Khi thành lập công ty TNHH nên tự bỏ vốn của mình hay huy động thêm người khác?

Khi thành lập công ty TNHH nên tự bỏ vốn của mình hay huy động thêm người khác?

Có rất nhiều trường hợp nhà đầu tư phân vân không biết nên bỏ vốn để khởi nghiệp hay huy động thêm vốn từ người khác. Và nên thành lập công ty tnhh một người hay hai thành viên hợp danh trở lên?

Khi thành lập công ty TNHH nên tự bỏ vốn của mình hay huy động thêm người khác?
Khi thành lập công ty TNHH nên tự bỏ vốn của mình hay huy động thêm người khác?

Tùy theo quy mô và tính chất của hoạt động kinh doanh mà mình muốn hướng tới, nhà đầu tư cân nhắc lựa chọn một trong hai loại hình doanh nghiệp: Công ty TNHH một người hoặc Công ty TNHH hai người thông qua những thuận lợi và khó khăn được phân tích qua bài so sánh sau đây. bàn:

Công ty trách nhiệm hữu hạn một người do cá nhân nắm giữ

Công ty TNHH HTV

Số thành viên

Doanh nghiệp sẽ do một tổ chức hoặc một cá nhân góp vốn.

– Ưu điểm: Số lượng thành viên là một nên việc quản lý sẽ dễ dàng hơn

– Nhược điểm: nếu tiềm lực tài chính của chủ công ty không lớn hoặc không ổn định thì công ty sẽ gặp khó khăn trong quá trình kinh doanh ban đầu vì thời gian đầu công ty thường không có lãi và hơn nữa sẽ gặp khó khăn trong việc mở rộng quy mô sản xuất. và kinh doanh.

Thành viên góp vốn của xã hội có thể là cá nhân hoặc tổ chức có từ 2 đến 50 thành viên.

– Ưu điểm: Vì là loại hình doanh nghiệp cho phép nhiều người cùng góp vốn nên việc huy động vốn sẽ dễ dàng hơn và phù hợp với các hoạt động kinh doanh quy mô lớn. và thích hợp cho các hoạt động thương mại quy mô lớn.

– Nhược điểm: vì số lượng thành viên có thể lên đến 50 nên việc quản lý sẽ trở nên khó khăn hơn.

Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức đơn giản, gồm: Chủ tịch công ty (do chủ sở hữu phụ trách), Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

Cơ cấu tổ chức phức tạp hơn, bao gồm: Hội đồng quản trị (đều là người góp vốn vào công ty), Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

Quyền quyết định

Chủ doanh nghiệp có toàn quyền quyết định đối với mọi hoạt động của doanh nghiệp.

– Ưu điểm: Do chỉ một người ra quyết định và không cần chủ trì họp lấy ý kiến ​​của các thành viên góp vốn khác nên mọi việc được quyết định nhanh chóng, nắm bắt nhanh thời cơ và cơ hội liên kết nghề nghiệp.

– Nhược điểm: Dễ đưa ra quyết định phiến diện, phiến diện.

Công việc quan trọng sẽ do Hội đồng thành viên quyết định tại cuộc họp của Hội đồng thành viên (HĐTV).

– Ưu điểm: do nhiều người cùng bàn bạc và thống nhất đưa ra quyết định nên quyết định sẽ đa chiều hơn, đúng đắn hơn và thường ít rủi ro hơn.

– Mặc định :

+ Cuộc họp Hội đồng thành viên phải tuân thủ các điều khoản, điều kiện tiến hành và các nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên phải được lấy ý kiến ​​và thông qua theo trình tự, thủ tục do pháp luật quy định.

Mặt khác, nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên có thể bị tạm hoãn khi có tranh chấp giữa các thành viên và một trong các bên yêu cầu Tòa án bỏ nghị quyết, quyết định này (trừ trường hợp hủy bỏ nghị quyết, quyết định. ). quyết định được thông qua bằng 100% tổng vốn cổ phần).

+ Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên vừa là cá nhân vừa là loại vốn, tức là thành viên góp vốn có quyền biểu quyết những vấn đề quan trọng nhưng không được quyết định và kiểm soát những vấn đề này nếu tỷ lệ vốn góp trong công ty là thấp.

+ Ngoài ra, việc ra quyết định quan trọng sẽ không nhanh chóng như trong trường hợp công ty trách nhiệm hữu hạn do một chủ sở hữu duy nhất làm chủ và có thể dẫn đến việc bỏ lỡ các cơ hội kinh doanh.

Quyền chuyển nhượng phần vốn góp

Chủ sở hữu có quyền tự do chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn cổ phần cho người, tổ chức khác.

– Ưu điểm: Nếu chủ doanh nghiệp sẽ không bị ràng buộc bởi bất kỳ bên nào khi muốn chuyển nhượng phần vốn góp cho người khác.

– Mặc định :

+ Đối tác của công ty sẽ không đánh giá cao việc công ty mà họ hợp tác thường xuyên thay đổi chủ sở hữu nên việc tự do chuyển nhượng phần vốn góp cũng ảnh hưởng ít nhiều đến việc ra quyết định của đối tác và khách hàng đối với tài sản của công ty.

+ Ngoài ra, trên thực tế có nhiều trường hợp nhiều người cùng góp vốn thành lập doanh nghiệp nhưng chỉ để một người đứng tên trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Nguy cơ công ty rơi vào tay người khác nếu người nắm giữ tự ý chuyển nhượng toàn bộ vốn cổ phần của công ty là điều khó tránh khỏi.

Các thành viên hợp danh của công ty khi chuyển nhượng phần vốn góp phải ưu tiên ưu đãi cho các thành viên hợp danh còn lại tương ứng với phần vốn góp của họ. Chỉ khi những người này không mua hoặc không mua hết trong vòng 30 ngày kể từ ngày chào bán thì mới được chuyển nhượng cho người hoặc tổ chức khác (không phải là thành viên của công ty).

– Ưu điểm: chủ động kiểm soát được số lượng thành viên của công ty, tránh trường hợp công ty rơi vào tay người không đủ năng lực điều hành công ty.

– Mặc định :

+ Khi thành viên công ty muốn chuyển nhượng phần vốn góp của mình cho bên thứ ba thì sẽ khó khăn hơn vì trước hết phải ưu tiên cho các thành viên khác trong công ty.

+ Trường hợp chuyển nhượng mà chỉ còn lại một phần vốn góp thì công ty phải thực hiện các bước chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thành doanh nghiệp tư nhân hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

Tăng vốn xã hội

– Vốn góp thêm của chủ doanh nghiệp; Ở đâu

– Huy động thêm vốn của người khác nhưng trong trường hợp này công ty sẽ phải làm thủ tục chuyển đổi thành công ty TNHH hai thành viên trở lên hoặc công ty cổ phần do số lượng thành viên góp vốn đã lớn hơn. hơn 01..

– Tăng vốn góp của các thành viên;

– Nhận thêm vốn góp của thành viên mới.

Công ty sẽ không còn phải thực hiện các bước chuyển đổi hoạt động khi đón đối tác mới (trừ trường hợp công ty có trên 50 thành viên hợp danh thì phải chuyển thành công ty cổ phần).

Về thuế

– Nhược điểm: Tiền lương, tiền công của chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên do cá nhân nắm giữ là khoản chi không được trừ khi tính thu nhập chịu thuế.

– Lợi ích: Lợi nhuận công ty của chủ sở hữu cá nhân sẽ không được tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân từ đầu tư vốn.

– Quyền lợi: Thù lao trả cho thành viên Hội đồng quản trị trực tiếp sản xuất và quản lý công ty sẽ được trừ khi tính thu nhập chịu thuế.

– Bất lợi: lợi nhuận của các thành viên trong công ty sẽ bị đánh thuế hai lần (thuế doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân).

Thời trang có trách nhiệm

Cả hai loại hình công ty đều có phương thức trách nhiệm hữu hạn, tức là người góp vốn sẽ chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ bất động sản khác của công ty trong phạm vi vốn cổ phần của công ty mà không ảnh hưởng đến quyền sở hữu tư nhân. Tuy nhiên, nó cũng làm giảm uy tín của công ty trong mắt khách hàng và đối tác so với công ty tư nhân hoặc công ty hợp danh (là loại hình công ty chịu trách nhiệm vô hạn).

Thư viện Luật.

Trả lời