Hướng dẫn thủ tục giải thể công ty theo Luật Doanh Nghiệp mới nhất

Vì lý do nào đó mà doanh nghiệp của bạn không thể tiếp tục hoạt động được nữa thì bạn phải làm thủ tục giải thể công ty, doanh nghiệp. Tuy nhiên để giải thể công ty bạn phải trải qua nhiều thủ tục hành chính rườm rà.

Mệt mỏi vì không biết bắt đầu từ đâu, làm như thế nào? ketoanvina.vn Chúng tôi hiểu mối quan tâm của bạn và sẵn sàng trợ giúp dịch vụ giải thể công ty nhanh nhất. Chúng tôi sẽ giúp bạn chuẩn bị hồ sơ và hoàn thành thủ tục giải thể doanh nghiệp một cách nhanh chóng, tiết kiệm thời gian và tiền bạc.

Trường hợp giải thể công ty

Giải thể công ty là quá trình tổng công ty (công ty) làm thủ tục chấm dứt hoạt động kinh doanh của mình. Có nhiều lý do khiến thương nhân sau khi đăng ký thành lập công ty hoặc sau một thời gian hoạt động lại quyết định giải thể: có thể do chủ sở hữu đã đạt mục tiêu hoặc không còn khả năng kinh doanh; bị cơ quan chức năng buộc giải thể theo quy định của pháp luật…

Công ty có thể bị giải thể trong các trường hợp sau:

 • Trường hợp tự nguyện: Theo quyết định của chủ doanh nghiệp tư nhân; của tất cả các thành viên hợp danh trong trường hợp là công ty hợp danh; Hội đồng thành viên và chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn; của đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần.
 • Trường hợp công ty bị cơ quan chức năng yêu cầu giải thể: Khi một thành viên hợp danh của công ty bán phần vốn góp, cổ phần hoặc công ty mua lại phần vốn góp mà công ty không còn đủ số lượng thành viên hợp danh tối thiểu trong 6 tháng liên tục. mà không cần thực hiện các bước chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. Nghiệp.

Điều kiện giải thể công ty

Thực tế cho thấy, nhiều người thành lập doanh nghiệp và không còn kinh doanh vẫn chưa nhận được thông báo tạm ngừng, giải thể kinh doanh vì sợ thủ tục, hồ sơ phức tạp, tốn kém. thời gian…

Điều này gây khó khăn cho việc quản lý các công ty đại chúng và chủ sở hữu ngày càng mất nhiều tài sản hơn theo thời gian. Do đó, khi bạn không thể tiếp tục hoạt động kinh doanh của công ty được nữa thì bạn phải tiến hành thủ tục giải thể để đảm bảo quyền lợi của chính mình.

Công ty có thể bị giải thể khi có đủ các điều kiện sau đây:

 • Đảm bảo thanh toán các khoản nợ và các nghĩa vụ gia sản khác của công ty như lương nhân viên, nợ thuế, nợ bảo hiểm xã hội và các khoản nợ đối với các đối tác kinh doanh.
 • Công ty không giải quyết tranh chấp tại tòa án hoặc trọng tài thương mại.
Cách giải thể công ty nhanh nhất

Trong trường hợp không còn khả năng thanh toán (mất khả năng thanh toán), công ty phải tiến hành thủ tục phá sản theo quy định của Luật Phá sản năm 2014.

Thủ tục giải thể công ty

Công ty bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoặc theo quyết định của tòa án

Trong trường hợp công ty bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoặc theo quyết định của Tòa án, thủ tục giải thể công ty được thực hiện như sau:

Bước 1: Ngay sau khi nhận được quyết định giải thể của Tòa án hoặc quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Sau đó, Cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ thay đổi tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp đối với trạng thái đang giải thể doanh nghiệp.

Bước thứ 2: Khi bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký công ty hoặc bị Tòa án ra quyết định giải thể thì công ty phải triệu tập họp để ra quyết định giải thể. (Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty tư nhân; Quyết định của chủ sở hữu công ty hoặc của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn; Quyết định của đại hội đồng cổ đông đối với trường; công đoàn của Công ty). cổ phần)

Công ty bị giải thể phải gửi:

 • Quyết định giải thể;
 • Danh sách chủ nợ và phương thức xử lý nợ đối với từng chủ nợ: địa điểm, phương thức và phương thức thanh toán, thời hạn thanh toán.

Gửi cho các cơ quan sau:

 • Cơ quan đăng ký kinh doanh
 • Quản lý thuế trực tiếp
 • Người làm việc
 • Niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán tại trụ sở chính và tại các chi nhánh của công ty
 • Chủ nợ
Hình ảnh Thủ tục Giải thể Nhanh Công Ty Cổ Phần

Bước 3: Cơ quan đăng ký kinh doanh ra thông báo về việc giải thể doanh nghiệp

Sau 180 ngày kể từ ngày thông báo giải thể mà không có ý kiến ​​phản đối của các bên liên quan hoặc trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu giải thể công ty, Cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ ra thông báo. Thông báo về việc giải thể công ty và thay đổi tư cách pháp nhân của công ty trên cổng thông tin điện tử.

Giải thể công ty theo quyết định của chủ sở hữu công ty

Thủ tục giải thể đối với các loại hình công ty chỉ khác nhau về hồ sơ, tài liệu nhưng quy trình thực hiện thì giống nhau:

Bước 1: Thực hiện các bước với Tổng cục Hải quan nếu công ty có hoạt động xuất nhập khẩu.

Doanh nghiệp phải làm thủ tục đề nghị Tổng cục Hải quan xác nhận hoàn thuế nếu thực hiện hoạt động xuất nhập khẩu theo quy định tại Điều 140 Thông tư 38/2015 / TT-BTC, Thông tư về thủ tục hải quan và kiểm soát hải quan. , thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Hồ sơ xác nhận hoàn thuế của Tổng cục Hải quan bao gồm:

 • Văn bản đề nghị xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế (theo mẫu)
 • Bản sao giấy chứng nhận đăng ký thành lập doanh nghiệp

Bước thứ 2: Thực hiện nghĩa vụ thuế (thông báo chấm dứt MST) với cơ quan thuế.

Doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục giải thể công ty trước hết phải làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế với cơ quan thuế theo quy định tại Thông tư 95/2016 / TT-BTC.

Hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế bao gồm:

 • Văn bản đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế;
 • Quyết định giải thể (của chủ sở hữu công ty đối với công ty tư nhân, của chủ sở hữu và hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần);
 • Biên bản họp Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông tại thời điểm giải thể công ty;
 • Bản sao giấy chứng nhận đăng ký thành lập doanh nghiệp;
 • Trường hợp công ty thực hiện hoạt động xuất nhập khẩu thì phải bổ sung văn bản xác nhận chấp hành nghĩa vụ thuế của Tổng cục Hải quan;

Bước 3: Làm thủ tục giải thể với cơ quan đăng ký thương mại

Hồ sơ thông báo giải thể doanh nghiệp gửi đến cơ quan đăng ký nơi đặt trụ sở công ty đăng ký bao gồm các tài liệu sau:

 • Thông báo về việc giải thể công ty
 • Quyết định giải thể công ty
 • Biên bản thỏa thuận về việc giải thể công ty
 • Báo cáo thanh lý tài sản
 • Xác nhận đóng tài khoản ngân hàng
 • Xác nhận đóng mã số thuế
 • Danh sách chủ nợ và kế hoạch giải quyết (nếu có)
 • Bản gốc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
 • Thông báo về việc hủy mẫu con dấu (theo mẫu).
Hình ảnh thủ tục giải thể công ty TNHH 2 thành viên hợp danh trở lên

Lưu ý: Trường hợp công ty thành lập trước năm 2015 sử dụng con dấu do cơ quan công an cấp thì phải thực hiện thủ tục nộp lại mẫu con dấu cho cơ quan công an. Hồ sơ trả lại con dấu bao gồm:

 • Vận chuyển trả lại mã niêm phong
 • Con dấu và giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu do cơ quan công an cấp
 • Bản sao giấy chứng nhận đăng ký công ty

Ngoài việc gửi thông báo giải thể đến Cơ quan đăng ký kinh doanh, chủ sở hữu doanh nghiệp còn phải gửi thông báo, quyết định giải thể cho người lao động và đăng quyết định giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. và phải được trưng bày công khai tại trụ sở đã đăng ký.

Thời kỳ thanh toán :

Sau 180 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định giải thể công ty mà không nhận được thông báo về việc giải thể công ty hoặc văn bản phản đối của các bên liên quan, Cơ quan đăng ký kinh doanh xác định tư cách pháp nhân của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về doanh nghiệp. . Đăng ký thời hiệu giải thể và ra thông báo về việc giải thể doanh nghiệp.

Dịch vụ giải thể công ty trên ketoanvina.vn

 1. Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến thủ tục miễn giảm thuế, thủ tục giải thể công ty tại sở kế hoạch đầu tư nơi công ty đặt trụ sở chính.
 2. Đăng thông báo giải thể doanh nghiệp.
 3. Thực hiện các bước để xác nhận việc đóng tài khoản ngân hàng của công ty.
 4. Hướng dẫn khách hàng hoàn thiện các thủ tục pháp lý để giải thể doanh nghiệp.
 5. Soạn thảo hồ sơ, quan hệ với cơ quan thuế để xin cấp mã số thuế cho công ty.
 6. Soạn thảo hồ sơ giải thể tại sở kế hoạch đầu tư nơi công ty đặt trụ sở chính.
 7. Tư vấn phương thức truyền thông nếu công ty muốn bán mà không thực hiện các bước giải thể công ty.
Dung-chay-dua-lam-jam-doc

Một số câu hỏi liên quan đến thủ tục giải thể công ty

Khi giải thể công ty, tôi có phải làm thủ tục kê khai thuế hay không?

Trước khi nộp hồ sơ giải thể vào sổ đăng ký thương mại, công ty phải hoàn thành thủ tục quyết toán thuế và đóng mã số thuế của công ty.

Thủ tục giải thể công ty được thực hiện với những cơ quan nào?

 • Cơ quan hải quan: xác nhận nghĩa vụ hải quan (áp dụng cho tất cả các công ty);
 • Quản lý thuế: quyết toán, đóng mã số thuế;
 • Cơ quan bảo hiểm: chốt sổ BHXH cho người lao động;
 • Cơ quan đăng ký kinh doanh: Trả giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Có thể thành lập công ty mới sau khi giải thể công ty không?

Không giống như một công ty bị tuyên bố phá sản. Sau khi công ty / doanh nghiệp hợp pháp giải thể, các thành viên, cổ đông và người đại diện theo pháp luật của công ty có toàn quyền thành lập công ty mới mà không bị hạn chế.

Phần kết

Trên đây luật sư ketoanvina.vn đã tư vấn miễn phí cho bạn về thủ tục giải thể công ty. Bạn cũng đừng quá lo lắng về thủ tục này vì tuy khó và phức tạp nhưng nếu bạn cần tư vấn, hỗ trợ về mặt pháp lý giải thể công ty thì ketoanvina.vn sẽ giúp bạn giải quyết nhanh chóng, tư vấn miễn phí cho bạn, hỗ trợ soạn thảo hồ sơ quản lý mọi thủ tục với cơ quan chức năng với chi phí thấp nhất.

Bài báo là tài sản của Kế toán vina. Bất kỳ sự sao chép nào của một báo giá phải được chấp thuận bằng văn bản hoặc được chỉ định rõ ràng ketoanvina.vn.

Bài viết thuộc bản quyền của Luật Phạm Nghiêm. Mọi sự sao chép trích dẫn phải được sự đồng ý chấp thuận bằng văn bản hoặc ghi rõ nguồn phamnghiem.com.vn.

Trả lời