Làm cách nào để thay đổi địa chỉ công ty trên hóa đơn?

Mục lục các bài báo

Việc thay đổi địa chỉ kinh doanh sẽ khiến một số tài liệu nội bộ của doanh nghiệp được điều chỉnh để phù hợp với thông tin đã thay đổi trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Một trong những loại giấy tờ quan trọng nhất là hóa đơn đỏ của công ty. Dù thay đổi cùng quận hay khác quận thì hóa đơn đặt in của công ty phải điều chỉnh về địa chỉ số để phù hợp với hồ sơ giao dịch của công ty.

Để Quý khách hàng hiểu rõ hơn về thủ tục này, Luật Phạm Nghiêm xin cung cấp bài viết về nội dung thay đổi địa chỉ công ty trên hóa đơn.

Lam cach nao de thay doi dia chi cong ty

Luật thuế tư vấn về việc thay đổi địa chỉ công ty trên hóa đơn đặt in:

Thực hiện theo quy định tại Điều 2, Điều 9, Chương II Thông tư 39/2014 / TT-BTC ngày 31 tháng 3 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 51/2010 / NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và Nghị định số 04/2014 / NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định:

“Đối với những số hóa đơn đã phát hành nhưng không sử dụng có ghi tên, địa chỉ trên hóa đơn khi thay đổi tên, địa chỉ nhưng không sửa đổi mã số thuế, cơ quan quản lý. , nếu tổ chức kinh doanh vẫn có nhu cầu sử dụng hóa đơn đã đặt in thì đóng dấu tên, địa chỉ mới vào bên cạnh tiêu chí tên, địa chỉ đã in sẵn để tiếp tục sử dụng. cơ quan quản lý trực tiếp.

Cách thức quản lý hóa đơn đặt in (theo địa chỉ cũ của trụ sở chính):

Hóa đơn đỏ đã ghi sẵn tên và địa chỉ trên hóa đơn, nếu thay đổi địa chỉ kinh doanh nhưng không thay đổi mã số thuế và cơ quan quản lý thuế, nếu doanh nghiệp có nhu cầu tiếp tục sử dụng hóa đơn thì làm thủ tục sau:

– Thực hiện các loại dấu khắc tên công ty, địa chỉ mới…;

– Gửi thông báo hợp lệ hóa thông tin hóa đơn GTGT theo Thông tư 39/2014 / TT-BTC đến cơ quan thuế. Hơn nữa, bạn cũng có thể nộp tờ khai trực tuyến hoặc kê khai trên phần hóa đơn.

– Đóng dấu vào bên cạnh tiêu chí tên, địa chỉ đã in trên hóa đơn;

Cách quản lý hóa đơn khi chuyển đến các quận (cơ quan thuế khác nhau):

– Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn với cơ quan quản lý thuế cũ

– Đóng dấu địa chỉ mới của công ty trên hóa đơn GTGT

– Gửi danh sách các hóa đơn GTGT chưa sử dụng

– Nộp thông báo hợp lệ hóa thông tin trên hóa đơn GTGT cho cơ quan thuế nơi chuyển đến.

Cần lưu ý: Trường hợp không cần thiết phải sử dụng hóa đơn cũ đã có thuế GTGT thì công ty phải thực hiện hủy các hóa đơn chưa sử dụng. Bao gồm:

– Thông báo cho cơ quan quản lý thuế cũ về kết quả hủy hóa đơn.

– Thông báo cho cơ quan thuế về việc phát hành hóa đơn mới.

1648709252 561 Lam cach nao de thay doi dia chi cong ty

Thay đổi địa chỉ công ty nhưng không có mã số thuế, đơn vị quản lý thuế

Đây là trường hợp công ty thay đổi địa chỉ công ty trên cùng quận, huyện trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dẫn đến thay đổi địa chỉ trên hóa đơn.

Thực hiện theo quy định tại Điều 5, Điều 3 Thông tư số 26/2015 / TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế Giá trị gia tăng và Quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015 / NĐ-CP của Bộ Tài chính. Chính phủ ngày 12 tháng 02 năm 2015 quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế. Thông tư số 39/2014 / TT-BTC ngày 31 tháng 3 năm 2014 của Bộ Tài chính quy định về hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ như sau:

“… Đối với những số hóa đơn đã có thông báo phát hành nhưng chưa sử dụng, có ghi tên, địa chỉ trên hóa đơn, khi có thay đổi tên, địa chỉ d nhưng không thay đổi mã số thuế, cơ sở. tổ chức bán hàng vẫn có nhu cầu sử dụng hóa đơn đã đặt in thì đóng dấu tên, địa chỉ mới vào bên cạnh tiêu chí tên, địa chỉ đã in sẵn để tiếp tục sử dụng và gửi trực tiếp thông báo điều chỉnh thông tin trên thông báo phát hành hóa đơn. để cơ quan quản lý thuế quản lý nó

Như vậy, khi thay đổi địa chỉ công ty trên hóa đơn nhưng không thay đổi mã số thuế thì đơn vị quản lý thuế và khách hàng được tiếp tục sử dụng hóa đơn đã có mà không cần đặt in hóa đơn mới.

Việc thay đổi địa chỉ công ty dẫn đến thay đổi mã số thuế, đơn vị quản lý thuế

Căn cứ điều 9, thông tư 09/2014 / TT-BTC quy định:

Trường hợp thay đổi đăng ký kinh doanh dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp, tổ chức có nhu cầu tiếp tục sử dụng số hóa đơn đã phát hành chưa sử dụng thì phải nộp báo cáo tình hình sử dụng. sử dụng hóa đơn với cơ quan thuế nơi chuyển đến và đóng dấu địa chỉ mới trên hóa đơn, gửi bảng kê số hóa đơn chưa sử dụng và thông báo xác nhận thông tin trên thông báo phát hành hóa đơn đến cơ quan thuế nơi chuyển đến. chuyển nhượng (trong đó ghi rõ số hóa đơn đã phát hành chưa sử dụng thì tiếp tục sử dụng). Trường hợp tổ chức không có nhu cầu sử dụng số hóa đơn đã phát hành nhưng chưa sử dụng thì phải tiêu hủy số hóa đơn chưa sử dụng và thông báo kết quả tiêu hủy số hóa đơn cho cơ quan thuế nơi chuyển đến và thông báo. hóa đơn mới cho cơ quan thuế nơi đến.

Theo quy định trên, trong trường hợp thay đổi địa chỉ công ty, thay đổi mã số thuê nhà thì đơn vị quản lý thuế công ty được tiếp tục sử dụng hóa đơn cũ hoặc hủy hóa đơn cũ và lập hóa đơn mới.

Cung cấp dịch vụ thay đổi địa chỉ trụ sở công ty trên hóa đơn của Luật Phạm Nghiêm

Để công ty thực hiện thủ tục thay đổi địa chỉ công ty trên hóa đơn Công ty có nghĩa vụ thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi trước khi thay đổi địa chỉ liên lạc của công ty trên hóa đơn sang dịch vụ thuế (quản lý thuế mới). Nhằm giúp khách hàng thực hiện nhanh chóng, kịp thời để công ty có thể xuất hóa đơn sớm hơn, Luật Phạm Nghiêm luôn hỗ trợ khách hàng thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty, bao gồm:

– Tư vấn quy trình và thủ tục thay đổi địa chỉ kinh doanh cùng quận / huyện, khác quận / huyện, khác tỉnh / thành phố

– Tư vấn địa chỉ mới và dự định chuyển đi có được đăng ký tại trụ sở chính của công ty hay không?

– Hướng dẫn khách hàng chuẩn bị hồ sơ thay đổi địa chỉ công ty;

– Soạn thảo và trình cơ quan thuế văn bản xin ý kiến ​​đồng ý cho chuyển quận / huyện;

– Soạn thảo hồ sơ thay đổi địa chỉ kinh doanh và nộp tại phòng đăng ký kinh doanh nơi cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

– Theo dõi hồ sơ, bổ sung, sửa chữa hồ sơ (nếu có) theo yêu cầu của chuyên gia

– Nhận công văn của cơ quan thuế và giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới thay đổi địa chỉ kinh doanh;

– Đốt mới con dấu công ty, đăng mẫu con dấu trên Cổng thông tin quốc gia

– Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan khác sau khi công ty thay đổi địa chỉ;

Tại sao khách hàng nên chọn Luật Phạm Nghiêm khi muốn thay đổi địa chỉ kinh doanh:

Chúng tôi sẽ có nhân viên đến gặp trực tiếp khách hàng để tư vấn, giao nộp hồ sơ, giấy tờ và các kết quả trong quá trình làm việc;

– Đội ngũ luật sư, chuyên gia tư vấn có kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn doanh nghiệp;

– Công ty chúng tôi cung cấp các dịch vụ pháp lý đa dạng trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Do đó, sẽ hỗ trợ công việc của khách hàng trước, trong và sau khi hoàn thành thay đổi.

Trả lời