Kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài phải đáp ứng những yêu cầu gì?

Kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài phải đáp ứng những yêu cầu gì?

Kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài là hoạt động kinh doanh có điều kiện, chịu sự quản lý chặt chẽ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Vậy công ty phải đáp ứng những yêu cầu gì để được phép bán trò chơi điện tử có thưởng cho người nước ngoài?

Điều kiện đối với người nước ngoài kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng là gì?
Điều kiện đối với người nước ngoài kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng là gì?

1. Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh

Phù hợp với quy định tại Điều 1, Điều 2 Nghị định 121/2021 / NĐ-CP Kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng nước ngoài là hoạt động kinh doanh có điều kiện được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cho phép đổi thưởng trò chơi điện tử có thưởng trên máy trò chơi điện tử có thưởng.

Hơn nữa, Khoản 1, Điều 4 Nghị định 121/2021 / NĐ-CP Nghiêm cấm kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng khi chưa được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh.

Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài được quy định tại Điều 20. Nghị định 121/2021 / NĐ-CP như sau:

– Công ty có cơ sở lưu trú du lịch được cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền xếp hạng 5 sao;

– Có mặt bằng để thành lập điểm kinh doanh đáp ứng đủ các điều kiện sau:

+ Cách biệt với các khu vực kinh doanh khác của công ty và có lối ra vào riêng biệt;

+ Có thiết bị điện tử và hệ thống camera theo dõi, giám sát thường xuyên mọi hoạt động của điểm kinh doanh (24/24 giờ). Hình ảnh phải được lưu trữ đầy đủ trong thời gian ít nhất 180 ngày kể từ ngày ghi hình và đảm bảo hình ảnh rõ nét tại các vị trí: khu vực lối ra vào thương mại; khu vực đặt máy trò chơi điện tử có thưởng; khu vực tiền mặt, kho quỹ để kiểm đếm tiền mặt, tiền quy ước và thiết bị bảo quản để bảo quản tiền mặt và tiền quy ước;

+ Tôn trọng các điều kiện về an ninh, trật tự;

+ Có đầy đủ nội quy ra vào điểm kinh doanh bằng tiếng Việt, tiếng Anh và các ngoại ngữ khác (nếu có) ở vị trí dễ nhận biết khi ra vào điểm kinh doanh.

Có người quản lý, điều hành địa điểm kinh doanh đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn sau:

+ Có trình độ văn hóa tối thiểu từ đại học trở lên;

+ Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm trong việc quản lý, vận hành doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng.

– Có vốn đăng ký tối thiểu 500 tỷ đồng Việt Nam và năm tài chính liền kề năm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, kinh doanh có lãi;

Có phương án kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng để đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Cần lưu ý: Doanh nghiệp chỉ được xem xét cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng khi đã đăng ký kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng phù hợp với quy định của Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp và luật doanh nghiệp đáp ứng các điều kiện trên.

2. Điều kiện kỹ thuật của máy trò chơi điện tử

Phù hợp với quy định tại Điều 3, Điều 2 Nghị định 121/2021 / NĐ-CP Máy trò chơi điện tử có thưởng là thiết bị điện tử chuyên dùng được cấp phép kinh doanh để chơi các trò chơi có thưởng được cài đặt sẵn trong máy. Quá trình chơi game diễn ra hoàn toàn tự động giữa người chơi và máy.

Hơn nữa, Khoản 2, Điều 13 Nghị định 121/2021 / NĐ-CP Thể lệ đối với máy trò chơi điện tử có thưởng như sau:

– Máy trò chơi điện tử có thưởng được mua và nhập khẩu để sử dụng tại các địa điểm kinh doanh phải mới 100%, có thông số kỹ thuật do nhà sản xuất máy trò chơi điện tử có thưởng quảng cáo và đã được kiểm định viên độc lập hoạt động tại các nước G7 cấp chứng chỉ công nhận;

– Tỷ lệ thanh toán cố định tối thiểu cho máy đánh bạc là 90% (bao gồm cả giải thưởng tích lũy) và được cài đặt sẵn trong máy. Các công ty phải ghi rõ tỷ lệ thanh toán trong luật chơi.

– Doanh nghiệp khi mua, nhập khẩu máy trò chơi điện tử có thưởng hoặc thực hiện quy trình kiểm tra máy trò chơi điện tử có thưởng phải yêu cầu nhà sản xuất, cung cấp máy trò chơi điện tử có thưởng hoặc tổ chức kiểm định độc lập cung cấp đầy đủ tài liệu chứng minh các yêu cầu được đáp ứng.

Trong quá trình sử dụng, nếu máy trò chơi điện tử có thưởng bị hỏng hóc hoặc phải bảo dưỡng định kỳ thì được công ty ủy quyền tiến hành bảo trì, sửa chữa. Dịch vụ sửa chữa thiết bị trò chơi điện tử có thưởng chỉ được thực hiện tại cơ sở thương mại hoặc tổ chức kinh doanh dịch vụ sửa chữa thiết bị trò chơi điện tử có thưởng.

Cần lưu ý:

– Máy trò chơi điện tử có thưởng sử dụng tại Điểm kinh doanh phải phù hợp với số lượng, chủng loại, loại hình trò chơi điện tử có thưởng mà công ty được phép kinh doanh và phải đáp ứng đủ các điều kiện kỹ thuật (Khoản 1 Điều 13 Nghị định 121/2021 / NĐ-CP);

– Doanh nghiệp phải mở sổ quản lý thiết bị trò chơi điện tử có thưởng (khoản 3 Điều 13). Nghị định 121/2021 / NĐ-CP);

3. Điều kiện về luật chơi

Phù hợp với khoản 1, điều 8 Nghị định 121/2021 / NĐ-CP quy định tất cả các trò chơi điện tử có thưởng khi đi vào hoạt động, các công ty phải xây dựng luật chơi phù hợp với cách chơi, tỷ lệ trả thưởng, thiết kế riêng của từng loại máy gửi Bộ Tài chính. , Sở Tài chính, Cục Thuế địa phương để thực hiện theo. Luật chơi phải tuân theo luật và thể hiện đầy đủ các nội dung cơ bản sau:

– Mô tả và giải thích từ ngữ của trò chơi điện tử có thưởng;

– Hình ảnh và hướng dẫn cách sử dụng các chức năng của máy;

– Cách chơi; tiền tệ quy ước (nếu có);

– Tỷ lệ thanh toán;

– Cách xác định người chiến thắng;

– Quản lý các vấn đề bất thường;

– Các nội dung khác theo yêu cầu của cấp quản lý.

Hơn nữa, Khoản 2, Điều 8 Nghị định 121/2021 / NĐ-CP Doanh nghiệp phải trưng bày và phát hành tờ rơi về luật chơi trong khuôn viên kinh doanh.

Thư viện Luật.

Trả lời