Kể từ tháng 7 năm 2022, những chính sách kế toán và thuế nổi bật nào có hiệu lực?

Kể từ tháng 7 năm 2022, những chính sách kế toán và thuế nổi bật nào có hiệu lực?

Từ tháng 7 năm 2022, nhiều chính sách thuế và kế toán sẽ có hiệu lực, ví dụ một số chính sách nổi bật dưới đây:

Những chính sách kế toán và thuế nổi bật nào có hiệu lực kể từ tháng 7 năm 2022?
Kể từ tháng 7 năm 2022, những chính sách kế toán và thuế nổi bật nào có hiệu lực?

1. Chuyển sang hóa đơn điện tử

Kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2022, Nghị định 123/2020 / NĐ-CPThông tư 78/2021 / TT-BTC có hiệu lực. Như vậy, hóa đơn điện tử đã chính thức thay thế hóa đơn giấy.

Trước đó, việc áp dụng hóa đơn điện tử đã được triển khai đồng bộ tại 63 tỉnh, thành phố trên cả nước với mục tiêu xóa bỏ hoàn toàn hóa đơn giấy và bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử trong vòng 30 ngày vào tháng 6/2022.

Do đó, các doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh nghề nghiệp bắt buộc phải chuyển từ sử dụng hóa đơn giấy sang sử dụng hóa đơn điện tử kể từ ngày 1/7/2022, trừ một số trường hợp như: Doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã. , hộ, cá nhân kinh doanh tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn không thực hiện giao dịch điện tử với cơ quan thuế, không đáp ứng yêu cầu của cơ quan thuế.

2. Quy định về kỳ kế toán thuế quốc gia

Thông tư 111/2021 / TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn nghiệp vụ kế toán thuế quốc gia, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2022. Cụ thể, Thông tư này quy định về kỳ kế toán thuế như sau:

Niên độ kế toán tài chính được xác định theo năm dương lịch (gọi là niên độ kế toán) gồm 4 ký tự:

– Kỳ kế toán tài chính được tính từ đầu ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12 năm dương lịch.

– Đối với đơn vị kế toán thuế mới thành lập: kỳ kế toán thuế năm đầu tiên được xác định kể từ ngày có quyết định thành lập, chia, tách, hợp nhất, sáp nhập đơn vị kế toán thuế có hiệu lực đến hết năm tính thuế ngày 31 tháng 12. của năm dương lịch.

– Đối với đơn vị kế toán tài chính trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, giải thể: Niên độ kế toán tài chính cuối cùng của năm tính từ đầu ngày 01 tháng 01 năm dương lịch đến hết ngày trước ngày quyết định. của sự phân chia hoặc tách biệt. , hợp nhất, sáp nhập, giải thể các đơn vị tài chính có hiệu lực.

– Thời điểm lập kỳ kế toán tài chính năm đầu tiên và năm cuối cùng phải phù hợp với hướng dẫn của pháp luật kế toán và các văn bản hướng dẫn thi hành.

3. Giảm thuế suất bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ

Từ ngày 11 tháng 11 năm 2022, Nghị quyết 20/2022 / UBTVQH15 về Biểu thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành sẽ chính thức có hiệu lực. Theo Nghị quyết này, mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ sẽ giảm so với trước đây, cụ thể:

TT

Các mặt hàng

Đoàn kết

Thuế suất (đồng / đơn vị hàng hóa)

Đầu tiên

Xăng, trừ etanol

lít

1.000 yên

2

nhiên liệu bay

lít

1.000 yên

3

Dầu diesel

lít

500

4

Dầu

lít

300

5

Bản chất

lít

300

6

Dầu nhờn

lít

300

bảy

Mập mạp

Kilôgam

300

Cần lưu ý: Mức thuế trên chỉ áp dụng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2023, mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ sẽ thực hiện theo quy định tại Mục I, Khoản 1, Điều 1 của Thường vụ. Nghị quyết 579/2018 / UBTVQH14 của Ủy ban. Quốc hội về biểu thuế bảo vệ môi trường.

Thư viện Luật.

Trả lời