Hướng dẫn Thực hiện Chính sách Hỗ trợ Cho thuê Nhà ở cho Nhân viên

Hướng dẫn Thực hiện Chính sách Hỗ trợ Cho thuê Nhà ở cho Nhân viên

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã có công văn số 410 / CVL-TTLD liên quan đến việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà ở cho người lao động theo Quyết định số 08/2022 / QĐ-TTg ngày 08/6/2022.

    Hướng dẫn Thực hiện Chính sách Hỗ trợ Cho thuê Nhà ở cho Nhân viên
Hướng dẫn Thực hiện Chính sách Hỗ trợ Cho thuê Nhà ở cho Nhân viên

Nội dung

1. Thông tin về đối tượng hỗ trợ

– Phù hợp với khoản 1, điều 3 Quyết định 08/2022 / QĐ-TTg quy định “Người sử dụng lao động là các công ty, hợp tác xã, hộ kinh doanh đã đăng ký và có thuê, thuê người lao động làm việc theo thỏa thuận” thì chỉ những người lao động có quan hệ lao động thuê, ở trọ, làm việc trong các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh mới được hỗ trợ tiền thuê nhà. Bao gồm các đối tượng sau (nếu đủ điều kiện được hỗ trợ nhà ở theo Quyết định 08/2022 / QĐ-TTg):

+ Người lao động làm việc trong các văn phòng đại diện, tổ chức luật sư, … được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Hợp tác xã.

+ Người lao động làm việc trong các đơn vị, cơ sở kinh doanh được thành lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong lĩnh vực giáo dục.

– Người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản, người lao động nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau.

– Người lao động là người nước ngoài nếu có đủ các điều kiện theo quy định Quyết định 08/2022 / QĐ-TTg hỗ trợ cho thuê có sẵn. Tuy nhiên, trong quá trình kiểm tra hồ sơ của người lao động nước ngoài cần kiểm tra để đảm bảo nội dung hợp đồng lao động phù hợp với nội dung của giấy phép lao động đã được cấp theo quy định.

2. Hướng dẫn Thời gian Hỗ trợ

Theo quy định tại điều 4 Quyết định 08/2022 / QĐ-TTg thì thời gian hỗ trợ bắt đầu từ tháng 2/2022.

3. Tư vấn về thời điểm bắt đầu thực hiện hợp đồng lao động

– Nếu người lao động có hợp đồng lao động đã ký và thực hiện trước ngày 01 tháng 4 năm 2022 nhưng hết hạn vào ngày 31 tháng 3 năm 2022, tiếp tục ký hợp đồng lao động xác định thời hạn lần thứ hai kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2022. Nghị định và điều khoản cho thuê của hỗ trợ nhà ở cho người lao động làm việc trong doanh nghiệp; Người lao động và công ty sẽ ghi thời điểm bắt đầu hợp đồng lao động là thời điểm bắt đầu hợp đồng lao động được ký kết và thực hiện trước ngày 01/04/2022.

– Trường hợp người lao động thực hiện hợp đồng đào tạo hoặc hợp đồng thử việc trong tháng 2, tháng 3 năm 2022 và chỉ ký hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 01 tháng trở lên đến tháng 4 năm 2022 thì áp dụng mức hỗ trợ cho người lao động trở lại thị trường lao động.

4. Tư vấn về thời gian thuê và chỗ ở

– Người lao động thuê trọ, thuê trọ trong thời gian từ ngày 01/02/2022 đến ngày 30/6/2022 được hỗ trợ cho người lao động đang làm việc tại công ty.

– Người lao động thuê trọ, thuê trọ trong thời gian từ ngày 01 tháng 4 năm 2022 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022 được hỗ trợ người lao động trở lại thị trường lao động.

– Người lao động, công ty lập hồ sơ hỗ trợ thuê nhà của tháng trước hoặc 02, 03 tháng trước đó (ví dụ tháng 6 làm hồ sơ tháng 5 hoặc tháng 6 làm hồ sơ hỗ trợ tháng 5, tháng 4, tháng 3). Đồng thời, mức hỗ trợ được chi trả hàng tháng.

5. Hướng dẫn cách kết hợp các ứng dụng hỗ trợ thuê nhà hàng tháng

– Người sử dụng lao động có trách nhiệm lưu giữ và lưu trữ đơn xin hỗ trợ nhà ở của người lao động, để người lao động có thể nộp đơn xin trợ cấp một lần trong nhiều tháng để chuyển cho người sử dụng lao động.

Ví dụ, vào ngày 10 tháng 6 năm 2022, nhân viên chỉ có thể đăng ký hỗ trợ tiền thuê nhà cho các tháng trước đó (tháng 5, tháng 4, tháng 3, tháng 2).

– Các công ty có thể nộp đơn yêu cầu viện trợ lãi suất cố định trong 2 hoặc 3 tháng.

6. Mẹo về nơi gửi yêu cầu hỗ trợ

Người sử dụng lao động gửi hồ sơ đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà ở cho người lao động đến Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi người lao động đặt trụ sở chính hoặc chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm sản xuất, hoạt động và nơi người lao động thực tế làm việc.

Cần lưu ý:

– Trường hợp công ty có trụ sở chính tại Hà Nội nhưng người lao động làm việc tại chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm sản xuất, kinh doanh ở tỉnh, thành phố khác không thuộc phạm vi áp dụng của Luật này quy định tại Điều 1 Quyết định 08/2022 / QĐ-TTg nhân viên không đủ điều kiện để được hỗ trợ.

– Trường hợp công ty có trụ sở chính tại Hà Nội nhưng khi tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ phát hiện nhân viên của công ty thuê trọ, ở trọ và làm việc tại các văn phòng đại diện, chi nhánh ở tỉnh, thành phố khác thì công ty sẽ hướng dẫn. công ty nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện của công ty.

– Trường hợp công ty có trụ sở chính và các văn phòng đại diện, chi nhánh đặt tại Hà Nội thì công ty có thể lựa chọn nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đặt trụ sở chính hoặc trụ sở. (Thành phố Hà Nội là một trong 24 tỉnh, thành phố thuộc vùng kinh tế trọng điểm được quy hoạch và thành lập theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ nên tất cả các quận, huyện của Thành phố Hà Nội thuộc phạm vi điều chỉnh của Quy định này được điều chỉnh theo quy định tại điểm b khoản 2 , Điều 1 Quyết định số 08/2022 / QĐ-TTg).

Thư viện Luật.

Trả lời