Khai báo nội dung sai trong hồ sơ đăng ký có bị xử lý không?

Khai báo nội dung sai trong hồ sơ đăng ký có bị xử lý không?

Trình bày sai nội dung trong hồ sơ đăng ký thành lập công ty và đơn đăng ký thay đổi nội dung đăng ký công ty là hành vi bị nghiêm cấm theo quy định của pháp luật công ty hiện hành. Vậy nếu vi phạm Nội dung Sai lệch Tuyên bố này thì sẽ bị xử lý như thế nào?

Khai báo nội dung sai trong hồ sơ đăng ký có bị xử lý không?
Khai báo nội dung sai trong hồ sơ đăng ký có bị xử lý không?

1. Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Điểm a khoản 1 Điều 212 Luật kinh doanh 2020 Quy định về việc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp như sau:

Điều 212. Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

1. Công ty bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong các trường hợp sau đây:

a) Khai sai thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp;

Do đó, công ty sẽ bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký nếu thông tin kê khai tại một trong các tài liệu sau đây bị sai lệch:

– Hồ sơ đăng ký cơ sở mới;

– Hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;

– Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Thủ tục thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Phù hợp với Điều 74 và Điều 75 Nghị định 01/2021 / NĐ-CPThủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được thực hiện theo trình tự sau đây:

Bước 1. Nhận thấy rằng nội dung khai báo trong hồ sơ đăng ký của công ty bị làm sai lệch

Tổ chức, cá nhân có lý do xác định nội dung kê khai bị sai lệch có thể nộp hồ sơ đến Phòng Đăng ký kinh doanh để thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bằng các giấy tờ sau:

+ Văn bản đề nghị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký của Công ty (theo mẫu quy định tại Phụ lục VII-2 đính kèm). Thông tư 01/2021 / TT-BKHĐT);

+ Bản sao văn bản trả lời của cơ quan nhà nước có thẩm quyền ra văn bản trả lời của cơ quan đó hoặc bản sao văn bản trả lời của cơ quan Công an về nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký.

– Trường hợp Phòng Đăng ký kinh doanh xác định nội dung kê khai bị sai lệch thì phải gửi văn bản kèm theo hồ sơ đăng ký kinh doanh đến cơ quan pháp luật hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp văn bản bị bác bỏ. Các cơ quan phải trả lời bằng văn bản về kết quả trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu của Phòng Đăng ký kinh doanh.

Bước thứ 2. Phòng Đăng ký kinh doanh thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

– Trường hợp thông tin kê khai trong hồ sơ đăng ký thành lập mới doanh nghiệp bị sai lệch, Phòng Đăng ký kinh doanh ra thông báo về hành vi vi phạm của doanh nghiệp, đồng thời ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

– Trường hợp yêu cầu đăng ký thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp, thông báo thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp là giả mạo thì Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm:

+ Thông báo về hành vi vi phạm của doanh nghiệp;

+ Quyết định hủy bỏ việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trên cơ sở thông tin sai sự thật;

+ Cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp theo hồ sơ hợp lệ mới nhất.

+ Yêu cầu doanh nghiệp nộp hồ sơ lại để được xem xét cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Bước 3. Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo cho cơ quan nhà nước có liên quan về hành vi khai man hồ sơ đăng ký doanh nghiệp để kiểm tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Xử lý vi phạm hành chính

Theo điều 43 Nghị định 122/2021 / NĐ-CPngoài việc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp còn bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng để khai báo nội dung không trung thực và không chính xác trong:

– Hồ sơ đăng ký thành lập công ty;

– Hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Thư viện Luật.

Trả lời