d) Bản sao giấy tờ hợp pháp của cá nhân đối với người thừa kế là cá nhân hoặc bản sao giấy tờ hợp pháp của tổ chức, bản sao giấy tờ hợp pháp của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền và bản sao văn bản cử người đại diện theo ủy quyền đối với người thừa kế. là một tổ chức.

Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài, bản sao giấy tờ hợp pháp của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự.

Hồ sơ thay đổi thành viên góp vốn trong công ty cổ phần do thành viên không tôn trọng cam kết góp vốn

a) Thông báo thay đổi thông tin đăng ký công ty do người đại diện theo pháp luật của công ty ký;

b) Danh sách các thành viên còn lại của hội. Danh sách thành viên hợp danh phải có chữ ký của thành viên góp vốn thay đổi và chữ ký của thành viên góp vốn không thay đổi;

c) Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp Hội đồng thành viên về việc thay đổi thành viên do không thực hiện đúng cam kết góp vốn.

Các bước thực hiện trong trường hợp thay đổi thành viên / cổ đông công ty

Phòng đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày thay đổi. Thông báo phải được gửi kèm theo các tài liệu được chỉ ra trong thành phần của hồ sơ. Các bước thay đổi thành viên góp vốn của công ty cổ phần như sau:

Bước 1: Lập hồ sơ đăng ký thay đổi cổ đông công ty cổ phần

Hồ sơ đăng ký thay đổi thành viên sẽ bao gồm các giấy tờ quy định ở trên. Khi chuẩn bị hồ sơ, nên kiểm tra tính xác thực của hồ sơ để tránh những sai sót không đáng có trong quá trình làm hồ sơ.

Bước thứ 2: Nộp hồ sơ tại Sở kế hoạch và đầu tư nơi đặt trụ sở chính của công ty

Công ty cử người đại diện nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi công ty đặt trụ sở đăng ký. Để cử người đại diện thực hiện thủ tục ghi thay đổi thông tin công ty phải có văn bản cho phép của chủ sở hữu người đại diện theo pháp luật của công ty và bản sao có công chứng giấy tờ hợp pháp của người được ủy quyền.

Các bước thực hiện trong trường hợp thay đổi thành viên / cổ đông công ty

Bước 3: Khi nhận hồ sơ, Phòng Đăng ký kinh doanh thẩm định tính hợp lệ của hồ sơ.

 • Nếu yêu cầu hợp lệ, biên lai sẽ được cấp khi nhận được yêu cầu.
 • Trong trường hợp hồ sơ không hợp lệ: sẽ nhận được thông báo bằng văn bản từ Cơ quan đăng ký kinh doanh. Bạn sẽ cần chỉnh sửa và hoàn thiện hồ sơ của mình

Bước 4: Nhận kết quả Thay đổi thành viên góp vốn của công ty cổ phần

Theo lịch hẹn ghi trên giấy biên nhận, công ty đến phòng đăng ký kinh doanh để nhận kết quả.

Bước 5: Thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh

Thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp về việc thay đổi thành viên, thành viên góp vốn của công ty.

Những câu hỏi thường gặp khi thay đổi thành viên / cổ đông công ty cổ phần

Điều gì liên quan đến việc thay đổi hồ sơ của nhà cung cấp vốn?

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký công ty (Thay đổi thành viên góp vốn)
 • Văn bản quyết định thay đổi nhà cung cấp vốn đ
 • Biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH đại chúng, của Hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần
 • Danh sách thành viên mới sau khi thay đổi thành viên góp vốn
 • Hợp đồng chuyển nhượng và các giấy tờ xác nhận hoàn tất việc chuyển nhượng có xác nhận của công ty.
 • Bản chính giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đã được cấp.

Làm thế nào để chuyển nhượng một phần vốn góp?

 • Việc chuyển nhượng phần vốn góp phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 52 Luật Công ty năm 2020 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2021).

Việc thực hiện quyền của chủ doanh nghiệp trong những trường hợp cụ thể nào?

Tại khoản 1 mục 78 Luật công ty 2020, chủ doanh nghiệp thực hiện các quyền của chủ doanh nghiệp trong một số trường hợp đặc biệt như sau:

1. Trường hợp chủ sở hữu công ty chuyển nhượng, tặng cho một hoặc nhiều tổ chức, cá nhân khác hoặc công ty kết nạp thêm thành viên mới thì công ty tổ chức quản lý theo loại hình doanh nghiệp. trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hoàn thành việc chuyển nhượng, tặng cho, kết nạp thành viên mới.

Làm thế nào để chuyển nhượng một phần vốn góp?

 • Quy định về chuyển nhượng vốn góp theo mục 52 của Luật Công ty 2020.

Phần kết

Đây là mẹo đầy đủ của chúng tôi về Hồ sơ và thủ tục thay đổi thành viên / cổ đông công ty. Mọi thắc mắc liên quan đến thủ tục hoạt động, kinh doanh, thành lập công ty cổ phần, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin bên dưới để nhận được những thông tin hữu ích từ đội ngũ. Các chuyên gia tư vấn chuyên nghiệp và các luật sư giàu kinh nghiệm từ ketoanvina.vn. Ngoài dịch vụ tư vấn thay đổi thành viên công ty cổ phần, chúng tôi còn cung cấp các dịch vụ khác liên quan đến thủ tục thay đổi thành viên công ty TNHH 2 thành viên trở lên cũng như kê khai thuế. sau khi chuyển đổi và trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp.

Bài viết có bản quyền Kế toán vina. Bất kỳ sự sao chép nào của một báo giá phải được chấp thuận bằng văn bản hoặc được chỉ định rõ ràng ketoanvina.vn.

Bài viết thuộc bản quyền của Luật Phạm Nghiêm. Mọi sự sao chép trích dẫn phải được sự đồng ý chấp thuận bằng văn bản hoặc ghi rõ nguồn phamnghiem.com.vn.

Trả lời

Mua theme này